Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / UDLAND: I efteråret 2020 gav den russiske føderation anbefalinger om at undgå trådløse signaler i skolebørns undervisningsmiljøer og begrundede det med hensyn til børns sundhed.

Nu er råd blevet til forbud: Med en vedtagelse i januar i år forbyder Rusland nu anvendelsen af mobiltelefoner og Wi-Fi og forbyder mobilmaster tæt på skoler.

Det meddeler russiske Oleg Grigoriev i en meddelelse på Twitter.

Oleg Grigoriev er formand for den russiske nationalkomité for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling (RusCNIRP).

Som formand for RusCNIRP er han fagrådgiver for den russiske føderations sundhedsmyndigheder.

Offentliggørelsen modtages blandet. Det bliver hilst velkommen af Gregor Kos, som sidder i Sloveniens lovgivende parlament, valgt for partiet Sundhedspartiet:

Gregor Kos har advokeret for et 5G-stop i Slovenien. I 2020 blev 5G diskuteret livligt og ligefrem voldsomt under et offentligt borgermøde, arrangeret af landets regering.

Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet, er mere forbeholden.

Han er selv fortaler for øget forsigtighed og slukkede Wi-Fi sendere i skoler, men mener, at totalforbud tager overhånd. Han mener ikke, at tilstrækkeligt med videnskab bakker det op:

Dariusz Leszczynski mistænker forbuddet for at være vedtaget af de forkerte grunde. Adgang til data kunne tænkes at give unge russere idéer, som Putin ikke kan lide, gisner Dariusz Leszczynski.

Der er ikke tydeligt videnskabeligt bevis, men forskning giver grund til at bruge en vis forsigtighed uden at være skrækslagen, sagde Dariusz Leszczynski til skolebørns forældre under Reykjavik-konferencen i 2017. Også den svenske epidemiolog Lennart Hardell bidrog til samme konference.

To strålingsblokke

Rusland har tradition for betydeligt lavere grænseværdi for mobilstråling, og baggrunden findes i Den Kolde Krigs tid, hvor strålingspolitikken i Østeuropa adskilte sig markant fra strålingspolitikken i Vesten.

Der findes studier i den historiske, sovjetrussiske forskningslitteratur, som peger på flere skadelige helbredseffekter, men den sovjetrussiske forskning er kontroversiel i Vesten.

En typisk kritik er, at konklusioner og resultater ikke er set gentaget i forsøg uden for Rusland.

The International EMF Project, som er et WHO-drevet kontor, beskrev i 2001 forskellene på landes og verdensdelenes strålingsrestriktioner i et notat, der blev forfattet som et led i WHO’s undersøgelse af, om grænseværdier kunne harmoniseres til ensartethed på verdensplan.

WHO-notatet anførte eksempelvis, at russiske studier, der ligger bag russiske grænseværdier, er eksperimentelle studier, som blandt andet savner kontrol over strålingsintensitet og varighed med bestråling.

Notatets forfatter, den amerikanske strålingsforsker Kenneth Foster, er blandt andet kendt for sit samarbejde med brancheorganisationen Wi-Fi Alliance og flere andre industriaktører.

I Frankrig har lovgivningen som et forsigtighedsprincip forbudt brugen af wi-fi i institutioner med børn i dansk vuggestuealder.

Ruslands naboland, Ukraine, der var en del af Sovjetunionen, har i øvrigt netop forladt østblokstandarden.

I en nylig beslutning, sidst i 2020, har Ukraine tidoblet sin tilladte grænseværdi for at tilslutte sig ICNIRP-standarden, som er vedtaget i Danmark og i over 50 andre lande.

Også Polen har i 2020 forladt den historiske østblokstandard og har adopteret ICNIRP’s retningslinjer.

Rusland har derimod stadfæstet sin tradition for mere restriktive strålingsgrænser i offentlige rum.

I et opslag på Twitter skriver Oleg Grigoriev, at Rusland dermed har modstået pres fra industrilobbyister.

Oleg Grigorievs opslag på Twitter skrives sommetider på russisk. Sommetider på engelsk.