Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / INDLAND / FORSKNING: Endnu en undersøgelse af mobilstråling og sædkvalitet finder både et resultat og et nyt mysterium til videnskabens samling af uafklarede spørgsmål.

EN BROGET FORSKNINGSLITTERATUR med forskellige undersøgelsesmetoder kan ikke fortælle med entydighed, om mobilstråling kan forringe menneskers fertilitet eller ej. Og i så fald: Hvor meget? Og under præcis hvilke bestrålingsforhold?

De modsatrettede studier, som har undersøgt spørgsmålet hos mennesker, har hidtil rejst større spørgsmål, end de har fundet store svar, og grunden er typisk, at mennesker er vanskelige at undersøge. Vi kan ikke indfanges og overvåges i forsøgskamre.

Nu bidrager danske forskere fra Aarhus Universitet med et nyt eksempel.

I samarbejde med amerikanske forskere fra Boston Universitet har Klinisk Epidemiologisk afdeling på Institut for Klinisk Medicin i Aarhus undersøgt både mænd og par og undersøgt, om deres mobilvaner i statistiske opgørelser kan kobles til forringet sædkvalitet og barnløshed hos parrene.

Vægten spiller en rolle

Undersøgelsen, som er bragt i forskertidsskriftet Human Reproduction, er foretaget ved hjælp af spørgeskemaer.

Med skemaerne har forskerne undersøgt, om mænd, der går med mobiltelefonen i buksens forlomme har ringere sædkvalitet end mænd i en kontrolgruppe, som opbevarer mobiltelefonen anderledes.

Det er ikke sædkvaliteten, som er undersøgt direkte men de undersøgts pars held med at blive gravide.

Resultatet var, at der kunne ses en mindre sammenhæng mellem lommetelefoner og nedsat graviditetsheld i forsøgsgruppen af slanke og normalvægtige mænd med et såkaldt BMI-tal på mindre end 25.

Derimod kunne ingen negativ effekt ses i gruppen af overvægtige med BMI-tal på over 25.

Måske er det afstanden

Her og nu kan forskerholdet blot notere studiets resultat og ikke konkludere, hvad der er årsag til fundet hos de normalvægtige og nulfundet hos de overvægtige.

Studiet kan heller ikke påpege, om det er radiofrekvent stråling fra mobiltelefonen eller andre forhold som lavfrekvent udstråling fra batteriet eller selve varmen fra det elektriske apparat, der kan angribe sædcellerne.

“Vi ved ikke, hvorfor vi observerer en sammenhæng udelukkende hos de slanke mænd. Men som vi nævner i rapportens diskussionsafsnit, kan man forstille sig, at der hos overvægtige mænd måske er længere afstand mellem telefonen og testiklerne på grund af fedme eller buksefacon og at den ekstra afstand derfor er beskyttende”, siger Ellen Mikkelsen til Tabt Tråd.

Ellen Mikkelsen er lektor og phd-forsker ved Institut for Klinisk Medicin og en del af det dansk-amerikanske forskerhold bag studiet.

Fælder og fejlkilder

Studiet bliver rost i et opslag på Twitter af den schweiziske topforsker, Martin Röösli, som er medlem af flere højtstående forskningskomitéer på området for elektromagnetiske felter.

Han roser blandt andet studiet for at undgå fælder, der fører til fejlresultater.

Ellen Mikkelsen beskriver selv, at undersøgelsens statistiske analyser har kontrolleret de undersøgte personers uddannelsesniveauer, indkomster, sovemønstre, sexvaner, tobaksforbrug – med mere – for at undgå at forskellige livsstile blandes sammen og dermed påvirker resultatet.

Men studiet har stadig svagheder, mener hun selv. Studiet kan eksempelvis ikke kortlægge, hvor meget elektromagnetisk eksponering, som de undersøgte personer samlet set udsættes for.

“Vi har ikke informationer om opbevaring og brug af telefonen på arbejdspladsen, hvor der samtidig kunne være andre eksponeringer, der kunne påvirke sædkvaliteten”.

Hun peger også på svagheden ved at bruge spørgeskemaer. De kan udfyldes med forkerte oplysninger.

På tidspunktet, hvor spørgeskemaerne blev udfyldte, vidste parrene i undersøgelsen heller ikke, om de senere hen opnåede graviditet.

Med hjælp fra apps

Studiet er blandet andet realiseret med hjælp fra samarbejdspartnere, som udvikler apps til mobiltelefoner, der handler om personlig fertilitet.

App-udviklerne har givet forskerne adgang til disse apps og har ikke doneret penge.

Ellen Mikkelsen bedyrer, at ingen app-virksomheder har haft indflydelse på undersøgelsen, som blev foretaget før samarbejderne var indgået.

“De aktuelle firmaer ikke haft noget indflydelse på hverken studiedesign, analyser eller fortolkninger af resultater. Desuden vedrører de to apps monitorering af menstruationscyklus og er ikke umiddelbart målrettet mod mænd”, siger hun til Tabt Tråd.

Effekter i nyere dyreforsøg

At mobilstråling muligvis kan forringe menneskers sædkvalitet, er en mulighed, som blandt andet har åbnet sig i kritisk vurderede dyreforsøg.

Tidligt i 2020 offentliggjorde den svenske strålemyndigheds forskerkomité for elektromagnetiske felter sin seneste rapport.

Den peger navnlig på tre forskellige dyrestudier fra 2018, som finder sædforringende resultater i rotter og mus, som udsættes for stråling i wifi-frekvensområdet (2,4 Ghz), som også er tæt på visse af mobiltelefoners frekvenser.

Den svenske komité konkluderede derfor, at yderligere undersøgelser af sædkvalitet og fertilitet er nødvendige.

I Danmark vil forskerne fra Aarhus Universitet fortsætte undersøgelserne, og forskningsprojektet SnartForældre.dk, som Ellen Mikkelsen er leder af, søger nye forsøgspersoner.