Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet.

Det aktuelle studie fra Kaiser Permanente har undersøgt magnetfelter. De udstråles også fra mobiltelefoner men skal ikke forveksles med det radiofrekvente signal. Modelfoto: Amina Filkins (Pexels.com)

NYHED / FORSKNING: Kritik får nu et oprindeligt forskningspapir trukket tilbage og erstattet med nyt. Det svækker studiets oprindelige fund, men mistanken om magnetfelter holdes der liv i.


Denne artikel har været behæftet med en alvorlig faktuel fejl. Det omtalte studie har ikke undersøgt, om mobiltelefoners radiofrekvente elektromagnetiske felt kan spille en rolle for det omtalte forskningsresultat. Studiet har alene inddraget mobiltelefoner på grund af magnetfelter, som alle elektriske apparater udstråler. Tabt Tråd beklager fejlen.


MAGNETFELTER FRA ELKABLER og elektriske apparater som mobiltelefoner hænger sammen med adhd, når moderen har været særligt eksponeret for magnetfelter under graviditeten.

Sådan konkluderede det anerkendte forskningsinstitution, Kaiser Permanente i Oakland i Californien, i et studie, som blev offentliggjort i marts 2020.

Men efter en byge af kritik er det oprindelige studie nu trukket tilbage og erstattet med reviderede tal og konklusion.

Det skriver Kaiser Permanente-forskeren De-Kun Li i en nypubliceret artikel, som er bragt i samme forskertidsskrift som den oprindelige forskningsartikel.

Kritikere har påpeget, at studiets resultat er blevet skævvredet af forfejlede, statistiske analyser.

Kritikken er blevet erkendt, og nu har forfatterne til studiet indvilget i at trække papiret tilbage.

Mindre klart resultat

Fejlen betyder, at de oprindelige konklusioner svækkes, fordi den fundne sammenhæng mellem magnetfelter under graviditeten og den neurologiske lidelse, adhd, hos de senere fødte børn ikke længere fremstår som et statistisk sammenhængende og overbevisende resultat.

Med en ny gennemregning af studiets data kan man heller ikke længere se et klart dosis-responsforhold, som er lineært, og det er afgørende for, hvor stærkt man anser resultater for at være i eksperimentelle forsøg og epidemiologiske studier.

Et lineært dosis-responsforhold i videnskabelige studier betyder, at jo mere man udsættes for af det, som forskningen tester, desto større skal den fundne effekt være.

Derfor konkluderer De-Kun Li nu, at studiets resultat bør gennemgå en replikation, hvor det samme forsøg gentages – og at det foreløbige resultat bør antages med en vis forsigtighed.

Også et andet studie fra Kaiser Permanente, som har undersøgt gravide kvinder og magnetfelter, har været beskudt med samme kritik.

I 2017 fandt forskere fra Oakland-instituttet, at magnetfelter hænger sammen med spontane aborter hos gravide.

Magnetfelter – ikke mobilstråling

Det nu svækkede resultat fra Kaiser Permanente er ikke det eneste studie, som har fundet en sammenhæng mellem elektronik og adhd.

I 2017 blev en samlet fransk analyse over fem store befolkningsstudier med cirka 84.000 kvinder og deres børn offentliggjort, og kæmpestudiet viste sammenhæng mellem hyperaktiv forstyrrelse hos børn i 6-årsalderen og moderens brug af mobiltelefoni under graviditeten.

Det franske epidemiologiske studie fra 2017 kan ikke slå fast, om det er radiofrekvent stråling, lavfrekvent udstråling eller andre faktorer, som er afgørende for resultatet. Kun at mødrene brugte mobiltelefoner.

Det nu reviderede 2020-studie fra Kaiser Permanente har i modsætning til det franske fra 2017 undersøgt alle kilder til magnetiske felter, som kommer fra mange forskellige elektroniske kilder som elledninger og elektriske apparater.

De undersøgte frekvenser i magnetfeltstudiet går op til 800 Hertz og ligger betydeligt under det spektrum, som radiosignaler som tv, radio og mobiltelefoni sender med.

Når studiet blandt andet nævner mobiltelefoner, er det ikke på grund af radiobølger – men på grund af det lavfrekvente elektromagnetiske felt, som alle elektriske apparater udstråler.