Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en journalistisk artikel.

BAGGRUND / INDLAND: “Helt overordnet” – siger et mystisk forbehold om sundhedsvurderingen af 5G på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  • Men forbeholdet “helt overordnet” pilles ud, når sundhedens ministre giver oplysning til Folketinget om den sundhedsfaglige 5G-vurdering.
  • Forbeholdet “helt overordnet” dækker over noget, som ministrene ikke fortæller og som Folketinget aldrig er blevet fortalt.
  • Baggrunden bag forbeholdet “helt overordnet” modsiger sundhedsministrenes 5G-forklaringer, som lover tryghed til Folketinget.

EN HEL AFGRUND var til forskel på Sundhedsstyrelsens to enormt forskellige vurderinger af 5G-risikoen som sundhedsspørgsmål.

En forskel på en intern skrivelse fra 5. marts 2019, hvor Sundhedsstyrelsen intet som helst kunne vurdere sundhedsfagligt – og til 10. april samme år, hvor Sundhedsstyrelsens vurdering lød helt, helt anderledes i Folketingssalen.

Kunne Sundhedsstyrelsen virkelig vende 180 grader i spørgsmålet på godt én måned? Eller skete det for hurtigt til, at det kunne passe?

Det vil et nu forhenværende folketingsmedlem gerne have svar på.

For den 10. april 2019 var det Alternativets nu daværende folketingsmedlem, Julius Graakjær Grantzau, som stillede 5G-spørgsmålet i en spørgetime:

“Har ministeren vurderet, at 5G-netværket er sundhedsmæssigt forsvarligt?”

Sundhedsstyrelsen protesterede

Når Julius Graakjær Grantzau stillede spørgsmålet, var det fordi, at han og Dansk Folkepartis nu også forhenværende parlamentariker, Jan-Erik Messmann, medvirkede i en artikel, som Tabt Tråd bragte 6. april 2019.

I artiklen kunne Tabt Tråd afsløre, at Sundhedsstyrelsen ingen som helst vished havde om 5G som sundhedsspørgsmål. Imens havde Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) 25. februar 2019 givet offentligheden det modsatte indtryk i radioens P1.

”Jeg får en række henvendelser om det. Man har undersøgt det. Tilsyneladende vurderer man jo fra myndighederne, der har undersøgt det – sundhedsmyndighederne – som siger, at der ikke er stor risiko, men lad os få kigget nærmere på det”.

Lars Christians Lilleholt (V) som Energi-, Forsynings- og Klimaminister i P1, 25. februar 2019.

Tabt Tråd kunne i artiklen vise udleverede sagsakter, som viste, at Sundhedsstyrelsen 5. marts 2019 bestemt afviste, at den på nogen måde var klædt på med viden til at kunne foretage nogen valid sundhedsfaglig vurdering af 5G.

“Som vi tidligere har gjort opmærksom på, finder vi ikke, at vi har modtaget tilstrækkelig information til at kunne vurdere, om der skulle være grund til sundhedsmæssig bekymring i forbindelse med udrulningen af 5G-teknologien.”

Sundhedsstyrelsen i brev til Energistyrelsen, 5. marts 2019. Fremgår af aktindsigt, udleveret til Tabt Tråd.

Sundhedsstyrelsen havde fra december 2018 til marts 2019 indskærpet utvetydigt, hvilke detaljerede tal og beregninger om 5G-stråling, som Sundhedsstyrelsen skulle bruge for overhovedet at kunne vurdere 5G sundhedsfagligt.

Pludselig en “klar vurdering”

Men kunne ministeren så bekræfte over for Julius Graakjær Grantzau (Å) i en spørgetime i Folketingssalen, at Sundhedsstyrelsen gik rundt i ren uvished, som Tabt Tråd kunne dokumentere?

Nej. I spørgetimen, 10. april 2019, var den nu daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), skarp og klar i sit svar.

“Det er Sundhedsstyrelsens klare vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G-netværk.”

Lød ministersvaret fra Folketingets talerstol.

I lidt forbistret vending beklagede Ellen Trane Nørby sig også over, at misinformationer om 5G-spørgsmålet florerede i samfundet:

“Jeg tror bare også, det er vigtigt, at man holder fast ved, at rigtig mange af dem, der bliver bekymrede i dag, bliver bekymrede på baggrund af ikke-korrekte oplysninger, der bl.a. florerer på de sociale medier. Der tror jeg så også, vi har et fælles ansvar for at sørge for at viderebringe, hvad myndighedernes vurdering er, nemlig at der ikke er en sundhedsrisiko.”

Tabt Tråds afsløring kom i salen

Julius Graakjær Grantzau ville dog ikke lade svaret stå.

Som opfølgning på første svar begyndte han at referere til Sundhedsstyrelsens klager til Energistyrelsen, som Tabt Tråd havde fået aktindsigt i:

“Jeg forestiller mig også, at ministeren er bekendt med den dialog, der er mellem Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen om 5G-netværket (…) Sundhedsstyrelsen skriver bl.a., at de umiddelbart ikke finder, at det fremsendte materiale indeholder tilstrækkelig og helt nødvendig robust information, så vi kan vurdere, om der skulle være grund til sundhedsmæssig bekymring i forbindelse med udrulningen og drift af 5G-teknologien.” Sagde han blandt andet i sin spørgetid.

Men selv om det var dokumenterede fakta, der rokkede ved Ellen Trane Nørbys udlægning, kunne det slet ikke rokke ved Ellen Trane Nørbys næste svar:

“Altså, som jeg sagde indledningsvis, er det Sundhedsstyrelsens klare vurdering, at der ikke er sundhedsrisiko forbundet med 5G-netværket, og det er jo sådan set det, som spørgeren spørger til.”

Forvanskning af hjemmesideteksten

Men hvor kunne ministerens opfattelse så stamme fra?

Ministerens svar kunne til forveksling ligne en oplysning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som Sundhedsstyrelsen gjorde tilgængelig 28. marts 2019. Men også kun til forveksling.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside skrev styrelsen:

Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.”

Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 28. marts 2019.

Hastefremstillet tekst

Der er en afgørende forskel på Ellen Trane Nørbys svar til Folketinget og Sundhedsstyrelsens tekst på hjemmesiden.

Teksten på hjemmesiden er i hovedtræk den samme, som blev forfattet nøjagtigt samme dag, som Tabt Tråd ringede til Sundhedsstyrelsen for at stille spørgsmål om Sundhedsstyrelsens 5G-vurdering.

Den 26. marts 2019 blev Tabt Tråd forevist et tekstudkast i et tekstbehandlingsdokument, og metainformationer viser, at dokumentet blev oprettet lige umiddelbart efter Tabt Tråds første telefonhenvendelse den 26. marts 2019.

Altså hastefremstillet, da Tabt Tråd bankede på døren.

Den afgørende forskel var dog, at Ellen Trane Nørby 10. april i Folketingssalen sagde, at Sundhedsstyrelsens opfattelse er “klar”.

Men i teksten på hjemmesiden er vurderingen ikke “klar“. På hjemmesiden har Sundhedsstyrelsens vurdering derimod altid været: “Helt overordnet“.

Sundhedsstyrelsen bidrog slet ikke

Meget kunne tyde på, at det er derfra, ministeren orienterede sig, da hun svarede, for hendes forklaring om Sundhedsstyrelsens vurdering kom ikke direkte fra Sundhedsstyrelsen.

Tabt Tråd har senere bedt Sundhedsstyrelsen om at redegøre for, hvilke informationer, som styrelsen gav Ellen Trane Nørby (V) forud for svaret den 10. april 2019 i Folketingssalen.

Men i et svar på anmodning om aktindsigt svarer Sundhedsstyrelsen klart, at styrelsen slet ikke leverede bidrag eller medvirkede, da Sundhedsministeren besvarede Julius Graakjær Grantzaus såkaldte paragraf 20-spørgsmål med journalkoden S 760.

Styrelsen ændrede kriterium

Teksten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som blev hastefremstillet samme dag som Tabt Tråd henvendte sig, rummede også en pludselig ændring af, hvornår det var vigtigt for styrelsen at have de rigtige tal og beregninger om 5G.

I tre forskellige breve til Energistyrelsen – skrevet mellem december 2018 og marts 2019 – understregede Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsstyrelsen krævede detaljerede tal og beregninger, hvis Sundhedsstyrelsen skulle kunne vurdere, om 5G udgør nogen sundhedsrisiko.

I teksten, som blev offentliggjort 28. marts 2019, havde Sundhedsstyrelsen så ændret sit kriterium.

Som at blive godkendt på forskud

Nu var det ikke længere nødvendigt for Sundhedsstyrelsen at kende 5G-strålingen indgående med de nøjagtige tal og beregninger, som styrelsen bastant krævede. før 5G kunne vurderes sundhedsfagligt.

Nu var det ændret til, at Energistyrelsen skulle levere de nødvendige, tekniske informationer, mens 5G bliver rullet ud.

Så uden den krævede viden om 5G-stråling kunne Sundhedsstyrelsen alligevel give en slags tryghedsvurdering.

“Sundhedsstyrelsen har fokus på at kunne give borgerne reel information om de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G-teknologien. Ved dialog med Energistyrelsen er det derfor aftalt, at teleselskaberne i samarbejde med Energistyrelsen vil bidrage med den nødvendige tekniske information, mens den nye 5G-teknologi bliver rullet ud. Sundhedsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med information om 5G.”

Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 28. marts 2019.

Hvad ved vi om fremtidens 5G-stråling?

Et folketingsmedlem har rent faktisk spurgt regeringen om, hvor meget strålingen kan forventes at blive øget med. Og teleområdets minister, Lars Christian Lilleholt (V), svarede 1. april 2019 på spørgsmålet, der var stillet af Enhedslistens Eva Flyvholm.

I svaret oplyser Lars Christian Lilleholt, at teleindustrien selv har oplyst, at med nye 5G-master vil energitætheden blive øget med 10-20 procent i år 2025.

Men den oplysning, som ministeren gav Folketinget 1. april 2019, blev allerede dumpet og kritiseret af Sundhedsstyrelsens specialenhed for strålebeskyttelse.

Det skete i et brev fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen, som er dateret 15. februar 2019.

Først: Meget detaljerede svarkrav

Den 20. december 2018 havde Sundhedsstyrelsen præciseret nøje, hvilke strålingsinformationer om 5G, som Sundhedsstyrelsen krævede, hvis enheden for strålebeskyttelse skulle kunne foretage en tilfredsstillende sundhedsfaglig risikovurdering.

Hvad vil nye sendemønstre betyde for eksponeringen af en bruger?

Hvordan beregner man afstande og effekttætheder i konkrete brugsscenarier, så beregningen afspejler den værst tænkelige situation?

Hvordan er forholdet mellem strålingens gennemsnitsværdier og maksimale måleværdier?

Og et helt utilfredsstillende svar

Spørgsmålene var mange. De var detaljerede og krævende.

Som svar på alle disse spørgsmål sendte Energistyrelsen ikke sit eget svar til Sundhedsstyrelsen.

I januar 2019 videresendte Energistyrelsen et notat på tre sider, som var skrevet af brancheorganisationen Teleindustrien, som angav, at antallet af nye mastepositioner ville øges med 15 til 25 procent i 2025, mens den samlede energitæthed kunne forventes at blive øget med 10 til 20 procent.

Svaret tilfredsstillede overhovedet ikke Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse.

”Notatet (red. Teleindustriens) indeholder ikke elementer som resultater af modelberegninger eller konkrete målinger, der adresserer worst case situationer, som eksponering af ”en kritisk person”, eksempelvis buspassageren eller andre situationer, hvor enkeltpersoner udsættes for eksponering fra det kommende 5G-net”.

Sundhedsstyrelsens enhedschef for Strålebeskyttelse, Mette Øhlenschlæger til Energistyrelsen, 15. februar 2019.

Hun kritiserede Teleindustriens fattige tal som værende “baseret på usikre antagelser” og kritiserede tallene for at være helt utilstrækkelige, hvis enheden for strålebeskyttelse skulle kunne vurdere, om 5G kunne udgøre en sundhedsrisiko.

Men Lars Christian Lilleholt (V) mente, at de tal, som Sundhedsstyrelsen dumpede uforbeholdent den 15. februar 2019, var gode nok til Folketinget i et svar til Eva Flyvholm (Ø) af 1. april 2019.

Heunicke svarede tilsvarende

Sundhedsministeriet skiftede minister, da regeringen skiftede fra Venstre-ledelse til socialdemokratisk ledelse i 2019.

Sundhedsstyrelsen bruger fortsat forbeholdet “helt overordnet” på sin hjemmeside.

Men i et svar på et udvalgsspørgsmål, stillet af Venstres Jane Heitmann, som Magnus Heunicke (S) besvarede 25. februar 2020, havde også den nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, pillet forbeholdet “helt overordnet” ud af Sundhedsstyrelsens vurdering, mens resten af svaret ligner Sundhedsstyrelsens hjemmesidetekst.

Hverken den forrige eller den nuværende minister for sundhed har altså nævnt forbeholdet “helt overordnet” over for Folketinget, og ingen af ministrene har forklaret, at en valid sundhedsfaglig vurdering – ifølge Sundhedsstyrelsen selv – krævede detaljerede tal og beregninger.

I svaret den 25. februar 2020 skriver Magnus Heunicke, at vurderingen er baseret på “den allerede nu etablerede men begrænsede viden om 5G”.

Sundhedsstyrelsen er altså nu blevet klogere, end styrelsen var i 2019. Men Sundhedsstyrelsen er stadig kun vidende om 5G-strålingen i begrænset omfang.

Samme tid – samme tvivl i Belgien

Som tilfældigt sammenfald skete en markant politisk 5G-begivenhed i Europa netop samme dag som Lars Christian Lilleholts svar – nemlig 1. april 2019.

Den kristendemokratiske miljøminister, Celine Fremault (cDH), fra Bruxelles’ regionale selvstyreregering proklamerede, at 5G-udrulningen i regionen umiddelbart stod til at blive aflyst. Hendes borgere skulle ikke sælges til teleindustrien som forsøgsdyr for mammon, sagde hun.

Det fransksprogede dagblad, L’Echo, beskrev som årsag, at myndighederne slet ikke kunne få oplysninger om 5G-teknologien, fordi den var ufærdig og stadig under udvikling.

Alligevel ønskede teleindustrien i Belgien, at områder med skærpede grænseværdier ville vedtage en lempelse, så 5G kunne få et tilstrækkeligt strålingsrum. I Belgien har netværksgenerationen 4G umiddelbart haft råderum nok til at fungere i.

Og tvivlen fortsætter i 2020

I starten af 2020 blev tvivlen om strålingsværdier også gjort tydelig i Schweiz, hvor landets føderale miljømyndighed, BAFU, nedlagde et midlertidigt forbud mod nye, indfødte 5G-antenner med særlig ny sendeteknologi.

Over for Tabt Tråd forklarede den højtstående schweiziske forsker, Martin Röösli i januar i år, at det var fordi, ingen defineret standard fandtes til at måle såkaldte adaptive antenners strålingsemissioner med.

Adaptive antenner er en ny og mere fleksibel antennetype, som 5G introducerer.

Og selv i efteråret 2020 lyder udlandets ekspertmeldinger: Vi ved så godt som ingenting.

Som et ekko af Sundhedsstyrelsens klage i 2019, har Sundhedsrådet i Holland netop truffet en helt tilsvarende vurdering i sin rapport 2. september 2020: Heller ikke i Holland kan Sundhedsrådet blive oplyst om 5G-stråling i borgernes miljø.

Netop derfor kan Sundhedsrådet ikke vurdere, om 5G kan udgøre en sundhedsrisiko. Det nederlandske sundhedsråd, som er bemandet med betydelige forskere, som Danmark ofte har lyttet til, frarråder endda at anvende det særligt 26 GHz-bånd.

Aldrig klart svar

Tabt Tråd har flere gange forsøgt forgæves at få Sundhedsstyrelsen til at svare på, om de krævede informationer med tal og beregninger om 5G-stråling nogensinde er kommet Sundhedsstyrelsen i hænde.

Det var jo en helt basal forudsætning – skrev Sundhedsstyrelsen selv – hvis vurderingen også skulle være valid og sundhedsfaglig.

Tabt Tråd har heller ikke kunnet få svar på, hvad der menes med forbeholdet “helt overordnet”, men det står klart, at Sundhedsstyrelsen officielt og udadtil vil give et beroligende indtryk af Sundhedsstyrelsens stillingtagen.

Sundhedsstyrelsen henviser til, at Tabt Tråd 28. november 2019 modtog et længere brev med en skriftlig forklaring, og i det brev ville Sundhedsstyrelsen gerne bortforklare, skrev Tabt Tråd 3. december 2019.

Over for Tabt Tråd bedyrer Ellen Trane Nørby (V) nu, at hun fik svaret stukket i hånden af ministeriet. Som nu tidligere sundhedsminister ønsker hun ikke at svare yderligere på spørgsmål om sagen.

“Du må kontakte Sundhedsministeriet, hvis du mener, at dine aktindsigter viser, at ministeriet ikke har indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, eller hvis der er formuleringer eller forhold som ministeriet har viderebragt forkert og som betyder, at det jeg sagde i salen efter din mening fremstår anderledes”, siger hun til Tabt Tråd.

Lars Christian Lilleholt har ikke besvaret en henvendelse fra Tabt Tråd.

Hverken Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke eller hans stab har svaret på en henvendelse fra Tabt Tråd.

Læs også: Danske professorer kritiserer nu Folketingets sundhedsoplysning om 5G