Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

NYT FRA TABT TRÅD: I marts 2020 publicerede forskere fra den anerkendte amerikanske forskningsinstitution, Kaiser Permanente, et studie som viste sammenhæng mellem udsættelse for magnetfelter under graviditeten og lidelsen adhd hos de senere fødte børn.

Studiet fandt, at der var sammenhæng: Man øger den statistiske risiko for adhd ved udsættelse for magnetfelter.

Ikke bare én fejltagelse har plaget nyheden, som Tabt Tråd bragte 27. marts 2020. Tabt Tråd har ad to omgange fulgt op og rettet misforståelser.

Den første misforståelse er studiets resultat, som nu fremstår svagere end oprindeligt.

Efter byger af kritik besluttede forskerholdet sig for at trække det oprindelige papir tilbage fra den videnskabelige litteratur og erstatte det med et revideret resultat. Det skete i februar 2021.

En revision af studiets data har ført til, at den statistiske sammenhæng stadig ses – men resultatet er nu behæftet med en vis tvivl.

En afgørende forskel

Den anden fejltagelse begik Tabt Tråd selv, da den oprindelige nyhed blev publiceret 27. marts 2020.

Kaiser Permanente havde anført, at nogle af kilderne til magnetfelter, som er undersøgt i studiet, kommer fra kommunikationsenheder som mobiltelefoner.

Det fik Tabt Tråd til at konkludere i overskriften 27. marts 2020, at mobilstråling hænger sammen med adhd i studiet.

Det var meget forkert, og årsagen findes i en misfortolkning af studiets og elektromagnetismens små detaljer.

Studiet fra amerikanske Kaiser Permanente har i undersøgelsen anvendt alle kilder til lavfrekvente elektromagnetiske magnetfelter, og i det eksperimentelle forsøg har kvinderne båret et måleapparat, som måler magnetfelter på frekvenser op til 800 Hertz.

Til sammenligning starter mobiltelefoniens frekvenser i området omkring 700 Megahertz.

Sådanne magnetfelter, som studiet undersøger, udstråles blandt andet fra hverdagens elektriske apparater som køkkenmaskiner, ghettoblaster og mobiltelefoner, men magnetfeltet skal navnlig ikke forveksles med det radiofrekvente elektromagnetiske felt, som bærer mobiltelefoniens og radio- og tv-transmissioners signaler.

Tak til læserne

Kaiser-forskerne inddrager selv mobiltelefoner i undersøgelsen og nævner mobiltelefoner og sendemaster, fordi det er elektrisk drevne apparater som håndmixere og fjernsyn. Men det er ikke sendeteknologiens udstråling, som studiet omhandler.

Misforståelsen har ført til, at Tabt Tråd har revideret både artiklen fra 27. marts 2020 og gårsdagens opfølgning af 23. februar 2020.

Begge artikler var behæftet med samme misforståelse, og Tabt Tråd har derfor revideret den hidtil eneste alvorlige fejl, som mediet har bragt og senere opdaget i sin toårige historie.

Tabt Tråd tolererer naturligvis ingen fejl i egne artikler. Fejlen blev påpeget af Tabt Tråds kritiske og vidende læsere.

Tabt Tråd er taknemlig for, at de kritiske og vidende læser med og følger Tabt Tråd tæt.