Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet. Dette er en journalistisk artikel.

Artiklen er bragt første gang 22. september 2020 og opdateret 23. september 2020: På sin egen hjemmeside har Sundhedsstyrelsen offentliggjort en advarsel mod at anvende smartphone-modellen Razer Phone 2.

NYHED / INDLAND: Sundhedsstyrelsen vurderer, at grænseoverskridende stråling fra en ulovlig smartphone-model udgør en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed. Alligevel nægter den ansvarlige styrelse at følge Sundhedsstyrelsens henstilling.

SIKKERHEDSSTYRELSEN INDFØRER et markedsføringsforbud mod smartphone-modellen Razer Phone 2 efter Tabt Tråds afdækning af, at mobiltelefonen med alt for kraftige strålingsemissioner bryder dansk lovgivning, som er fælles i EU.

Sikkerhedsstyrelsen vil dog ikke underrette danske forbrugere, som ejer et eksemplar af telefonen, siger styrelsen nu til Tabt Tråd.

Det strider imod en henstilling fra Sundhedsstyrelsen, som tidligere har kommenteret på sagen over for Tabt Tråd.

Ønskede tiltag mod forbrugere

Tabt Tråd forelagde i august over for Sundhedsstyrelsen, at Sikkerhedsstyrelsen ikke ville underrette danske forbrugere.

Det var Sundhedsstyrelsen umiddelbart ikke enig med Sikkerhedsstyrelsen i:

“Sundhedsstyrelsen betragter ikke den pågældende overskridelse af grænseværdien som negligerbar. Vi finder det derfor væsentligt, at den omtalte telefon ikke bør være at finde på markedet i Danmark, og vi vil derfor henstille til, at der planlægges tiltag rettet imod forhandlere og eksisterende brugere af den pågældende telefon. Vi har aftalt et snarligt møde med Sikkerhedsstyrelsen for en drøftelse heraf,” skrev Sundhedsstyrelsens pressekonsulent, Lotte Bælum, 21. august til Tabt Tråd.

Klar opfordring til advarsel

Tabt Tråd har søgt aktindsigt i den følgende korrespondance mellem Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsens enhed for strålingsbeskyttelse, som er fundet sted mellem 17. august og 1. september.

En afviklet videosamtale har også fundet sted.

I en e-mail til Sikkerhedsstyrelsen, skriver Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige medarbejder, Anders Ravnsborg Beierholm 17. august 2020:

“Hvis grænseværdien overskrides, vurderer Sundhedsstyrelsen at telefonen kan udgøre en risiko for personers sundhed og sikkerhed, og vi finder det derfor væsentligt, at den omtalte telefon ikke bør være at finde på markedet i Danmark. Forbuddet imod markedsføring i EU-regi bør derfor følges op nationalt med en advarsel imod brug af telefonen.

På baggrund af ovenstående vil vi derfor gerne vide, om Sikkerhedsstyrelsen planlægger tiltag rettet imod forhandlere og eksisterende brugere af den pågældende telefon.”

Brugere får intet at vide

Men efter at Sundhedsstyrelsen har kritiseret Sikkerhedsstyrelsens oprindelige beslutning, har Sikkerhedsstyrelsen alligevel truffet endnu en beslutning, som ikke følger Sundhedsstyrelsens henstilling.

Sikkerhedsstyrelsen fastholder, at danske forbrugere ikke skal advares mod at bruge telefonen.

Når Sikkerhedsstyrelsen ikke vil underrette danske forbrugere, som ejer et eksemplar, skyldes det Sikkerhedsstyrelsens egen konkrete vurdering af produktet, fortæller Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent, Lars Niemann til Tabt Tråd.

“Vores risikovurdering siger, at der kan være en risiko på lang sigt, men at der ikke er akut risiko for personskade. Risikoen er med andre ord vurderet som lav til mellemhøj, hvilket vi vil sanktionere med et markedsføringsforbud, som allerede er eksekveret”, skriver Lars Niemann i et svar.

Nu svarer Sundhedsstyrelsen ikke

Tabt Tråd har spurgt Sundhedsstyrelsen, om Sikkerhedsstyrelsens endelige beslutning om ikke at underrette forbrugerne, er tilfredsstillende, når Sundhedsstyrelsen henstillede til, forbrugere skulle advares imod at bruge Razer Phone 2.

Henstillingen er både skrevet i en kommentar til Tabt Tråd og i interne mails til Sikkerhedsstyrelsen, som Tabt Tråd har fået aktindsigt i.

I en e-mail svarer Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, ikke på Tabt Tråds spørgsmål, men svarer Tabt Tråd med en orientering, som ikke forholder sig til spørgsmålet:

”Vi kan oplyse, at vi i slutningen af august har haft en dialog med Sikkerhedsstyrelsen omkring udfordringerne med Razer Phone 2. Sikkerhedsstyrelsen oplyste bl.a. Sundhedsstyrelsen om, at de markedsovervåger markedet for denne brugte telefon. Netop til morgen, d. 15. september, er vi så blevet orienteret om, at Sikkerhedsstyrelsen via markedsovervågningen er blevet opmærksomme på nogle få brugtsalg af telefonen, og at de vil tage direkte kontakt til sælgerne for at stoppe salget. Vi kan i øvrigt henvise til faktaboksen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Mobiltelefoner

Tabt Tråd har genfremsendt spørgsmålet til Sundhedsstyrelsen, som ikke har ønsket at kommentere på sagen.

Tabt Tråd er dog blevet opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen nu fraråder brugere at anvende den ulovlige mobiltelefon på sin hjemmeside, hvor Sundhedsstyrelsen nu skriver:

“Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at brugen af en bestemt mobiltelefon, der frem til november 2018 har været markedsført i Danmark, særligt i gamer-miljøet, kan føre til overskridelse af grænseværdien. Det drejer sig om mobiltelefoner af typen Razer Phone 2.

Vi opfordrer derfor brugere af telefonen til ikke at benytte den pågældende mobiltelefon. Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger for brug af mobiltelefoner.”