Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Modelfoto: Lukas Hartmann, Pexels.com

NYHED / UDLAND: 5G som forureningskilde er et brandvarmt diskussionsemne i Frankrig, hvor flere storbyers byråd vil modsætte sig 5G.

Den franske telestyrelse, ANFR, forsøger nu at love åbenhed til befolkningen som et led i diskussionen.

Foreløbig i tre af Frankrigs største byer, er der nu sat måleinstrumenter op på 100 meters afstande af enkelte mobile basestationer, som for nylig er blevet opgraderet til 5G-generationen af mobilnetværk.

De tre byer er Paris, Nantes og Marseilles.

Målingerne kan så følges direkte på telestyrelsens hjemmeside, hvor man via et landkort kan zoome ind på basestationernes geografiske positioner og aflæse, hvad måleinstrumentet i byen viser her og nu.

Man kan måle mobilantenners stråleemissioner med forskellige måleenheder. ANFR offentliggør måletale i enheden Volt per meter, som angiver den såkaldte feltstyrke. Målingen opfanger alle signaler mellem 10 Megahertz og 6 Gigahertz, der kan komme fra alle radiofrekevente antenner i nærheden. Blandt andet også adgangspunkter med trådløst wifi-internet.

Ved en gennemgang, som Tabt Tråd har foretaget, viste kortoversigten, at en position i det centrale Nantes toppede med en målt værdi af 3,3 Volt per meter (V/m).

Kurver viser, at niveauet falder markant om natten til cirka 1,5 V/m.

3 Volt per meter er en 20. del af grænseværdien i ICNIRP’s retningslinjer, der er sat for at forhindre akut opstået varmeskade. ICNIRP-grænsen danner også officiel grænseværdi både i Danmark, Frankrig og i mange andre lande.

Ingen af de tre målepositioner i Paris viser en værdi, der overstiger en værdi af 1 Volt per meter. Til gengæld er der markant mindre udsving mellem dag og nat i Paris.

5G befinder sig på et meget tidligt stadie i de franske byer. Med 5G-udrulningen forventes det, at stråleniveauet øges med 30 procent, når 5G er udbygget. Det konkluderede en rapport, som den franske telestyrelse, ANFR, offentliggjorde i august 2020.

Der er stadig betydelig tvivl, fordi 5G endnu ikke er nogen færdigudviklet teknologi.