Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Modelfoto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

NYHED / FORSKNING: Der er hverken krig eller ugler i mosen, når det længe ventede børnekræftstudie om mobiltelefoni er voldsomt forsinket. Det bedyrer en af lederne i den internationale forskergruppe bag Mobi-Kids.

I 2014 UNDERSØGTE FORSKERE et større antal børn i 14 lande på tværs af kontinenter med hjernekræft, og i 2016 skulle verden have kendt resultatet af studiet.

Men til manges undren er der fortsat ikke offentliggjort ét eneste resultat af forskningsprojektet Mobi-Kids, som undersøger, om der sammenhæng mellem børns mobiltelefoni og hjernekræft.

Nu bryder den østrigske Michael Kundi tavsheden om Mobi-Kids over for Tabt Tråd. Michael Kundi er leder af instituttet for miljøsundhed ved det medicinske universitet MedUni i Wien og en del af forskerholdet bag Mobi-Kids.

Helt reelle problemer ligger bag

Ifølge ham er der ingen ugler i mosen. Nok minder forsinkelsen om offentliggørelsen af WHO’s tværnationale og industrifinansierede kæmpeprojekt Interphone, som blev offentliggjort i 2010 med stærk forsinkelse efter voldsomme konflikter internt i forskergruppen.

Til gengæld afviser Michael Kundi, at konflikter nu er årsag til forsinkelsen af Mobi-Kids.

“Det kunne ligne forsinkelsen som med Interphone, men når Mobi-Kids er forsinket, er årsagen en ganske anden”, bedyrer Michael Kundi over for Tabt Tråd.

“Vi har ingen kontroverser i projektgruppen. Vi har til gengæld haft alvorlige vanskeligheder med at analysere vores data”.

Udkommer ikke i år

Forsinkelsen er også blevet forværret af, at den samlede arbejdsbyrde er vokset i forskningsinstitutionen ISGlobal i Barcelona, som fører an i projektet. Det blev yderligere forværret af coronakrisen, som lammede Spanien hårdt i år.

“Jeg håber, at de problemer, vi har, kan løses i næste måned, og så forventer jeg, at vi kan offentliggøre resultatet næste år”, siger Michael Kundi.

Østrigske Michael Kundi er institutleder for miljøsundhed ved MedUni i Wien.

At resultatet af Mobi-Kids er stærkt forsinket, har vakt stærk undren og kritik.

I maj 2019 rettede den franske kræftforsker Annie Sasco en anklagende kritik om Mobi-Kids i København, da hun var hovedtaler under en tværorganisatorisk 5G-konference på Christiansborg.

Annie Sasco, der er doktoreret ved Harvard University og som i 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur (IARC), krævede under sit eget oplæg, at Mobi-Kids projektet i det mindste kunne give data fri til offentligheden.

Annie Sasco, mangeårig chef for kræftforebyggelse i WHO-agenturet IARC, langede skarpt ud efter forsinkelsen af Mobi-Kids i København i 2019.

Michael Kundi afviser, at forskergruppen kan frigive data fra studiet.

“Etiske begrænsninger gør, at det ikke er muligt. Vi har kun forsøgspersonernes samtykke til at dele de anonymiserede data internt i forskergruppen.”

Han pointerer, at ingen af de hidtidige kræftstudier på området som Interphone-projektet og svenske Lennart Hardells studier på området, har givet offentligheden dataadgang før den endelige publicering.

Tabt Tråd har forsøgt at få en kommentar til Mobi-Kids projektet fra Annie Sasco.