Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Denne lederartikel udtrykker Tabt Tråds holdning.

Journalist og ansv. redaktør for Tabt Tråd, David Wedege.

KOMMENTAR / LEDER: Sundhedsstyrelsens officielle 5G-forklaring lider af logisk brist, og sådan er forklaringen nu også afsløret af en topfaglig udenlandsk 5G-rapport, skriver Tabt Tråds redaktør David Wedege.

Sundhedsstyrelsen ville kende worst case-situationen. Hvad er den værste mængde stråling, man i fremtiden kan blive mødt med på gaden eller i bussen?

Det var kernespørgsmålet og hovedspørgsmålet, som Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige enhed ville have svar på, hvis enheden skulle kunne vurdere 5G som sundhedsspørgsmål – validt og sundhedsfagligt.

15. februar 2019: Sundhedsstyrelsens strålingsenhed kritiserer Energistyrelsen for mangelfuld oplysning om 5G.

Nok siger tekniske eksperter, at 5G-antenner ikke stråler mere. Antenne for antenne. Men 5G er også en ambitiøs kapacitetsudvidelse og en vision, hvor hver en elektrisk køkkenmaskine, hver en babyble og kondisko skal kobles til cyberspace.

Det har fået selv et amerikansk techbranchemedie til at rejse advarselsflag i en lederartikel i år.

Energistyrelsens forsøg på at snuppe den positive sundhedsvurdering på forskud blev i marts 2019 afvist på det kraftigste af strålingsenheden i Sundhedsstyrelsen.

De strålingsfaglige havde er klart standpunkt. Men kun indtil Tabt Tråd satte offentlighed på sagen i marts 2019 med en artikel, der blev offentliggjort i april 2019.

Da Sundhedsstyrelsen for syns skyld ændrede standpunkt på en dag, var det pludselig tilstrækkeligt, at Sundhedsstyrelsen fik informationer fra Energistyrelsen, mens 5G blev udrullet.

Sundhedsstyrelsen må som alle andre gerne ændre mening, men giver meningsændringen nogen som helst mening?

Nej.

For Sundhedsstyrelsen argumenterer nu med, at trygheden er sikret af ICNIRP’s internationale retningslinjer, som i Danmark danner grænseværdi for tilladt strålingsstyrke.

Men det er ikke det, Sundhedsstyrelsens strålingsenhed selv kaldte en valid sundhedsfaglig vurdering. Det må være en politisk vurdering. Uden sundhed foran politisk.

For ICNIRP’s retningslinjer har i hele forløbet dannet Danmarks grænseværdi og gjort det i årtier nu. Også mens Sundhedsstyrelsen i marts 2019 protesterede og afviste Energistyrelsen, som tog og førte Sundhedsstyrelsen som deres gummistempel, selv om Sundhedsstyrelsen ikke havde givet dem lov.

Alligevel – trods ICNIRP’s retningslinjer og Danmarks grænseværdi – ville Sundhedsstyrelsens strålingsenhed ikke bare sige god for 5G.

Giver dét så mening?

Ja. For ICNIRP’s forskere sidder selv i andre komitéer og fører den samme tvivl og kritik. Det hollandske sundhedsråd, hvor tre ICNIRP-tilknyttede forskere sidder, har netop brugt samme argumentation som Sundhedsstyrelsen gjorde i Danmark: Vi kender ikke 5G. Vi kan ikke vurdere, om der er en sundhedsrisiko.

Giver dét så mening?

Ja. For ICNIRP’s retningslinjer er såkaldte basisrestriktioner. Det er noget, EU har bedt ICNIRP om at lave i en rådshenstilling fra 1999: Den internationale komité skal kun basere sine retningslinjer på helt kendte skadeeffekter, som retningslinjerne skal beskytte imod, og retningslinjerne beskytter kun mod akut strålingsfare, som skader her og nu.

Det betyder ikke, at ICNIRP’s forskere bare er trygge ved, at populationen får elektromagnetiske felter á 40 Watt per kvadratmeter, 24 timer i døgnet, som er den energitæthed, ICNIRP’s nye 2020-retningslinjer tillader i et 5G-frekvensområde som 3,6 GHz. En ren akutforebyggende grænse.

Der er flere forskellige sundhedsmistanker om langtidseffekter i spil – helt officielt har WHO rejst en kræftmistanke – og disse mistanker skal ICNIRP’s retningslinjer ikke beskytte imod. Det skal landenes råd og myndigheder.

På grund af kvalificerede mistanker om langtidseffekter tager Sundhedsstyrelsen selv et helt officielt forbehold og har i årevis anbefalet, at man bruger mobiltelefonen forsigtigt og holder den på afstand fra hovedet og begrænser varigheden af samtaler. Ja, faktisk tilråder Sundhedsstyrelsen, at man SMS’er i stedet for.

Og det er med mobiltelefoner, som endda overholder grænseværdien.

Derfor gav Sundhedsstyrelsens meget kritiske 5G-standpunkt mening i marts 2019 i Danmark.

Derfor giver den topfaglige anbefaling fra Sundhedsrådet i Holland mening i september 2020, når den siger det samme, som Sundhedsstyrelsen sagde i skjul sidste år.

Og derfor giver Sundhedsstyrelsens senere officielle forklaring til offentligheden ingen mening.

Det er netop den meningsløse forklaring, som Folketinget og dermed demokratiet og offentligheden er blevet givet.

Tabt Tråd har spurgt danske professorer i forvaltningsret, om de kan se et problem, og de siger faktisk noget. Hold øje med Tabt Tråd.

Tabt Tråd har inden udgivelsen af denne lederartikel forelagt sin opfattelse af ICNIRP og Sundhedsrådet i Holland for Eric van Rongen, som er videnskabelig sekretær i Sundhedsrådet i Holland, tidligere formand for ICNIRP (2016-2020) og nuværende næstformand. I et svar på henvendelsen har Eric van Rongen ingen kritiske anmærkninger til Tabt Tråds opfattelse.