Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Photo by Pixabay on Pexels.com

BAGGRUND / OVERBLIK: Midt i en 5G-strid er flere afgørende publikationer varslet til at skulle udkomme i 2021 eller i nær fremtid.

TABT TRÅD peger på nogle af de vigtigste udgivelser, som forskere, industri og politiske institutioner venter på i 2021.

Det handler ikke mindst om at vurdere, hvad der er op og ned i den verserende diskussion om 5G-teknologien og de mulige sundhedskonsekvenser.

I 2020 var det mest markante offentliggørelser blandt andre ICNIRP’s opdaterede retningslinjer, som var den første opdatering siden 1998, den hollandske nationale sundhedsrapport om 5G og den 14. rapport fra forskerkomitéen for elektromagnetiske felter hos Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige.

Fra det politiske liv blev en kritisk kommissionsrapport om det trådløse miljø offentliggjort 1. november i den amerikanske delstat New Hampshire.

Den nationale franske 5G-sundhedsrapport

I årets første kvartal af 2021 ventes det, at den franske sundhedsstyrelse, ANSES, offentliggør en national fransk sundhedsrapport om 5G og teknologiens mulige sundhedsindvirkninger. Det har i hvert fald været styrelsens officielle melding siden januar 2020.

Når den franske rapport ventes med særlig spænding, er det fordi, ANSES som national sundhedsmyndighed har truffet nogle af de mest vidtgående anbefalinger om forsigtighed, som nogen national myndighed har truffet på området for radiofrekvent stråling og mobilteknologi.

I Frankrig er det eksempelvis lovpligtigt, at alle mobiltelefoner leveres med håndfrit sæt. Trådløst internet med Wi-Fi-udstyr må heller ikke anvendes i franske institutioner for børn i vuggestuealderen.

EU-rapport om 5G er forsinket

Efter planen skulle en rapport om 5G og den radiofrekvente strålings indflydelse på sundhed have set dagens lys i efteråret 2020.

Men rapporten, som Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, skal udarbejde, venter fortsat på at blive offentliggjort.

Rapporten er ikke mindst ventet, fordi EPRS i februar 2020 offentliggjorde et ganske kort men meget 5G-kritisk notat, der advarede om, at usikkerheden om biologiske effekter i sidste ende kunne udgøre et problem for EU-borgernes menneskerettigheder.

Vil kræftresultat gentage sig?

I 2019 igangsatte sundhedsmyndigheder i Japan og Sydkorea et fælles toksikologisk forskningsprojekt, som skal undersøge, om radiofrekvent stråling på mobiltelefoneres frekvenser kan være årsag til kræftudvikling i forsøgsdyr som rotter og mus.

Projektet er interessant og særligt ventet, fordi forskningsprojektet skal forsøge at replikere – altså, gentage – verdens hidtil største og dyreste forskningsprojekt, som den amerikanske regeringsenhed, Det Nationale Toksikologiprogram (NTP), gennemførte fra 1999 til 2018. Et projekt, som forløb i 19 lange år.

Det japansk-koreanske skal vise sit resultat væsentligt hurtigere, men der er ikke sat datoer for offentliggjorte data eller forskningsartikler.

Er børn i særlig risiko?

Et af det mest ventede resultater i tiden er offentliggørelsen af forskningsprojetet Mobi-Kids, som undersøger, om børn og unge har øget risiko for kræft med mobiltelefoni.

De oprindelige planer varslede, at forskningsresultatet skulle have været udkommet i 2015 eller i 2016, og dermed er der tale om stærkt forsinket forskning, som har mødt undren og mistænksomhed.

En af Mobi-Kids-forskerne, Michael Kundi, bedyrede i november 2020 over for Tabt Tråd, at der ingen mystik var involveret i forsinkelsen: Det er reelle udfordringer med forskningsprojektets data, som hidtil har forsinket processen, og oven i problemerne kom coronakrisen.

Og så videre

I Verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder man videre med en længe annonceret forskningsgennemgang, som ventes at kunne offentliggøre sine resultater i slutningen af 2022.

I nær fremtid ventes det også, at det tværnationale Cosmos-projekt vil offentliggøre endnu flere resultater af sine dataundersøgelser, som sammenholder patienters sundhedsdata med data om forsøgspersonernes mobilopkald. I Danmark er Kræftens Bekæmpelse en af forskningspartnerne i det internationale projekt.

Et andet større projekt, som er på vej med sine forskningsresultater, er det tværnationale Geronimo-projekt, som involverer 19 institutioner i 13 lande.