Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet

Europa-Parlamentet. Foto: Wikipedia Commons.

NYHED / EU: Du skal simpelthen have ret til at slukke for din mobiltelefon. Ingen skal kunne kræve at få adgang til dig døgnet rundt.

Det er hovedbudskabet i en ny resolution, som et flertal i Europa-Parlamentet har stemt for.

På 27 sider beskriver resolutionen blandt andet grundene til, at retten til at frakoble er en borgerret i EU, og resolutionen henviser til forskellige retsprincipper, der understøtter rettigheden.

Kravet om hele tiden at være på kan være årsag til angst, depression, udbrændthed og andre invaliderende tilstande, begrunder resolutionen.

Også mobiltelefoniens elektromagnetiske felter problematiseres kort i resolutionen.

WHO’s kræftagentur, IARC, har klassificeret mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende, og der er også tegn på, at gravide kvinder kan løbe en særlig risiko ved udsættelse for elektromagnetisk felter, står der i resolutionen.

En resolution er i det store hele en opfordring til alle Europas beslutningstagere, som ikke er lovmæssigt bindende.