Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Linda Birmbaum var indtil efteråret 2019 direktør for to af USA’s betydeligste sundhedsinstitutioner: NIEHS og NTP.

NYHED / UDLAND: Er USA’s grænseværdi for mobilstråling i overenstemmelse med den risiko, videnskaben viser, eller vælger den amerikanske telestyrelse at overse betydelige advarsler?

Det er sagens kerne, når to organisationer mandag (25. januar 2021) sætter USA’s telestyrelse FCC stævne ved den føderale appeldomstol i Washington D.C.

En af de mange erklæringer , som sagsøgerne fremlægger for retten, kommer fra den højtstående embedsperson Linda Birnbaum.

I efteråret 2019 lod den dengang 72-årige toksikolog sig pensionere fra direktørstillingen i regeringsinstitutionen NIEHS, som er USA’s nationale institut for miljøsundhedsforskning og tilmed også som direktør for Det Nationale Toksikologiprogram (NTP), der er USA’s verdensførende forskningsenhed for toksikologiske dyreforsøg.

Netop NTP-institutionen er et nøglenavn i mange videnskabelige diskussioner om mobilstrålingen på grund af det 19 år lange forskningsprojekt om mobilstråling, som institutionen gennemførte fra 1999 til 2018.

Det fagfællebedømte forsøgsresultat viste, at der hos hanrotterne var klar evidens for, at forsøgsdyrene havde pådraget sig en sjælden kræfttype, men resultatet har ikke fået USA’s føderale telestyrelse til at overveje at revidere grænseværdierne, som er ret identiske med dem, der gælder i Danmark og i det meste af verden.

I et af retssagens dokumenter erklærer Linda Birnbaum, at NTP-projektets to år lange dyreforsøg leverede evidens for, at mobilstråling har et kræftfremkaldende potentiale hos mennesker. Hun lægger også vægt på, at der efter 90 forsøgsdage var evidens for DNA-skader i forsøgsdyr og at der i øvrigt kunne ses lavere fødselsvægt og forhøjet dødelighed blandt eksponerede unger.

I sit notat, som fylder seks tætskrevne sider, indleder Linda Birnbaum med en overskrift, der påstår, at “højrelevant information ikke blev taget i betragtning af kommissionen (FCC), da den traf sin beslutning”.

Dermed mener Linda Birnbaum, at telestyrelsen FCC ignorerede NTP’s forskningsresultat, da FCC 4. december 2019 traf beslutning om ikke at revidere USA’s nationale grænseværdi for radiofrekvent stråling fra kommunikationsenheder.

Linda Birnbaum er ikke indkaldt som mundtligt vidne i mandagens hovedforhandling.

Det er den amerikanske sundhedspolitiske tænketank Environmental Health Trust, som står bag søgsmålet mod telestyrelsen FCC. Hovedforhandlingen i retssagen finder sted fra mandag klokken 15.30 dansk tid og kan følges direkte som lydtransmission via domstolens hjemmeside.

Det vides ikke, hvornår den føderale appeldomstol i Washington D.C. vil træffe domsafgørelse.

Læs hele Linda Birnbaums erklæring til domstolen (fra og med pdf-dokumentets side 20)