Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Denne artikel udtrykker Tabt Tråds holdning.

KOMMENTAR / LEDER: Tabt Tråd har i en kommentar og analyse opfordret Energistyrelsen til at trække sin nye pjece med titlen “Vores hverdag med mobilstråling” tilbage og beklage den hørbart i offentligheden.

Men nu vil nichemediet Tabt Tråd selv med hjælp fra samarbejdspartnere udarbejde et udkast til en erstatningspjece, som egner sig til at erstatte den pjece, som Energistyrelsen har udgivet. Den skal være enkel at læse og bestå af et tilsvarende antal letlæste sider.

Pjecen vil forpligte sig til embedsværkets opdrag i staten og være loyal over for regeringens gældende telepolitik og den ramme af lovgivning, som den trådløse teknologi virker indenfor.

Inden for den opgaveramme vil Tabt Tråd udarbejde et nyt udkast til en pjece, som med solide og dokumenterede fakta dels kan give borgerne den reelle, åbne og balancerede oplysning, som Energistyrelsens pjece ikke giver med sit stærkt kritisable skønmaleri. Dels skal pjecen give et ærligt billede af, hvad der er tvivl om og hvordan tvivlen imødekommes.

Et åbent og ærligt informationsmateriale kvalificerer den offentlige debat blandt borgere og beslutningstagere, fordi den også kan pege på de udfordringer, demokratiet bør diskutere, og sådan et materiale har Energistyrelsen beklageligvis ikke leveret.

Tabt Tråd forventer, at udkastet til en erstatningspjece kan færdiggøres i 2020.