Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

KOMMENTAR / LEDER: Flere danske medier deler i dag ud af bekymringer og betænkninger om Danmarks Epidemikommission.

Der tales om, at kommissionen i bekymrende grad bliver et mørkekammer, for man kan slet ikke søge aktindsigt i Epidemikommissionens arbejde. Man vil fremover ikke kunne vide, om regeringens retningslinjer baserer sig anbefalinger fra en enig epidemikommission – eller hvad den ellers baserer sig på.

Her har medierne haft årtiers lige så god grund til at beklage, at strålekommissionen, som sætter vores anbefalinger for radiofrekvente strålingsemissioner, ligeledes er et bælgmørkt kammer.

Den internationale komité for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) vælger selv sine medlemmer i en hermetisk lukket valgproces, og alle udtalelser og retningslinjer, som udgår fra ICNIRP, udgår i enighed. Der ytres aldrig nogen dissens fra noget mindretal i ICNIRP.

Det er dybt demokratisk betænkeligt, når stat på stat henviser til, at grænseværdierne for mobilstråling følger retningslinjerne fra ICNIRP.

Balladen om Epidemikommissionen indikerer, at ICNIRP’s hermetiske lukkethed og konformitet befinder sig langt under vores samfunds acceptable standard.