Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Foto Wikipedia Commons.

NYHED / FORSKNING: Kritiske forskere må ikke vide, om der er interessekonflikter bag WHO’s undersøgelser af mobilstråling og helbred. Heller ikke Tabt Tråd kan få væsentlige og afgørende oplysninger udleveret.

HOS WHO – verdens sundhedsorganisation under FN – er man i disse år ved at foretage en stor gennemgang af forskningen om mobilstråling og helbred, og et resultat skal foreligge i 2021.

Men hvilke forskere udpeger WHO til opgaven, og er disse forskere frie for interessekonflikter og uden forbindelser til teleindustrien?

Disse spørgsmål ønskede 18 forskere at få besvaret i et kritisk brev, som blev sendt til WHO’s The International EMF Project i december 2019.

Men hverken WHO eller strålingsprojektets leder siden 2006, Emilie van Deventer, har svaret på henvendelsen, og derfor klager gruppen nu til WHO’s generalsekretær og WHO’s kontor for etik.

Det skriver den amerikanske tænketank, Enviromental Health Trust i en nyhed på sin hjemmeside.

En af underskriverne af det kritiske brev er den svenske forsker Kjell Hansson Mild fra afdelingen for strålingsforskning ved Umeå Universitet.

Han har selv arbejdet tæt sammen med Emilie van Deventer og WHO’s EMF-projekt for cirka 15 år siden, hvor Kjell Hansson Mild var en del af rapportgruppen bag en WHO-rapport om eloverfølsomhed.

Tabt Tråd må ikke se regnskaber

Skal man tro adskillige udsagn igennem årene, som ingen har dementeret, så har WHO’s kontor for elektromagnetiske felter modtaget betydeligt med finansiering fra teleindustrien, og de to globale brancheorganisationer, som nævnes, er GSMA og Mobile & Wireless Forum.

Ingen offentligt tilgængelige dokumenter kan dog klarlægge omfanget af industrifinansiering.

I 2007 sagde WHO’s daværende strålingschef, Michael Repacholi, blandt andet i det fransksprogede medie Mediattitudes, at halvdelen af finansieringen i hans egen tid som leder fra 1996 til 2006 kom fra teleindustrien.

Mediattitudes er ikke længere i drift, men artiklen eksisterer i dag på journalisten David Leloups egen blog.

Fra egen mund: I et interview i 2012 til den norske tv-station NRK’s dokumentarserie “Brennpunkt” angav Michael Repacholi blankt, at WHO’s finansiering til EMF-projektet også kom fra den trådløse industri.

Artiklen kunne også citere GSMA’s talsmand David Pringle for, at GSMA årligt donerede 50.000 euro til WHO’s mobilstrålingsprojekt i 90’erne og at årsbeløbet midt i nullerne var øget til 150.000 euro.

Tabt Tråd har bedt WHO’s presseenhed om at give Tabt Tråd indsigt i regnskabstal, som viser, hvor EMF-projektets finansiering er kommet fra – år for år – og hvilke beløb, der er modtaget fra hvilke donorer.

Den 3. juli 2020 skrev WHO’s pressesekretær Hedinn Halldorsson i et svar til Tabt Tråd, at forespørgslen var blevet videresendt til det rette kontor.

Men selv om Tabt Tråd i to omgange har henvendt sig igen, har WHO aldrig svaret og sendt oplysninger om finansiering.

Heller ikke Michael Repacholi svarer Tabt Tråds henvendelse i en e-mail.

Sundhedsstyrelsen nægter at svare

I Danmark rådfører Sundhedsstyrelsen sig netop med WHO’s The International EMF Project i lighed med mange andre WHO-medlemslande.

Sundhedsstyrelsen skriver så på sin hjemmeside, at Sundhedsstyrelsen ikke har kendskab til, at rådgivning fra WHO kan være præget af teleindustriens interesser:

“Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der skulle være skjulte interessekonflikter i ICNIRP eller WHO. Vi er heller ikke bekendt med, at disse organisationers arbejde med sundhedsmæssige aspekter af elektromagnetisk stråling skulle være finansieret af teleselskaberne eller deres respektive branche-organisationer”, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Da en rapport om interessekonflikter i mobilforskningen blev udgivet af Europa-Parlamentets grønne parlamentsgruppe i juni i år, spurgte Tabt Tråd Sundhedsstyrelsen, om styrelsen ville forholde sig til påstande om interessekonflikter i ICNIRP og WHO.

Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, svarede i juli i år et mailsvar, at Sundhedsstyrelsen slet ikke ville kommentere på Tabt Tråds spørgsmål.