Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Afgående ICNIRP-formand, Eric van Rongen

BAGGRUND / ANALYSE: Siger stråleautoriteterne aldrig noget, der rejser rimelig tvivl om strålesikkerheden?

Især ved at pege på den internationale komité, ICNIRP, som sætter grænseværdierne for mobilteknologiens radiofrekvent stråling, fører flere medier i Danmark og i udlandet en ihærdig kampagne for, at der ikke eksisterer rimelig tvivl om strålesikkerheden med vores mobilteknologier.

Men måske stiller medierne ikke de rigtige spørgsmål. Måske noterer de ikke de interessante svar.

Vi har samlet nogle interessante og uanfægtede citater, der ikke er flået ud af deres sammenhænge. Det er citater af ICNIRP’s formand 2016-2020, Eric van Rongen som nu er næstformand i samme komité.

Leverer Danmarks viden

Eric van Rongen er også videnskabelig sekretær i det nederlandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV), og han er komitémedlem i den svenske stats forskerkomité på området (SSM).

I realiteten: Danmarks måske fremmeste toprådgiver i spørgsmålet i mange år.

Måske kan strålingskritikken kun høres af de, der også har ører.

Folk kan vælge, hvem de vil tro på

“Alle kan tro det, de ønsker at tro. Hvis der er videnskabsfolk, som mener noget andet, så er det deres ansvar at træffe den konklusion. Vi træffer en anden konklusion. Så det er op til folk at afgøre, hvilken gruppe, de mener er den mest troværdige”,

Pressemøde hos Strålesikkerhedsmyndigheden (SSM) 19. maj 2016 i Stockholm efter spørgsmål fra journalist og NGO-leder Mona Nilsson, som anfører, at andre forskere mener noget andet end ICNIRP.

Som et eksperiment med folkesundheden

”Det (5G) er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det,”

3. marts i interview til The Telegraph.

Ufrivilligt – fordi samfundet har valgt det

”Min pointe er ikke, om eksponering for medicin eller stråling er frivilligt eller ej. Pointen er, at der altid er behov for at overvåge for løbende mulige bivirkninger. Den allestedsnærværende eksponering for trådløs infrastruktur er et valg truffet af samfundet, fordi (næsten) alle mennesker ønsker at være forbundet,”

18. marts 2019 i en kommentar til adj. prof. Dariusz Leszczynski. Eric van Rongen uddyber sit synspunkt i avisen The Telegraph 15 dage forinden.

Hvorfor har ICNIRP så stor magt?

“Æh, jeg ved det ikke. Fordi man vælger at gøre sådan.”

Oktober 2019 i et langt live-interview på YouTube til en nederlandsk strålingsaktivist. Spørgsmålet til Eric van Rongen: “Hvorfor betragter alle ICNIRP’s holdning på området som en guldstandard?”

Visse ting er slet ikke ICNIRP’s ansvar

“Usikkerheden kunne være en grund til at bruge forsigtighed, men det er ikke ICNIRPs opgave at beslutte det. ICNIRP fastslår, om der er fundet helbredseffekter, og på dén baggrund sættes grænserne.”

Interview til Investigate Europe, 2. april 2020.

Definitivt brug for mere forskning

“Ja absolut. Der er stadig en række usikkerheder. For eksempel er vores viden om langtidsvirkninger af mobiltelefoni på hjernetumorer ikke tilstrækkelig til at drage konklusioner. Det meste af den igangværende forskning fokuserer nu på langsigtede effekter. Det er de oplysninger, vi har brug for. Lige nu skal vi håndtere de oplysninger, vi har. Men der er definitivt behov for mere forskning. Vi har også brug for flere undersøgelser af effekterne af eksponering for de meget høje frekvenser som 26 GHz, som 5G vil bruge”.

Investigate Europe spørger 2. april 2020: Er du enig i, at der er behov for forskning af risici ved de høje frekvenser?

Efternotits

Eric van Rongen er videnskabelig sekretær i det nationale organ, Sundhedsrådet i Holland.

Rådets komité for elektromagnetiske felter (EMV) har 2. september 2020 offentliggjort en national nederlandsk 5G-sundhedsrapport, som fraråder, at man anvender det indfødte 5G-frekvensbånd, 26 Gigahertz.