Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Denne artikel udtrykker Tabt Tråds analyse.

Der er cirka 15 kilometer og sikkert også en ulidelig trafikprop mellem Statens Institut for Strålebeskyttelse i Herlev og Sundhedsstyrelsens hoveddomicil på Islands Brygge.

BAGGRUND / ANALYSE: Ét tilfælde er tilfældigt. Flere tilfælde er en tendens.

  • Sundhedsstyrelsens strålingsenhed advarer i interne papirer om mobilstrålingens usikkerheder og mulige helbredskonsekvenser.
  • Men åbenheden bliver modarbejdet af presseenheden som suverænt styrer, hvilke informationer som offentligheden må få.
  • Tabt Tråd har over længere tid afdækket det, der nu er en tydelig tendens: Kritiske strålingsfakta mørkelægges.

DER SIDDER GODT 200 ansatte i Sundhedsstyrelsens store rødstensdomicil på Islands Brygge i København. I en lille satellitenhed langt derfra – i forstaden Herlev – sidder den ganske lille enhed for strålebeskyttelse, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS).

Der er ikke kun fysisk langt fra det store moderskib til den lille juniorjolle.

En anden kløft er muligvis endnu bredere. De to adresser virker dybt splittet i spørgsmålet om forpligtelsen over for offentligheden og hvad myndigheden skylder at fortælle offentligheden om stråling, om usikkerheder og om mulige sundhedskonsekvenser og om forsigtighedsprincippet.

Til gengæld holdes juniorjollen i en meget stram line. Den må ikke sejle skævt. Aldrig ude af syne.

I flere tilfælde har stråleenheden i Herlev tændt en advarselslampe, som offentligheden skulle have set. Men presseenheden på Islands Brygge har gjort sig umage med at slukke den igen.

Forfølges overalt

Som journalist har jeg i flere år kontaktet og sludret uformelt med ansatte i flere forskellige ministerier i mange forskellige sammenhænge. Om alt lige fra listeriakød til ordblindeundervisning. Jeg har altid kunnet få direkte kontakt med embedsfolk.

Jeg har interviewet og citeret embedsmænd i mange styrelser og ministerier og mindeligt indgået aftaler om at vise dem citaterne før offentliggørelse.

Med Statens Institut for Strålesikkerhed i Herlev er det drastisk anderledes.

Aldrig før har jeg oplevet, at spørgsmål kun kunne sendes til en pressechef, som sidder langt fra de specialfaglige. Aldrig har jeg oplevet, at kun pressechefen måtte give svar.

Som noget uhørt og uprøvet er jeg forment adgang til at pleje direkte kontakt med Statens Institut for Strålebeskyttelse, så jeg må ikke selv kontakte stråleenheden og og stille detaljerede spørgsmål og følge dem op.

Der er ikke sket begivenheder midt i forløbet, som har ført til, at jeg ikke må kontakte Statens Institut for Strålesikkerhed for at bede om deres strengt faglige vurderinger. Det er ikke sket på grund af brudte aftaler.

Forbuddet fik jeg allerførste gange, jeg tog kontakt til stråleenheden i marts 2019. Jeg modtog en klar reprimande fra pressechefen: Enhver kontakt foregår igennem pressechefen.

Alle spørgsmål må jeg kun stille til pressechefen. Pressechefen har også underskrevet langt de fleste svar.

Tabt Tråd har samlet flere eksempler på, at Sundhedsstyrelsens presseenhed modarbejder klarhed, oplysning og udbredelse af væsentlige informationer, som fortæller, hvad Statens Institut for Strålesikkerhed i virkeligheden mener – strålingshygiejnisk og sundhedsfagligt.

Skal forsigtighedsprincippet være hemmeligt?

Sundhedsstyrelsen officielle mobilråd er ret vidtgående i sin anbefaling om forsigtighed: Brug mobiltelefonen i så kort tid som muligt. Hold den på afstand fra hovedet.

Selv om mobiltelefoner overholder grænseværdien, kan det ikke udelukkes, at skadelige helbredseffekter kan komme ud af mobilbestråling. Faktisk skal der være evidens for en risiko, hvis forsigtighed skal tilrådes. Faktisk er der evidens for sammenhæng mellem mobilstråling og lidelser, som gør, at skadelige helbredseffekter er mulige og ikke kan afkræftes.

Meget tyder dog på, at kun en meget lille andel af befolkningen nogensinde har hørt om Sundhedsstyrelsens forsigtighedsråd og baggrunden for rådene, som er en videnskabelig opretholdt kræftmistanke.

Tabt Tråd kender til tre forskellige rundspørger, som er foretaget mellem 2014 og 2020. Hver gang svarede under 10 procent, at de kendte Sundhedsstyrelsens mobilråd.

Over for Tabt Tråd ønsker Sundhedsstyrelsens pressechef ikke at svare på, om kendskabsgraden er tilfredsstillende.

En ny og hastefremstillet 5G-vurdering

I tre måneder – fra december 2018 til marts 2019 – var enheden for strålebeskyttelse bestemt og bastant. Den var ikke i stand til at foretage en valid sundhedsfaglig vurdering af 5G, for enheden savnede ethvert tal og beregninger.

Det viste papirer, som Tabt Tråd havde fået aktindsigt i, men da Tabt Tråd 26. marts 2019 gerne ville indhente en endelig kommentar, skulle jeg telefonisk forvisses om, at Sundhedsstyrelsen var tryg ved 5G.

Uanset indholdet af de interne papirer.

For Sundhedsstyrelsen var nemlig på vej med en ny information, skulle jeg vide. Det ville blive fremsendt til mig senere samme dag.

Sundhedsstyrelsens pressechef fremsendte også et tekstbehandlingsdokument, som skulle forvisse om, at “helt overordnet” har Sundhedsstyrelsen en tryg 5G-vurdering.

Metainformationer kunne vise, tekstbehandlingsdokumentet var oprettet efter telefonsamtalen.

Jeg spurgte pressechefen, om Sundhedsstyrelse nu havde fået de præcise tal og beregninger, som Sundhedsstyrelsen havde forlangt, hvis enheden for strålebeskyttelse skulle kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering.

Tina Guldmann Gustavsens mailsvar lød:

“Forstår ikke helt? Jeg glemte at vedhæfte et dokument, og sendte det til dig 2 min senere?

Mht dine spørgsmål – så er det vist nærmere Energistyrelsen, der skal svare på dem?”

Tina Guldmann Gustavsen, 26. marts klokken 15.43

Så sent som i september 2020 har også Sundhedsrådet i Holland afvist, at rådet er i stand til at svare på, om 5G kan udgøre en sundhedsrisiko: Heller ikke Sundhedsrådet i Holland kender tilstrækkelige nøgletal for fremtidens 5G-stråling.

Ingen interessekonflikter?

Sundhedsstyrelsens skriver på sin hjemmeside, at man ikke kender til interessekonflikter oplysninger og retningslinjer fra WHO og ICNIRP, som er den internationale forskerkomité på strålingsområdet.

Men 19. juni 2020 offentliggjorde Europa-Parlamentets grønne parlamentsgruppe en cirka 100 sider lang rapport, som var skrevet af eksterne forfattere, og rapporten trak en lang række finansieringstråde mellem tidligere og nuværende ICNIRP-forskere og trådløsindustrien.

Det var oplysninger, alle selv kunne undersøge og verificere, bemærkede en af medudgiverne, det tyske parlamentsmedlem Klaus Buchner (partiet ÖDP, til Tabt Tråd.

WHO-kontoret, The International EMF Project, som siden 1996 har leveret WHO’s oplysninger, har i hele sin historie omgivet sig med ICNIRP-rådgivere.

Sundhedsstyrelsens pressechefs kommentar til disse oplysninger var: Ingen kommentar. Sundhedsstyrelsen fastholder blot på hjemmesiden, at der ikke er kendskab til interessekonflikter.

Løb fra egen mobiladvarsel

Sikkerhedsstyrelsen blev modsagt af Sundhedsstyrelsen, da Tabt Tråd kunne afdække, at mobiltelefonen Razer Phone 2 overskrider grænseværdien for stråling, som er fælles for mobiltelefoner i EU.

Sikkerhedsstyrelsen afviste, at forbrugerrettede tiltag var nødvendige, men til Tabt Tråd udtrykte Sundhedsstyrelsen det stik modsatte behov: Overskridelsen er ikke negligerbar – forbrugerne bør advares.

De var egentlig et usædvanligt åbent og kritisk svar, der kom fra Sundhedsstyrelsens presseenhed på vegne af enheden for Strålebeskyttelse (SIS).

Om der er sammenhæng, kan styrelsen kun selv vide. Men lige netop dét svar blev afsendt af en anden pressmedarbejder end lige netop pressechefen, fordi pressechef Tina Guldmann Gustavsen holdt ferie, da det svaret blev givet i august.

Tina Guldmann Gustavsen var dog tilbage igen, da Sikkerhedsstyrelsen havde genovervejet sagen og valgte at holde fast i, at danske forbrugere ikke skulle advares.

Men var det tilfredsstillende for Sundhedsstyrelsen, som udtrykte et alvorssyn på sagen og klart henstillede til, at forbrugerne skulle advares om den ulovlige mobiltelefon?

Tina Guldmann Gustavsen var tilbage fra ferie, og hun afviste at svare på spørgsmålet.

Ny mobilpjece fortier mobiladvarsel

I en ny mobilpjece, som Energistyrelsen har udgivet i oktober 2020, skriver Energistyrelsen, at radiofrekvente apparater kan anvendes trygt.

Pjecen bærer også Sundhedsstyrelsens logo.

Men Energistyrelsens pjece fortier fuldstændigt, at Sundhedsstyrelsen tilråder et videnskabeligt begrundet forsigtighedsprincip med mobiltelefoni.

Tina Guldmann Gustavsen vil ikke svare Tabt Tråd på, om det er tilfredsstillende, at mobilrådene ikke findes i pjecen, som derimod lover, at mobilteknologi kan anvendes trygt.

Hun vil heller ikke svare på, om Statens Institut for Strålebeskyttelse har gennemset og godkendt pjecen. Eller om det er ikke-strålingsfaglige embedsfolk på Islands Brygge, som har godkendt pjecen for Sundhedsstyrelsen.

Tabt Tråd kan dermed slet ikke få svar på, om Statens Institut for Strålebeskyttelse har været involveret i pjecen.

Og så klagede vi til Ombudsmanden

Sundhedsrådet i Holland er af flere grunde en vægtig og indflydelsesrig autoritet i Europa på strålingsområdet.

I september 2020 frarådede rådet i ny sundhedsfaglig 5G-rapport, at det teknologisk ambitiøse frekvensbånd, 26 Gigahertz, tages i brug, fordi der ikke er forsket tilstrækkeligt i mulige helbredseffekter.

Den danske regerings plan er fortsat, at 26 Gigahertz skal frigives ved en frekvensauktion i marts 2021.

Men kan det forsvares sundhedsfagligt? Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavesen, nægter at give Tabt Tråd et strålingsfagligt svar fra stråleenheden.

Tabt Tråd har klaget til Folketingets Ombudsmand over, at ingen i Centraladministrationen, som er styrelser og ministerier, vil svare på spørgsmålet.

Hvilke interesser varetages?

At væsentlig strålingsoplysninger ikke når frem til offentligheden, er “politisk betændt og på kant med god forvaltningsskik”, siger to professorerer og eksperter i forvaltningsret, som Tabt Tråd har talt med.

Pressechefen, som styrer alle spørgsmål og svar, modarbejder systematisk, at offentligheden bredt set får kendskab til enhver sundhedsfaglig, strålingshygiejnisk tvivl, usikkerhed og anbefaling om forsigtighed, der handler om trådløse emissioner og som rent faktisk er blevet udtrykt af statens strålingsfaglige ekspertenhed.

Dermed vildledes offentligheden til at tro, at der ingen problemstillinger findes i forhold til mobiltelefoni og et udrulningsprojekt som 5G.

Pressechefens adfærd i Tabt Tråds historier siden marts 2019 svækker tilliden til, at Sundhedsstyrelsens officielle og åbenlyse standpunkter om stråling, som findes på hjemmesiden og som videregives til ministre også er strengt strålingshygiejniske og sundhedsfaglige.

Pressechefens mørkelygteadfærd svækker tilliden til, at Sundhedsstyrelsens standpunkter navnlig ikke tager hensyn, som er forkerte.

Sådan nogle hensyn kunne i sidste ende være politiske – uden sundhed foran.

/dawe