Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Arkivfoto: Jack Winbow, Pexels.com

NYHED / UDLAND: Sundhedsrådet i Holland fraråder, at kommende nye 5G-frekvenser tages i brug, så længe videnskaben intet har undersøgt, og Sundhedsrådet anbefaler, at 5G tages forsigtigt i brug.

Tabt Tråd opridser de centrale pointer i den nederlandske rapport om 5G, som blev offentliggjort onsdag.

Rapportens hovedkonklusion er, at Sundhedsrådet ikke kan vurdere, om 5G udgør en sundhedsrisiko.

Så lav eksponering som muligt

Sundhedsrådet stoler generelt på de retningslinjer, som er udstukket af den internationale forskerkomité, ICNIRP. Tre medlemmer af ICNIRP har også medvirket til at udarbejde den nederlandske 5G-rapport.

Men fordi det er usikkert, om skadelige helbredseffekter kan opstå med strålingsniveauer under grænseværdien, tilråder Sundhedsrådet, at 5G-eksponeringen i offentlige rum begrænses så meget, som det er muligt.

Ingen forskning med nye 5G-frekvenser

Nye og særligt høje frekvensområder nær millimeterspektret er reserveret til fremtidens 5G-brug. Men der er ingen tilstrækkelig forskning, som undersøger helbredseffekterne.

Sundhedsrådet anbefaler, at planer om at benytte frekvensbåndet omkring 26 Gigahertz, foreløbig indstilles.

Biologiske effekter kan konstateres

Studier kan blandt andet påvise forandringer i hjernen, som kan knyttes til eksponering for radiofrekvent stråling, men man kan ikke vurdere nærmere, om disse påvirkninger giver ugunstige helbredsvirkninger.

Rapporten finder også, at der er evidens for oxidativt stress i eksponerede celler.

Kendte frekvensområder kan bruges

Der er ikke blevet påvist negative helbredseffekter, som knytter sig til de frekvensområder, der hidtil er blevet brugt til mobiltelefon. Derfor anbefaler Sundhedsrådet ikke, at der pålægges nogen yderligere restriktion på anvendelsen af frekvensområder fra 3,5 Gigahertz og nedad.

I dag foregår 3G og 4G i frekvensområder mellem 800 Megahertz og 2 GHz.

Udviklingen skal overvåges

Befolkningens eksponering for radiobølger fra 5G-teknologien skal overvåges før, under og efter udrulningen af 5G for at gøre det klart, i hvilket omfang eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter ændres som følge af indførelsen af 5G. Groft sagt: Får hollænderne mere eller mindre stråling?

Mere forskning behøves

Epidemiologiske undersøgelser skal afklare, om der løbes en større sundhedsrisiko med 5G. Sundhedsrådet anbefaler især yderligere forskning af kræft, frugtbarhed og svangerskabsproblemer.

Det anbefales især, at der forskes i effekter af særligt høje 5G-frekvenser fra 26 GHz og opefter, som Sundhedsrådet foreløbig tilråder, at man ikke anvender.

En helt grundliggende usikkerhed

Når Sundhedsrådet ikke kan vurdere, om 5G kan udgøre en risiko, skyldes det især, at forskning ikke kan afgøre, på hvilket niveau af bestråling, de kendte biologiske effekter er virksomme.

Sundhedsrådet kender heller ikke de strålingsniveauer, som kan ventes i borgernes miljøer, når 5G er udrullet, sat i drift og bliver anvendt.

Læs et sammendrag af rapporten på engelsk

Find den fulde version af rapporten på nederlandsk