Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Pernille Schriver – en førende talsperson for den strålingskritiske bevægelse i Danmark – er dansk koordinator for Stop 5G International. Billedet er fra en tidligere begivenhed.

NYHED / EU: 15 EU-lande vil stoppe Europas 5G-kritiske bevægelse med med information om videnskaben til borgerne. Men sådan fungerer videnskab ikke, svarer 72 5G-kritiske bevægelser nu i et modsvar til EU-Kommissionen.

Anti-5G-bevægelsen vokser. Sådan lød et beklagende budskab for et par uger siden, da Polen førte an og sammen med 14 andre EU-lande skrev et brev til EU-Kommissionen.

De 15 lande opfordrede EU-Kommissionen til omgående at lave tiltag, som bekæmper desinformation om 5G og elektromagnetiske felter.

Det med desinformation er Europas anti-5G-bevægelse så enig i.

Nu har 72 organisationer både indenfor EU og udenfor EU reageret med et svar på EU-landenes brev og sendt det til EU-Kommissionen.

I brevet skriver paraplyorganisationen Stop 5G International, at den er enig med EU-landene i, at falske informationer er et problem.

Nej til forudindtaget dagsorden

Men Stop 5G International kritiserer så, at EU-landene ønsker mere forskning “for at vinde offentlighedens tillid” til 5G. Dermed forestiller EU-landene sig, at mere forskning nødvendigvis skulle føre til frifindelse af trådløs teknologi.

“Det er ikke sådan, videnskaben fungerer, og vi opfordrer jer stærkt til at afvise sådan en svigagtig forespørgsel”, skriver de 72 organisationer til EU-Kommissionen.

I brevet ønsker Stop 5G International, at EU foretager en videnskabelig udredning af 5G, som er fri for trådløsindustriens infiltration og som ikke har til formål at finde et bestemt resultat.

De 15 lande, som sendte det oprindelige brev, var Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakiet og Sverige.

Tre foreninger fra Danmark er blandt underskriverne fra Stop 5G International.

Se listen over de 72 organisationer, som har underskrevet reaktionen og læs hele brevet fra Stop 5G International til EU-Kommissionen.