Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / UDLAND: Den amerikanske telestyrelse, FCC, har forsømt sine pligter, når telestyrelsen ikke vil genoverveje USA’s 25 år gamle grænseværdier for mobilstråling.

Sådan lyder anklagen i et civilt søgsmål, som kommer fra tænketanken Environmental Health Trust (EHT) med miljølægen Devra Davis som frontfigur.

I december 2019 valgte FCC ikke at revidere USA’s grænseværdi på området, og det blev anledningen til, at organisationer og borgere med EHT i spidsen lagde søgsmål an og trak styrelsen i retten.

Den sidste mandag i januar 2021 var der hovedforhandling i retssagen, og mødet mundede ud i, at FCC fik et døgn til at redegøre for et forhold. Bagefter ville sagsøgerens advokat få et døgn til at respondere.

Har en bred komité vurderet?

Under retssagen blev det klarlagt, at Kongressen i Washington D.C. – USA’s føderale parlament eller nationale lovgivende forsamling – havde pålagt FCC at nedsætte en forskningskomité under et såkaldt interagentur med aktører på tværs af USA’s regeringsinstitutioner.

Sådan et interagentur skulle dermed vurdere, om videnskabelige papirer kunne give grund til at ændre i grænseværdien for radiofrekvent stråling.

Men baserer FCC’s beslutning om at fastholde grænseværdien fra 1996 på råd fra en komité under et interagentur?

FCC fik af appelretten i Washington et døgn til at redegøre for, om komitéen overhovedet har været nedsat.

Benægter påstået krav

Både FCC’s svar til retten og sagsøgerens efterfølgende kommentar er nu gjort offentlig af Environmental Health Trust.

I svaret til retten forsøger FCC’s advokat at begrunde, at telestyrelsen ikke havde pligt til at søge rådgivning fra interagenturets forskningskomité.

“Ingen lov eller forskrifter krævede, at FCC skulle opsøge komitéens synspunkter eller på anden måde blande sig i den proces, hvor FDA (eller ethvert andet føderalt agentur) beslutter og formulerer sine synspunkter om et spørgsmål, som FCC har anmodet om en kommentar til. Faktisk forbyder FDA-regler generelt føderale medarbejdere at konferere direkte med komitéen”, skriver FCC’s advokat, Ashley S. Boizelle, blandet andet.

FDA er USA’s sundhedsstyrelse for lægemidler og fødevarer.

Fyldt med irrelevant skvalder

Men FCC’s brev rummer slet ikke det, FCC er blevet bedt om at redegøre for, protesterer sagsøgerens advokat så et døgn senere i sin respons.

“FCC’s brev overstiger med længder omfanget af de oplysninger, som retten anmodede om under hovedforhandlingen”, fnyser sagsøgerens advokat, Edward B. Myers, i en indledning.

Domstolen pålagde FCC kun at redegøre for, hvorvidt interagenturets forskningskomité eksisterede eller ej og hvornår komitéen i så fald er blevet dannet og hvem medlemmerne af komitéen er, bemærker Edward B. Meyers – og bemærker, at disse spørgsmål er der ikke givet svar på.

Mere end tre gange så langt

Sagsøgeradvokaten Edward B. Myers afslutter sig brev med, at det fylder 539 ord, når man bruger tællefunktionen i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word.

Til sammenligning fyldte FCC’s svar cirka 1900 ord.

Brevvekslingen formodes at være den sidste begivenhed, før den føderale appeldomstol i Washington D.C. træffer den endelige domsafgørelse.

En dato for en domsafgørelse eksisterer ikke endnu. Det forventes, at det kan tage flere måneder.

Læs også: USA’s telestyrelse skal forsvare sig mandag: Sagsøgerne medbringer 11.000 papirsider

Læs også: Højtstående embedsperson angriber telestyrelse i USA-retssag: “Mobilstråling er potentielt kræftfremkaldende”

Læs også: USA-retssagen: Telestyrelsen har fået et døgn til at fremlægge et centralt bevis

Læs også: USA-retssagen: Ekspert på sidelinjen kritiserer telestyrelsens forklaring for domstolen