Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en journalistisk artikel.

Modelfoto: Kaboompics.com, Pexels.com

NYHED / INDLAND: Når Sundhedsstyrelsen i 2020 fortsat fastholder et forsigtighedsprincip over for mobiltelefoni, så er det fordi, der er tilstrækkelig med evidens for kræft.

Det slår Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige enhed i år fast i en intern publikation, som Tabt Tråd via aktindsigt er i besiddelse af.

I august 2020 sendte Sundhedsstyrelsen en oversigtspublikation til Sikkerhedsstyrelsen.

Publikationen skulle forklare over for Sikkerhedsstyrelsen, hvorfor stråling fra mobiltelefoner kan udgøre en risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed.I publikationens side side 5 refererer Sundhedsstyrelsen, at WHO’s ekspertpanel i 2011 fandt, at to mobilstudier viste tilstrækkelig kræftsammenhæng.

Derfor har WHO siden 2011 officielt klassificeret mobilstråling som muligvis kræftfremkaldende. Der er ikke solid evidens. Kræft er en mulighed:


Side 5 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

Det er altså grunden til, at Sundhedsstyrelsen i 2020 fastholder, at mobiltelefoner skal anvendes forsigtigt.

“Betydelig sundhedsmæssig konsekvens”

På side 8 i den fremsendte publikation forklarer Sundhedsstyrelsen så, at forsigtighedsprincippet altså ikke må bero på en uspecificeret frygt i befolkningen.

Forsigtighedsprincippet skal være begrundet med videnskabelige indikationer på risici af “betydelig sundhedsmæssig konsekvens”:


Side 8 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

På side 10 gentager Sundhedsstyrelsen så sine anbefalinger om forsigtig mobiltelefoni i bilaget til Sikkerhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen tilråder blandt andet, at man holder mobiltelefonen væk fra hovedet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man begrænser taletiden, og det anbefales, at man foretrækker at sende SMS-beskeder frem for at holde samtaler.

På side 12 nævner Sundhedsstyrelsen så, at andre grunde kan begrunde forsigtighed: Mistanker om kognitive effekter hos børn og unge:


Side 12 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

I dag omtaler Tabt Tråd, at Energistyrelsen har offentliggjort en ny pjece med titlen “Vores hverdag med mobilstråling”, som lover befolkningen tryghed uden at nævne den mulige kræftrisiko og Sundhedsstyrelsens officielle advarsel.

Tabt Tråd har bedt begge styrelser om en kommentar til sagen.


Fakta: Sådan anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bruger sin mobiltelefon

  • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
  • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
  • Begræns varigheden af samtaler.
  • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
  • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
  • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
  • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.