Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

Telefonen på billedet har ikke direkte relation til historien. Modelfoto.

NYHED / UDLAND: Sagen startede helt tilbage i 2001 har siden været en varm kartoffel, som forskellige domstole fra stat til stat i USA har kastet til hinanden.

Men nu skulle det være ganske sikkert, at den delstatslige højesteret i Washington D.C. (Superior Court) i juli i år starter hovedforhandlingen i en sag om 13 amerikanske borgere, som tilskriver deres mobiltelefoner, at de fik kræfttumorer i hjerne eller hørenerve.

Det skriver blandt andre den amerikanske NGO og tænketank, Environmental Health Trust.

Den anklagede part er mobilproducenten Motorola samt en længere række sagsøgte aktører i mobilindustrien.

Det er i den forbindelse, at den amerikanske topforsker, Christopher J. Portier, i år færdiggjorde et standpunktsnotat på 176 sider og med 443 videnskabelige litteraturreferencer.

I notatet, som Tabt Tråd omtalte i denne uge, konkluderer Portier, at mobiltelefoni med høj sandsynlighed er årsag til hjernetumorer og hørenervetumorer.

Fældede ukrudtsmidlet

Christopher J. Portier spillede også en hovedrolle, da Monsanto – producenten af ukrudtsmidlet Roundup – i august 2018 modtog en opsigtsvækkende dom, som gav Roundup-producenten ansvaret for, at sagens sagsøger fik kræft.

Det har ført til, at Monsantos ejer, den tyske Bayer-koncern, i 2020 indgik et kæmpeforlig for godt 70 milliarder kroner med køen af sagsøgere, som ville drage sprøjtemidlet til ansvar.

Portier – som nu skal vidne imod de sagsøgte mobilproducenter – er PhD-forsker i biostatistik og epidemiologi og har i årtier haft topposter i amerikanske og europæiske vidensinstitutioner. Både i statslige agenturer og på universiteter.

Han var i 2011 en del af WHO’s ekspertgruppe, som klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende og repræsenterede i den forbindelse den amerikanske regeringsinstitution CDC, som er USA’s forbundsagentur for sundhedsforebyggelse.

I italienske fodspor

Det bliver ikke den første retssag om mobiltelefoner og kræft, som afgøres ved en domstol.

I januar 2020 stadfæstede en italiensk appeldomstol, at der var videnskabelige beviser nok for, at en italiensk mand havde pådraget sig en hørenervetumor på grund af timelange telefonsamtaler i arbejdstiden.

Dommen, som var enslydende i første og anden retsinstans, blev fældet som led i en arbejdsskadesag.

Det første retsmøde finder sted 12. juli 2021 i delstaten Washington D.C.’s øverste delstatslige domstol, Superior Court.