Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

NYHED / BAGGRUND: Sundhedsrådet i Holland offentliggjorde i dag – 2. september 2020 sin længe ventede sundhedsrapport om den forestående 5G-udrulning.

Det videnskabelige råds arbejdsgruppe, der har ekspertise i radiofrekvent stråling, kan ikke vurdere, om der er en helbredsmæssig risiko.

Foreløbig fraråder Sundhedsrådet derfor, at man tager frekvensbåndet omkring 26 Gigahertz i brug, men rådet advarer ikke generelt mod at sætte 5G i drift.

At man ikke kan vurdere, om 5G udgør en risiko, er en udmelding, der er gået igen fra land til land i optakten til 5G-introduktionen, og den er også hørt i Danmark.

Tabt Tråd bringer et overblik over udpluk.

Danmark: Enhver viden var savnet

Tabt Tråd afslørede i 2019, at Sundhedsstyrelsen havde afvist over for Energistyrelsen, at 5G kunne vurderes og godkendes sundhedsfagligt.

Alligevel henviste både Energistyrelsen og teleområdets minister Lars Christian Lilleholt (V) til Sundhedsstyrelsen, som efterfølgende reagerede og protesterede.

Da Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen holdt møde 20. december 2018, opridsede Sundhedsstyrelsen en række data, som styrelsen krævede, hvis den skulle vurdere spørgsmålet om 5G og sundhed.

5. marts 2019 beklagede Sundhedsstyrelsen sig så over, at Energistyrelsen aldrig havde leveret den krævede information, og Sundhedsstyrelsen understregede, at den ikke kunne vurdere 5G.

Belgien: Forsøgsdyr? Nej tak

Det var ingen aprilsnar. 1. april 2019 skabte det genlyd, da selvstyreregeringen i den belgiske hovedstad, Bruxelles, nægtede at lempe regionens strenge grænseværdi på teleindustriens ønske.

I Danmark lyder grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.

Den kristendemokratiske miljøminister, Céline Fremault (cdH) afviste, at regeringen ville sælge borgerne som “forsøgsdyr” for 5G-udrulningen

Den regionale regering i Bruxelles fastholder en forsigtig 5G-politik, har regeringslederen, socialisten Rudi Vervoort, for nylig udtrykt.

Schweiz: 5G-råd blev splittet i uenighed

I alpelandet, Schweiz, har flere delstater – såkaldte kantoner – nedlagt såkaldt moratorium og sagt nej tak til 5G med parlamentariske flertal.

Et nationalt forskerråd skulle udrede spørgsmålet om 5G og sundhed, men i november 2019 brød rådets interne samarbejde sammen, og en længe ventet 5G-rapport udkom uden anbefalinger til en passende grænseværdi for mastestråling.

Det førte blandt andet til, at det føderale, lovgivende parlament i Bern i april 2020 stemte nej til at efterkomme teleindustriens ønske om at lempe landets strikse grænseværdi på området.

Udrulningen af nye, indfødte 5G-antenner til telemaster blev også midlertidigt indstillet i første halvdel af 2020, fordi ingen standard kunne beskrive, hvordan strålingsemissionerne fra nye 5G-antenner kunne måles nøjagtigt.

Frankrig: Lange udsigter for rapport

Et nyt hovedfrekvensområde for 5G er frekvensbåndet omkring 3,5 GHz.

Men der er slet ikke tilstrækkelig med videnskabelige data til, at man kan foretage en sundhedsfaglig vurdering af frekvensområdet, skrev den franske sundhedsstyrelse, ANSES, 27. januar 2020.

Der var tale om et halvvejsnotat, der varslede, at først i starten af 2021 vil ANSES kunne offentliggøre en sundhedsfaglig vurdering af mulige risici ved 5G.

Det har fået to ministre i Frankrigs regering – ministrene for henholdsvis sundhed og miljø – til at kritisere, at Frankrig sælger de 5G-egnede frekvenser til teleselskaber på frekvensauktion i september i år. Altså før sundhedsrapporten og ikke efter.

5G spillede en rolle ved lokalvalget og flere nye borgmestre fra det fremadstormende grønne økologiske parti vil stoppe 5G i byer som Grenoble, Bordeaux og Nantes.

Polen: Ingen videnskabelige data

Den polske regeringssekretær, Waldemar Kraska, udtrykte 15. juni i et svar til en polsk borger, at der ingen videnskabelige data findes om sundhedseffekter af 5G.

I brevet kunne statssekretæren henvise til, at WHO er i færd med at udarbejde en gennemgang over den tilgængelige forskningslitteratur.

WHO’s sundhedsrisikovurdering vil udkomme inden 2022, skrev han også.

Den polske regering er stærk fortaler for 5G og lempede tidligere i år sin grænseværdi, som før var mere restriktiv, end de retninglinjer fra ICNIRP, som Danmark og cirka 50 andre lande følger.