Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en analyse, skrevet af Tabt Tråd.

Photo by Bruno Feitosa on Pexels.com

BAGGRUND / ANALYSE: Med den nye pjece “Vores hverdag med mobilstråling” maler Energistyrelsen et skønmaleri af strålingsmiljøet og det sundhedsmæssige spørgsmål, skriver Tabt Tråd torsdag i en ny analyse.

Dette er et kort overblik over, hvordan Energistyrelsens pjece vildleder, forklejner og fortier nogle faktuelt konstaterbare problemstillinger.

Side 3: Bedre dækning giver mindre mobilstråling fra egen telefon

En svensk videnskabelig undersøgelse, som er offentliggjort i et forskningstidsskrift, viste i 2019, at mastens feltstyrke skal være svag, før mobiltelefoner får utilstrækkelig forbindelse og må opjustere sin styrke. Forsøget viste tilstrækkelig mobilforbindelse med en feltstyrke på 0,1 Volt per meter. I danske byer er tallet typisk langt, langt højere og kan ofte måles i hele tal.

Side 4: Vi har haft radiobølger i 100 år

Ja. Men der er sket en voldsom forøgelse af de elektromagnetiske emissioner fra sendeteknologier årti for årti, og på 30 år har den øgede stråling forandret miljøet radikalt på målbare fysiske parametre. Det kunne man blandt andet læse om i det verdensførende forskertidsskrift, The Lancet, i december 2018.

Grafikken er bragt med tilladelse.

Side 5: 5G er sædvanlige sendefrekvenser

Dermed fortier Energistyrelsens pjece, at fremtidens plan for 5G også er særligt høje frekvenser i det såkaldte millimeterbølgespektrum som 26 Gigahertz-båndet. Disse frekvenser har ikke været brugt så intensivt til kommunikationsteknologi, som i planen med 5G. Der er nærmest ikke forsket i helbredseffekter ved disse frekvenser. Derfor fraråder det nationale sundhedsråd i Holland her og nu, at millimeterfrekvenser bruges til 5G, men i Danmark indgår det i statens 5G-plan.

Side 6: Mindre stråling forventes med 5G

Det har Energistyrelsen eller teleindustrien aldrig kunnet dokumentere over for Sundhedsstyrelsen, som forgæves har krævet detaljerede tal og beregninger. Som et ekko af Sundhedsstyrelsen i Danmark har Sundhedsrådet i Holland i september 2020 afvist, at rådet kunne vurdere 5G sundhedsfagligt, fordi ingen tal kan klarlægge, hvilke strålingsniveauer, fremtiden med 5G kan give.

Side 7: Radioudstyr skal overholde grænseværdien

Alligevel kan massevis af lovligt solgte mobiltelefoner faktisk overskride den tilladte mængde stråling for kroppen, hvis mobiltelefonen holdes tæt til kroppen. Energistyrelsen orienterer ikke forbrugerne om, at mobiltelefoner skal holdes med den afstand til kroppen, som mobiltelefonens produktoplysninger angiver i manualen med små bogstaver uden at fortælle forbrugerne om vigtigheden af afstanden. Ellers er der risiko for, at grænseværdien i populære og kendte mobiltelefoner kan overskrides med to eller tre gange.

Side 7: Grænseværdien bygger på 50-60 års forskning

Eller også beskytter grænseværdien teleindustrien imod resultater af de seneste 50 års forskning. Selv om flere indbyrdes uafhængige studier viser øget kræftrisiko med mobiltelefoner, som overholder grænseværdien, og selv om andre videnskabeligt begrundede mistanker er inde i billedet, så har den fælleseuropæiske grænseværdi ikke flyttet sig – i hvert fald ikke nedad. Det skyldes, at retningslinjerne kun skal bygge på sikre beviser for helbredsskader, og der er skrappe kriterier for, hvornår der er tilstrækkelig evidens. Kræftresultater i dyreforsøg i det forgangne årti kunne ikke flytte grænseværdien.

Side 8: Ingen bekymring for helbred

Fordi der i nogen grad faktisk er evidens for, at mobilstråling er kræftfremkaldende har Sundhedsstyrelsen i mange år tilrådet borgerne at følge et forsigtighedsprincip. Sådan et princip skal bygge på videnskab og må ikke bero på ubegrundet frygt i befolkningen, og i 2020 er der stadig videnskabelig kræftmistanke og grund til at være forsigtig, mener Sundhedsstyrelsen. Der er blandt andet også nogen grad af evidens for kognitive effekter hos børn og unge, skriver Sundhedsstyrelsen i et nyt dokument fra 2020 om forsigtighedsprincippet.

Side 11: Sikkerhedsstyrelsen overvåger radioudstyr

Alligevel har Sikkerhedsstyrelsen nægtet at reagere og advare forbrugerne om en ulovlig mobiltelefon, som stråler mere end lovgivningen tillader. Det har Sikkerhedsstyrelsen nægtet, til trods for at Sundhedsstyrelsen klart har henstillet til, at det skulle ske, fordi overskridende stråling med Sundhedsstyrelsens ord “kan udgøre en risiko for personers sundhed og sikkerhed”. Man kan ikke stole på, at staten også underretter om muligvis farlige produkter, selv om staten er underrettet.

Tabt Tråd har forelagt sin kommentar med kritik af pjecen for Energistyrelsen, som endnu ikke har svaret.

Læs selv Energistyrelsens nye pjece: “Vores hverdag med mobilstråling”