Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / FORSKNING: I 2019 fik han godt 8 millioner forskningskroner til et afgørende forskningsprojekt om 5G, som skal gøre verden klogere på, om den nye sendeteknologi i 5G kan udgøre en helbredsrisiko. Millionbevillingen kommer fra den tyske forbundsstat.

Men i 2010 var den tyske bioprofessor og strålingsforsker, Alexander Lerchl, ikke velkommen hos WHO, som skulle nedsætte en bred arbejdsgruppe på forskningsområdet. En alt for åbenlys interesse stod i vejen for, at han kunne få lov.

Det viser et brev, som WHO’s kræftagentur, IARC, i oktober 2010 sendte til Alexander Lerchl.

Dengang som nu var han professor ved det privatdrevne Jacobs Universitet i Bremen.

I en større fortælling har Tabt Tråd for nylig beskrevet, hvordan Alexander Lerchl fra 2008 og i mange år forfulgte forskere med falske svindelanklager.

Sværtekampagnen førte til, at han i 2020 fik sin anden dom for injurier efter et årelangt retsforløb.

Forsøgte at bortforklare

Svindelanklagerne handlede om det EU-finansierede storprojekt REFLEX, som blev færdiggjort i 2004 og som viste, at der er sammenhæng mellem brud på DNA-strenge og nær bestråling med mobiltelefoneres radiofrekvente signaler.

Det offentliggjorte brev fra 2010 hentyder blandt andet til en samtale, hvor Alexander Lerchl havde begrundet, at hans samarbejder tæt på teleindustrien ikke skulle gøre ham inhabil.

Alexander Lerchl ville bidrage som teknisk konsulent i den arbejdsgruppe, som i maj 2011 evaluerede, om forskning kunne vise en mulig kræftsammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft.

Men Alexander Lerchl kunne ikke overbevise IARC om, at han var habil.

Således blev han ikke budt velkommen til at mødes med gruppen af 31 topforskere, som i maj 2011 skulle samles hos kræftagenturet IARC i Lyon.

Var optaget af sine modstandere

IARC understregede i et svar til ham, at arbejdsgruppen skulle friholdes fra kommercielle interesser og friholdes for indædte forkæmpere.

I det personlige brev til Alexander Lerchl, begrundede IARC afslaget med, at halvdelens af Lerchls egen publicerede forskning ikke var originale undersøgelser.

Halvdelen af hans publicerede forskningsartikler – konstaterede IARC – var artikler med kritiske kommentarer imod forskningsresultater, som havde antydet, at mobiltelefoni kunne have helbredsskadelige effekter, og Lerchl havde også forlænget sin kampagne på andre formidlingsplatformer end forskningsartikler.

“Tager man ovennævnte punkter i betragtning, føler vi ikke, at din deltagelse vil bidrage til en balanceret afsøgning af konsensus i den kommende arbejdsgruppe”, skrev IARC i det afvisende svar.

Ekspertmødet etablerede kræftmistanken

Evalueringen sluttede i maj 2011 med, at to epidemiologiske undersøgelser af tilstrækkelig kvalitet kunne vise statistisk kræftsammenhæng med mobiltelefoni.

Derfor har radiofrekvent stråling siden 2011 været klassificeret som muligvis kræftfremkaldende i WHO’s oversigt over kræftklassificerede emner. Den såkaldte klasse 2B.

Klassificeringen blev vedtaget af et stort flertal af arbejdsgruppen, og klassificeringen er gældende i WHO’s oversigt i dag.

WHO’s kræftklassificeringen er også grund til, at Sundhedsstyrelsen officielt anbefaler, at man anvender sin mobiltelefoni med et forsigtighedsprincip og blandt andet undgår telefonsamtaler med direkte hovedkontakt til mobiltelefonen.

Tabt Tråd har forsøgt at få en kommentar fra Alexander Lerchl, som ikke er vendt tilbage.

Læs også: Trods to domme imod sig: Smudsprofessor har flere toppositioner i international strålingsforskning