Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Modelfoto: Pixabay, Pexels.com

NYHED / FORSKNING: Med nyt studie vokser mængden af mulige indikationer på, at mobilstråling påvirker hjernen. Forskerne bag nyt ungestudie konstaterer resultatet og vælger at konkludere forsigtigt.

UNGE HJERNER, SOM modtager mest radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr, har lavere såkaldt non-verbal intelligens.

Det konkluderer et nyt studie, som officielt offentliggøres i januarnummeret af forskertidsskriftet International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Bag studiet står en international forskergruppe, som blandt andre tæller Anke Huss og Martin Röösli, som både er medlemmer af ICNIRP-komitéen og den svenske strålemyndigheds videnskabelige komité.

Større børn i alderen 9 til 11 år og unge voksne i alderen 17 til 18 år indgik i undersøgelsen, som har beregnet forsøgspersonernes dosis af radiofrekvent stråling ud fra oplysninger om deres forbrug af mobiltelefoner, tabletcomputere, bærbare computere og andre kilder til radiofrekvent stråling.

Forskergruppen finder ikke, at der er tale om et stort og markant resultat. Derfor vil forskergruppen ikke udelukke, at resultatet skyldes omvendt årsagssammenhæng: At lavere intelligens er årsag til øget forbrug af radiofrekvent udstyr.

I konklusionen peger forskergruppen på, at der er behov for længerevarende studier, som undersøger kognitive funktioner.

Flere hjerneresultater findes

I 2018 konkluderede et schweizisk forskerhold med ICNIRP-medlemmet Martin Röösli også, at radiofrekvent stråling kunne forbindes med svækket hukommelse hos en yngre forsøgsgruppe.

I en nylig rapport fra Hollands internationale respekterede komité blev det også konkluderet, at der i begrænset grad er videnskabelig evidens for, at radiofrekvent stråling kan påvirke hjernens signalsystem og at radiofrekvent stråling muligvis kan være årsag til adfærdsændringer og påvirkning af kognitive evner.

Den mest anerkendte hjerneeffekt af udsættelse for radiofrekvent stråling, som videnskaben har etableret, er elektrisk påvirkning af hjerneaktiviteten, som kan scannes og påvises med den såkaldte EEG-metode.

Den internationale forskerkomité, ICNIRP, skriver i sine nye 2020-retningslinjer på side 518, at man ikke kan fastslå, at den konstaterede hjerneeffekt også kan virke skadelig.

I Danmark peger Statens Institut for Strålebeskyttelse også på studier, der viser kognitive effekter som en af grundene til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip med mobiltelefoni, som siger, at man bør bruge mobiltelefonen forsigtigt.

Side 12 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020. Tabt Tråd har fået udleveret bilaget i en udleveret aktindsigt.