Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Modelfoto: Pixabay, Pexels.com

NYHED / UDLAND Kan stigende eksponering for elektromagnetisk stråling have påvirket insektlivet negativt?

Ja, sandsynligvis – konkluderer en rapport fra Tysklands største naturbeskyttelsesforbund, NABU i delstaten Baden-Württemberg.

NABU er en tysk pendant til Danmarks Naturfredningsforening.

I en forskningsgennemgang har NABU vurderet 83 videnskabeligt relevante studier og fundet, at 72 af disse viste negativ effekt på bier, hvepse og fluer.

Naturorganisationens rapport kan ikke påvise, at rapporterede nedgange i insektbestande direkte kan knyttes til stråling fra mobilmaster.

Men studier indikerer for eksempel, at strålingen forstyrrer magnetfeltet og gør insekters navigation mere vanskelig. Stråling kan også føre til skader på det genetiske materiale og i nyudklækkede insekter, mener NABU.

“Studiet viser, at vi må holde øjnene åbne, når vi analyserer årsagerne til den dramatiske insektreduktion,” siger Johannes Enssle, der er leder hos NABU i delstaten Baden-Württemberg.

Rapporten, der alene er udgivet af NABU og ikke publiceret i et anerkendt forskertidsskrift, er udarbejdet af Alain Thill, som til daglig er forsker i botanik, zoologi og økologiske systemer ved universitetet i Freiburg.