Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Denne blogartikel udtrykker Tabt Tråds holdning.

KOMMENTAR / BLOGPOSTEN: Onsdag udgav Energistyrelsen en ny pjece, som skal skabe klarhed om mobilstråling i hverdagen. Men det er et uansvarligt skønmaleri med særdeles grove forglemmelser, skriver Tabt Tråd i denne udgave af blogposten.

Tabt Tråd afdækkede for nylig, at skiftende sundhedsministre piller et afgørende forbehold ud, når de fortæller til Folketinget, hvordan Sundhedsstyrelsen har vurderet 5G som sundhedsspørgsmål.

Tabt Tråds historie er kun få dage gammel. Alligevel gør Energistyrelsen nu præcis det samme i en ny pjece, som Energistyrelsen offentliggjorde onsdag den 7. oktober 2020.

Pjecen hedder “Vores hverdag med mobilstråling”.

Også Energistyrelsen piller forbeholdet “helt overordnet” ud, og Energistyrelsen skriver blot på pjecens side 8, at “Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi.”

Energistyrelsen piller ikke bare forbeholdet “helt overordnet” ud, som Sundhedsstyrelsen bruger om 5G og som betyder, at Sundhedsstyrelsen ikke kan vurdere 5G sundhedsfagligt, når ingen rigtigt kender netværket.

Energistyrelsen har renskuret sin pjece for enhver antydning af, at Sundhedsstyrelsen faktisk bekymrer sig over noget.

Ingen officielle forsigtighedsråd

Energistyrelsen nævner ikke ét eneste sted i pjecen, at Sundhedsstyrelsen officielt tilråder, at mobiltelefoni anvendes forsigtigt.

Simpelthen fordi der er evidens for alvorlige sundhedsskadelige effekter. Dog i en begrænset grad, hvor det hverken bekræftes eller afkræftes solidt, at mobiltelefoni er sundhedsskadeligt.

Faktisk tilråder Sundhedsstyrelsen, at man holder mobiltelefonen væk fra hovedet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man begrænser taletiden, og det anbefales, at man foretrækker SMS-beskeder frem for samtale.

Intet sted skriver Energistyrelsen, at forsigtigheden tilrådes. Det er ikke råd om forsigtighed, som Sundhedsstyrelsen står alene med, og rådene er ingen anakronisme, og de er heller ikke grundløse. Tilsvarende råd blev givet i 2011 af WHO’s kræftagentur, IARC.

IARC gentog anbefalingen i sin verdenscancerrapport i februar i år, hvor afsnittet om mobilstråling var skrevet af ICNIRP’s komitémedlem og WHO’s panelekspert Martin Röösli.

Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige, som er den strålemyndighed, Danmark er tættest på, fastholder også anbefalingen af forsigtighed i sin 2020-rapport.


Fakta: Sådan anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bruger sin mobiltelefon

  • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
  • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
  • Begræns varigheden af samtaler.
  • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
  • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
  • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
  • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Forsigtigshedsprincip findes af en grund

Der er ingen tvivl om, at Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspertenhed står fast på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forsigtighed.

Tabt Tråd fik i august 2020 aktindsigt i en korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, hvor Sundhedsstyrelsen kraftigt rådede Sikkerhedsstyrelsen til, at der blev advaret om en ulovligt strålende mobiltelefon, som Tabt Tråd havde afsløret og forelagt for styrelserne.

I den interne korrespondance vedhæftede Sundhedsstyrelsen et pjecelignende bilag ved navn “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”.I bilagets side 5 refereres der korrekt til, at WHO’s ekspertpanel i 2011 fandt, at to mobilstudier viste tilstrækkelig kræftsammenhæng:


Side 5 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

I bilagets side 8 forklarer Sundhedsstyrelsen så, at forsigtighedsprincippet altså ikke må bero på en uspecificeret frygt i befolkningen.

Forsigtighedsprincippet skal være begrundet med videnskabelige indikationer på risici af “betydelig sundhedsmæssig konsekvens”:

Det er Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mobilbrug altså: Baseret på videnskabelige indikationer af en betydelig sundhedsmæssig konsekvens.


Side 8 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

På side 10 gentager Sundhedsstyrelsen så sine anbefalinger om forsigtig mobiltelefoni i bilaget til Sikkerhedsstyrelsen.

På side 12 nævner Sundhedsstyrelsen så, at andre grunde kan begrunde forsigtighed: Mistanker om kognitive effekter hos børn og unge:


Side 12 i bilaget “Risikovurdering af mobiltelefoners overskridelse af SAR-grænseværdier”. Af Sundhedsstyrelsen, 2020.

Det er altså konkrete, evidensbaserede mistanker om alvorlige lidelser som hjernekræft, der ligger til grund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forsigtighed.

Men intet sted nævner Energistyrelsen noget om begrundede mistanker og den anbefalede forsigtighed i sin nye pjece om mobilstråling.

Gentager en dumpet prognose om 5G-stråling

Hvor meget kan strålingen forventes at blive øget med, når 5G for alvor er i luften?

Energistyrelsens hjemmeside, hvor pjecen findes, anslår, at den samlede energitæthed vil blive øget med 10 til 20 procent, når 5G er oppe at køre.

Men aktindsigt, som Tabt Tråd har fået aktindsigt i, viser, at Sundhedsstyrelsen i 2019 dumpede og kritiserede estimatet 10-20 procent.

Sundhedsstyrelsen kaldte dels estimatet for usikkert og dels betragtede Sundhedsstyrelsen estimatet som utilstrækkeligt til at vurdere 5G som sundhedsspørgsmål med.

Estimatet er ingen myndighedsvurdering men kommer fra teleindustriens danske brancheorganisation, som i januar 2019 skrev et notat til Energistyrelsen, der blev videresendt uredigeret til Sundhedsstyrelsen.

Foreløbig har ingen andre end teleindustrien altså oplyst til befolkningen, hvad borgerne kan forvente af fremtidens miljø.

Pjecen fortier kontroversiel 5G-frekvens

“5G-teknologien bruger faktisk frekvenser, der tidligere er benyttet til andre formål, som fx tv-transmittering, trådløst bredbånd og andre typer transmissioner”, skriver Energistyrelsen i pjecen, men det er ikke korrekt.

Nok har 5G’s pionerfrekvens, 26 Gigahertz, været brugt til andre formål som professionel teleinfrastruktur, men frekvensbåndet har ikke været massivt anvendt på gadeplan og i indemiljøer, som er visionen med 5G.

Tabt Tråd har også forelagt for Energistyrelsen, at fordi der savnes forskning om helbredseffekter, så fraråder en af Europas mest anerkendte fagkomitéer direkte at anvende 26 Gigahertz-båndet, som Energistyrelsen planlægger at sælge på frekvensauktion i marts 2021.

Tabt Tråd har også beskrevet, at den hollandske anbefaling kommer fra forskere, som sidder i de råd, Danmark henholder sig til.

Energistyrelsen har ikke ønsket at kommentere på det over for Tabt Tråd, og Sundhedsstyrelsen nægter også at give en kommentar. Tabt Tråd har forgæves bedt teleområdets minister Dan Jørgensen om en forklaring.

Selv om Energistyrelsen udmærket kender den strategisk vigtige omstændighed, at 26 Gigahertz bliver en radikal nyhed på gadeplan og at visionen her og nu er sundhedsfagligt meget kontroversiel, så fortier pjecen alt om 26 GHz-teknologien i 5G, som også populært kan kaldes “det ægte 5G”, fordi 26 GHz skal levere de forjættede superhastigheder til datatrafikken.

Fortier den manglende sundhedsvurdering af 5G

I 2019 afviste Sundhedsstyrelsen klart, at den kunne levere sit blå sundhedsstempel til 5G-teknologien, som Energistyrelsen higede efter.

Det afdækkede Tabt Tråd på baggrund af aktindsigt.

Sundhedsstyrelsen indskærpede, at den skulle bruge detaljerede tal og beregninger om 5G, som Energistyrelsen ikke kunne levere,

Sundhedsstyrelsen krøb ind i sin skal og trak kritikken ind i sig selv, da Tabt Tråd satte offentligt spotlys på sagen.

Men derfor ved Energistyrelsen udmærket, at Sundhedsstyrelsen ikke er i stand til at vurdere 5G sundhedsfagligt.

I september 2020 blev billedet fuldt ud bekræftet af den nationale hollandske strålingskomité: 5G er stadig et ukendt strålingsscenarium. Man kan derfor ikke vurdere, om 5G udgør en risiko.

Bare de samme radiobølger i 100 år?

Udviklingen trivialiseres, når Energistyrelsen skriver, at vi har haft radiobølger i 100 år. Blandt andet derfor kunne vi se Danmark på direkte tv vinde EM i fodbold i 1992.

Pjecen nævner ikke, at radiobølger er en reel forurening, som er blevet øget årti for årti. Især i området omkring 1 Gigahertz, hvor størstedelen af mobiltelefoni finder sted.

Grafikken, nedenunder, snyder faktisk, for tallene i venstre kolonne er potenstal, og det menneskeskabte bidrag af elektromagnetiske emissioner i miljøet kan i området omkring 1 GHz overgå det naturlige, kosmiske bidrag af elektromagnetisk stråling ude fra rummet med 10.000.000.000.000.000 gange eller mere.

Det er et ét-tal med 16 nuller bagved. Denne forureningsgrafik blev i 2018 bragt i det verdensførende forskertidsskrift The Lancet:

Grafikken er bragt med tilladelse.

Man kan ikke sige, hvor farligt det dermed er. Man kan slå fast, at radiobølger er en drastisk stigende forurening i miljøet, som er fysisk reel og målbar, men sådan præsenterer myndigheder ikke sagen.

Myndigheder vender sagen konsekvent om og kalder strålingen for “svag” – alene fordi niveauet er langt under den grænseværdi, hvor strålingen er akut farlig.

Dermed holdes befolkningen hen i en opfattelse af, at der ingenting særligt sker i miljøet. Men der sker faktisk noget drastisk, der forandrer naturen lige så virkeligt som tidens CO2-udledninger har et helt unaturligt omfang.

Flere antenner – mindre telefonstråling?

På pjecens side 3 hævdes det, at brugerens mobiltelefon vil stråle mindre, hvis der er flere mobilmaster, som stråler i miljøet.

Det bygger på et velkendt faktum, der siger, at svag mobilforbindelse får mobiltelefonen til at skrue op for sin antennestyrke, og det får mobiltelefonen til at stråle kraftigere.

Det tyder dog ikke umiddelbart på, at stærkere dækning vil forbedre telefonantenners ydeevne, hvor der i forvejen er nogenlunde mobildækning.

Et svensk forskerhold omkring den svenske forsker og WHO-rådgiver Lennart Hardell efterprøvede påstanden i 2019.

Et teknisk eksperiment viste, at en feltstyrke på blot 0,1 Volt per meter i en beboelseslejlighed var tilstrækkelig dækning til at opnå tilpas mobilforbindelse.

Midt i storbyer er værdier på over en hel Volt per meter eller flere Volt per meter normalt.

“Derfor kan installation af basestationer på risikable steder ikke retfærdiggøres ved hjælp af argumentet om god signalmodtagelse”, skrev forskergruppen i sin konklusion.

Mon Energistyrelsen har helt konkrete 5G-data, der siger noget andet?

Overholdes grænseværdien altid?

“Trådløst udstyr skal ifølge lovgivningen være konstrueret med sikkerhed for menneskers sundhed. Dette sikres igennem overholdelse af nogle bestemte grænseværdier”, skriver Energistyrelsen i pjecens side 7.

Dermed ignorerer Energistyrelsen, at det i mange tilfælde ikke holder stik.

Tabt Tråd afdækkede i en artikelserie, at grænseværdien for kropsbestråling kan overskrides i mobiltelefoner, som har været markedsført lovligt.

Det skyldes, at der er mere lempelige målingskrav for kropsbestråling end for hovedbestråling, når mobiltelefoner skal strålingstestes i laboratorier.

Pointen er, at man som bruger skal overholde den afstand, der er angivet som måleafstand i mobiltelefonens produktoplysninger. Ellers risikerer man, at grænseværdien overskrides.

Energistyrelsen er blevet forelagt oplysningerne og er vidende om dem, men intet sted i pjecen orienterer Energistyrelsen om forholdet.

Energistyrelsen henviser til, at Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol på området.

Men da Sundhedsstyrelsen i år henstillede til, at Sikkerhedsstyrelsen gik ud og advarede forbrugerne mod at bruge en særligt overstrålende og ulovlig model, så valgte Sikkerhedsstyrelsen at efterlade forbrugerne i uvidenhed.

Energistyrelsen advarer ikke forbrugerne, når lovlige mobiltelefoner overskrider grænseværdien for kropsbestråling. Sikkerhedsstyrelsen advarer ikke forbrugere imod mobiltelefoner, hvis de rent faktisk også overskrider lovgivningen.

Sundhedsstyrelsen skrev ellers til Sikkerhedsstyrelsen, at “hvis grænseværdien overskrides, vurderer Sundhedsstyrelsen at telefonen kan udgøre en risiko for personers sundhed og sikkerhed.”

Kampagnegrafik fra organisationen Phonegate Alert: En mobiltelefon kan stråle for meget på kritiske steder.

Kort sagt: Muligvis livsfarlig propaganda

Telebranchen ville næppe ændre et komma i Energistyrelsens 5G-pjece.

Og det mest sjofle er måske, at pjecen bærer Sundhedsstyrelsens logo.

Energistyrelsen har ikke begået et oplysende værk til offentligheden, som har den offentlige forvaltnings nødvendige nøgternhed og alsidighed.

Styrelsen viser offentligheden et skønmaleri, der er renskuret for forbehold og betydelige og muligvis livsfarlige usikkerheder, som mistanken om hjernekræft jo er.

Mistanken bygger på WHO’s klassificering fra 2011, som fandt sammenhæng i to indbyrdes uafhængige kræftstudier.

Siden 2011 har både det franske Cerenat-studie og det canadiske Interphone-studie vist lignende resultater med samme studiemetode.

Pjecens faktafordrejninger må medføre, at pjecen trækkes omgående tilbage og beklages i offentligheden, så det rent faktisk bliver hørt. Så meget forsøger pjecen at vildlede populationen.

Læs hele pjecen om 5G, som Energistyrelsen offentliggjorde 7. oktober 2020