Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Den danske miljøadvokat, Christian F. Jensen, står også i spidsen for et kommende borgersøgsmål mod 5G.

NYHED / INDLAND: Retten i Helsingør bør omgående stoppe teleselskabet TDC’s pilotforsøg med 5G i Helsingør.

Det kræver den danske aktivistgruppe Rådet for Helbredssikker Telekommunikation i en pressemeddelelse, som er offentliggjort i dag.

Formelt på vegne af lokale Helsingørborgere har advokat Christian F. Jensen fra Holte netop indsendt en såkaldt forbudsrekvisition til retten i Helsingør.

“Når der anlægges en fogedsag vedr. 5G er det også fordi problematikken har så vidtrækkende og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, ikke alene for Helsingør-borgerne, men for hele den danske befolkning. Det er faktisk et globalt problem, som førende forskere verden over advarer mod. Ligesom virus kender stråling ingen kommunegrænser”, skriver Pernille Schriver i pressemeddelelsen fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Der er retssager om 5G under opsejling i flere lande.

I ét land har en domstol truffet afgørelse i en sag, som en national aktivistgruppe havde anlagt.

I en såkaldt kort retssag, som det kaldes i det hollandske retssystem, afviste retten i Haag tidligere i år, at der var grundlag for at nedlægge et straksforbud mod 5G-udrulningen i Holland.

Foruden fogedsagen er det aktivistmiljøets plan, at advokat Christian F. Jensen på længere sigt skal føre en retssag om 5G imod den danske stat.