Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / INDLAND: Et tidligere folketingsmedlem raser over det, han kalder et vildledende sundhedssvar om 5G fra en minister. Forvaltningseksperter afviser lovbrud – men taler om brud på loyal oplysningspligt og god forvaltningsskik.

Det var april 2019: 5G var ét stort spørgsmålstegn for Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige enhed, der stod med spørgsmålet. Fageksperterne i Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse afviste, at 5G kunne godkendes sundhedsfagligt.

Men det fik Folketinget ingen oplysninger om, selv om Sundhedsministeren blev spurgt i Folketingssalen, og imens rasede 5G-debatten i samfundet.

Den nu daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) sagde 10. april 2019 i en spørgetime i Folketingssalen, at Sundhedsstyrelsen havde en klar sundhedsvurdering af 5G, og den var tryg.

To forvaltningsprofessorer mener nu, at Folketinget fortjente bedre. Det var et problemfyldt og mangelfuldt svar. Men det var ikke kun ministerens skyld.

Strålingsfagligt standpunkt forsvandt

Tabt Tråd har beskrevet, at et væsentligt forbehold – ordene “helt overordnet vurdering” – var pillet ud og erstattet med “klare vurdering”, da Ellen Trane Nørby som sundhedsminister 10. april 2019 gav Folketinget svar om 5G.

Tabt Tråd har også beskrevet, at Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse i tiden op til ministersvaret havde afvist, at en sundhedsfaglig 5G-vurdering overhovedet kunne foretages, fordi enheden ingen viden havde fået leveret om 5G-teknologien.

Tabt Tråd har beskrevet, at Sundhedsstyrelsen i hast forfattede en ny forklaring til offentligheden, da Tabt Tråd 26. marts 2019 ringede til Sundhedsstyrelsen for at stille spørgsmål til styrelsens interne og meget 5G-kritiske papirer, som Tabt Tråd havde fået aktindsigt i.

Tidligere MF’er er stadig vred

Over for Tabt Tråd bedyrer Ellen Trane Nørby (V) nu, at hun fik svaret stukket i hånden af ministeriet. Som nu tidligere sundhedsminister ønsker hun ikke at svare yderligere på spørgsmål om sagen.

I svaret på en anmodning om aktindsigt har Sundhedsstyrelsen svaret, at Ellen Trane Nørby ikke blev betjent af Sundhedsstyrelsen, da hun fortalte, hvad Sundhedsstyrelsen mente.

“Du må kontakte Sundhedsministeriet, hvis du mener, at dine aktindsigter viser, at ministeriet ikke har indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, eller hvis der er formuleringer eller forhold som ministeriet har viderebragt forkert og som betyder, at det jeg sagde i salen efter din mening fremstår anderledes”, siger hun til Tabt Tråd.

Hendes svar den 10. april 2019 forarger stadig Alternativets nu daværende folketingsmedlem, Julius Graakjær Grantzau.

Selv om han forsøgte at sætte fokus på Sundhedsstyrelsens 5G-tvivl, som Tabt Tråd kunne beskrive i en artikel i foråret 2019, så gentog Ellen Trane Nørby, at Sundhedsstyrelsen var tryg ved 5G.

“Hun tog Sundhedsstyrelsen som gidsel og lagde ord i munden på dem, da hun fik det til at lyde som om, at hendes udtalelse kom fra dem. Det synes jeg, er vildledende”, mener Julius Graakjær Grantzau, som efter sin folketingstid har holdt taler til 5G-kritiske demonstrationer.

Julius Graakjær Grantzau var medlem af Folketinget for Alternativet indtil valget i 2019, hvor han ikke genopstillede.

Ingen tegn på lovbrud

Selv om Julius Graakjær Grantzau (Å) er vred over svaret i Folketingssalen, så mener to eksperter i forvaltningsret dog ikke, at ministersvarene var vildledende i lovens forstand. Det skyldes især den officielle 5G-forklaring, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Carsten Michael Henrichsen er professor emeritus i forvaltningsjura ved Københavns Universitet. Han mener, at selv om svaret savnede nuancer og tilstrækkelig loyalitet over for Folketinget, så gav Sundhedsstyrelsens hjemmeside et grundlag for hovedbudskabet.

“Med Sundhedsstyrelsens oplysning har ministeren for så vidt haft dækning for sit svar til det pågældende folketingsmedlem”, mener han.

Jørgen Albæk Jensen, som er professor emeritus i forvaltningsjura ved Aarhus Universitet, er enig med sin kollega.

“Jeg er enig i, at svarene til Folketinget nok kunne have været mere nuancerede – men på den anden side vil jeg ikke karakterisere dem som vildledende i Ministeransvarlighedslovens forstand. Den tekst, som danner baggrund for svarene, er trods alt offentligt tilgængelig, så de menige folketingsmedlemmer har kunnet kigge ministrene i kortene”.

Illoyalt og unuanceret

Men Carsten Michael Henrichsen og Jørgen Albæk Jensen er også enige om, at Folketinget aldrig er blevet orienteret om et reelt problem, men i stedet er blevet vist et skønmaleri af Sundhedsstyrelsens 5G-vurdering.

Begge har haft Tabt Tråds journalistiske historie om forløbet til gennemsyn og begge mener de, at Folketinget er blevet utilstrækkeligt oplyst.

Nok var Ellen Trane Nørbys (V) svar i Folketingssalen til Julius Graakjær Grantzau (Å) ikke ulovligt, men det var stadig problematisk mangelfuldt, mener Carsten Michael Henrichsen:

“Svaret opfylder ikke helt kravene til en loyal og nuanceret oplysning af Folketinget, da der mangler en uddybning af grundlaget for Sundhedsstyrelsens vurderinger”, siger han til Tabt Tråd.

Politisk betændt og reelt problem

Kravet om loyal videregivelse af oplysninger er beskrevet i en såkaldt beretning, som Folketingets udvalg for forretningsorden afgav i 2015 på vegne af Folketingets Præsidium.

“Beretningen anfører, at ministerens oplysninger til Folketinget ikke bør give et ensidigt billede af en sag, som alene understøtter regeringens egen holdning. Ministeren bør forholde sig loyalt til spørgerens interesse i at få belyst den pågældende sag”, forklarer Carsten Michael Henrichsen.

Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus i forvaltningsjura ved Aarhus Universitet, er enig med sin kollega og finder det problematisk, at den strålingsfaglige ekspertvurdering forsvandt i røg på sin vej fra strålingsenheden og til Folketingssalen.

“Jeg synes bestemt, at din artikel tager fat i et reelt problem, men et juridisk ansvar kan ikke gøres gældende. Alligevel kan sagen sagtens være politisk betændt. Der er vel nærmere tale om, hvorvidt forløbet lever op til det begreb, som Ombudsmanden kalder for god forvaltningsskik”, siger Jørgen Albæk Jensen til Tabt Tråd.

Også den nye minister har fiflet

Nuværende sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, pillede også forbeholdet “helt overordnet” ud af Sundhedsstyrelsens officielle 5G-vurdering, da han 25. februar 2020 gav et svar til Folketinget og lovede, at Sundhedsstyrelsen ikke finder 5G bekymrende.

Magnus Heunicke eller hans stab har ikke svaret på Tabt Tråds henvendelse med spørgsmål.

Denne artikel har inden udgivelse været forevist forvaltningseksperterne Carsten Michael Henrichsen og Jørgen Albæk Jensens, som udtaler sig i artiklen.


Baggrund: Styrelsens mystiske dobbeltstandpunkt

Den 5. marts 2019 afviste Sundhedsstyrelsen, at styrelsen var i stand til at foretage en sundhedsfaglig vurdering af 5G. Det afdækkede Tabt Tråd i en artikel i 2019.

Da Tabt Tråd ville sætte fokus på Sundhedsstyrelsens tvivl om 5G, blev en modsatrettet forklaring hastefremstillet 26. marts 2019: Nu mente Sundhedsstyrelsen, at den kunne træffe en tryg vurdering af 5G.

Men 2. september 2020 udkom det højt respekterede Sundhedsråd i Holland med en længe ventet 5G-rapport. Den gentager Sundhedsstyrelsens oprindelige standpunkt: Man kan ikke vurdere, om 5G udgør en risiko.

Tabt Tråd har for nylig spurgt Sundhedsstyrelsen om, hvad man i dag mener med forbeholdet “helt overordnet” og om Sundhedsstyrelsen også har underordnede vurderinger.

Det har Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, ikke ønsket at svare på.

Læs også: Har Folketinget nogensinde fået sandt ministersvar om Sundhedsstyrelsens 5G-vurdering?