Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Dariusz Leszczynski er tidligere assisterende professor ved topuniversitet Harvard, tidligere professor ved Finlands statslige strålingsagentur, STUK og nu adjungeret professor ved Helsingfors Universitet siden 1992. I 2011 var han indkaldt til WHO’s meritudvalgte ekspertgruppe, som evaluerede en mulig sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft.

NYHED / UDLAND: Organisationer og borgere har stævnet den amerikanske telestyrelse for at frede USA’s grænseværdi for mobilstråling, som er 25 år gammel.

I dag kunne retssagens hovedforhandling følges direkte som lydtransmission via den føderale appelrets hjemmeside, og en der lyttede med, var Dariusz Leszczynski, som i mange år var professor i biokemi ved den finske stats strålingsagentur.

Han var indkaldt som panelrådgiver, da USA’s føderale senat i september 2009 holdt eksperthøring om helbredseffekter af mobiltelefoni og har derfor fulgt USA’s politik og praksis på området tæt.

I flere opslag på det sociale medie Twitter, går han til angreb på det forsvar, som USA’s telestyrelse FCC førte i dag foran dommeren i Washington.

Dariusz Leszczynski mener, at retsmøde har tydeliggjort, at FCC ikke har overholdt en forpligtelse til at nedsætte en ekspertgruppe, som USA’s lovgivende kongres har pålagt FCC.

“FCC’s advokat hævder, at FCC støtter sig til råd fra FDA (red. amerikansk sundhedsstyrelse for fødevarer og lægemidler) og udtalelser fra ICNIRP & WHO. Det er ikke det, USA’s kongres (red. det lovgivende parlament i Washington) har efterspurgt, nemlig en arbejdsgruppe af eksperter fra amerikanske agenturer, som skal gennemgå videnskaben og rådgive FCC. Det har ikke fundet sted, ud fra det, som FCC’s advokat svarer”, skriver Dariusz Leszczynski i sit opslag.

Dagens dommer bad FCC om bevise for retten, at en ekspertgennemgang af forskningen har fundet sted, refererer Dariusz Leszczynski.

Den føderale appelret har nu givet FCC en frist til at fremlægge beviset skriftligt. Bagefter får sagsøgerne en frist til at kommentere.

I et opslag undrer Dariusz Leszczynski sig dog over, hvorfor det er telestyrelsen FCC, som er slæbt i retten, når den amerikanske sundhedsstyrelse, FDA, står bag den sundhedsfaglige vurdering bag grænseværdien i USA. Leszczynski mener ikke, at retssagen imod FCC peger i retningen af nogen løsning.

Retssagen er anlagt af den amerikanske tænketank Environmental Health Trust, som drives af Devra Davis, der er tidligere professor i miljømedicin og tidligere regeringsrådgiver på sundhedsområdet i Bill Clintons administration.

Gruppen af sagsøgere kræver, at USA’s telestyrelse FCC omgør en beslutning fra 2019 om ikke at revidere USA’s tilladte grænseværdi for strålingsudledninger i det radiofrekvente frekvensområde, som de trådløse teknologier sender i.

Det vides endnu ikke, hvornår appelretten i Washington D.C. træffer en domsafgørelse, men det forventes at ske i 2021.