Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Modelfoto: Kat Jayne, Pexels.com

NYHED / INDLAND: Energistyrelsen udgav 7. oktober en ny pjece om mobilstråling, som blot lover borgerne i Danmark, at radiofrekvent udstyr er trygt at anvende.

Dermed fortier pjecen helt over for borgerne, at Sundhedsstyrelsen anbefaler borgerne at følge et forsigtighedsprincip, som er begrundet med en reel og videnskabeligt begrundet kræftmistanke.

Tabt Tråd sendte derfor en række præcise og fremhævede spørgsmål til Energistyrelsen:

1. Hvorfor fremgår det ikke af jeres nye pjece, at konkret og vedtaget kræftmistanke betyder, at mobiltelefoner skal anvendes forsigtigt?

2. Hvorfor giver I indtryk af, at 5G er sædvanlige frekvenser – og hvorfor fremgår det dermed ikke, at radikalt nyt frekvensområde, 26 GHz, indgår i 5G-planerne og at I er vidende om den sundhedsfaglige advarsel, som I ikke ville kommentere på over for Tabt Tråd?

3. I 2019 dumpede Sundhedsstyrelsen Teleindustriens estimat, som sagde 10-20 procent øget energitæthed med 5G. Hvorfor mener I, at estimatet er godt nok til pjecen?

4. Hvor i pjecen mener i selv, at I i tilstrækkelig grad orienterer om usikkerheder i forhold til eksponering og sundhedskonsekvenser?

5. Har Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige enhed, SIS, gennemlæst og givet samtykke til pjecen?

Intet reelt svar

Men i et svar fra Energistyrelsens pressechef, Ture Falbe-Hansen, bliver disse spørgsmål slet ikke besvaret.

Energistyrelsens pressechef svarer sådan:

“Formålet med pjecen, der er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, er at informere omkring elektromagnetisk stråling i vores hverdag.  

De borgere, som efter at have læst pjecen, har yderligere interesse i mobilstråling m.v., kan derefter anvende pjecens links til Energistyrelsens, Sundhedsstyrelsens og Sikkerhedsstyrelsens hjemmesider for at hente yderligere information.”

Heller ikke Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, har ønsket at svare på, om det er tilfredsstillende, at forsigtighedsprincippet er udeladt fra pjecen.

Hverken Sundhedsstyrelsens eller Energistyrelsens pressechef vil svare på, om det er Statens Institut for Strålesikkerhed (SIS), som har godkendt indholdet, når Sundhedsstyrelsens logo er placeret i pjecen.

Reglen og ikke undtagelsen

I en længere række af historier har Tabt Tråd i flere tilfælde fremsendt præcise og fremhævede spørgsmål, som Tabt Tråd ønskede at få svar på fra både Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen, som er det oftest implicerede styrelser i historier om det trådløse sundhedsspørgsmål.

Men i det lange løb viser det sig, at det er reglen og ikke undtagelsen, at disse styrelser enten ikke svarer eller vælger at svare udenom.

Det beskrev Tabt Tråd for nylig i en artikel, som gennemgik en række af sager, hvor Sundhedsstyrelsens presseenhed stod bag besvarelserne.

Tabt Tråd har i mange tilfælde genfremsendt de spørgsmål, som ikke blev besvaret, men det har sjældent givet de svar, som blev efterspurgt.

Ansvaret er deres

At genfremsætte spørgsmål er ressourcekrævende og tager tid fra fremstillingen af kvalitetsjournalistik i øvrigt.

Derfor vil Tabt Tråd fremover fortsat stille fremhævede og præcise spørgsmål, men fremover vil Tabt Tråd blot vise, hvor mangelfulde svarene er.

Når svarene er urimeligt mangelfulde, kan de ikke være givet i tilpas god tro, og Tabt Tråd vil ikke bruge unødige ressourcer på at genfremsætte spørgsmålene forgæves.

Tabt Tråd vil fremover vise de mangelfulde svar og lægge ansvaret for manglerne på styrelserne.