Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Kampagnegrafik fra organisationen Phonegate Alert: En mobiltelefon kan stråle for meget på kritiske steder.

BAGGRUND / ANALYSE: Tabt Tråd har afdækket, at borgere og forbrugere vildledes om mobiltelefoners rigtige strålingsudledninger.

Mobilproducenter giver kun indtryk af, at markedets mobiltelefoner overholder grænseværdien. Det samme har danske myndigheder gjort.

Dermed har ingen advaret om, at det i mange tilfælde ikke holder stik, og årsagen findes i små bogstaver og tal i lovgivningen.

Hvad er problemet?

Over 100 forskellige modeller, der har været solgt på markedet og som findes hos forbrugerne, kan overskride grænseværdien for, hvor stærk radiofrekvent stråling, som kroppen må modtage.

I nogle få tilfælde har overskridelserne været ulovlige, og telefonerne har derfor været ulovlige at sælge i hele EU. Men i langt de fleste tilfælde har overskridelserne været lovlige.

Det gælder også kendte mærker som Apple, HTC, Nokia og Samsung.

Men hvorfor er de fleste telefoner så lovlige?

En international videnskabelig komité (ICNIRP), som EU støtter sig til, har reelt fastsat grænseværdien med de retningslinjer, som EU’s bindende direktiv følger.

Men det er et europæisk standardiseringsorgan, som EU også samarbejder med (CENELEC), der laver de tekniske standarder, som fastsætter mobiltelefoners testkrav.

Når testkravene følges, tillader de, at telefoner måles med en afstand mellem krop og mobiltelefon.

Det betyder, at grænseværdien i mange tilfælde overskrides, hvis telefonen sidder helt tæt til kroppen, men produkternes manualer gør det typisk ikke klart for forbrugerne, at den anvendte måleafstand skal overholdes, når man bruger telefonen.

Hvordan lyder grænseværdien, og hvordan fastsætter man den?

Man måler en såkaldt absorptionsrate (SAR) i en mobilbestrålet plasticdukke, som på meget forsimplet vis efterligner et menneske med en blanding og vand og salt og sukker.

Grænseværdien er ikke tiltænkt langtidspåvirkning, men skal beskytte forbrugerne imod akut skade, fordi tilstrækkelig stærk stråling skaber opvarmning i menneskevæv – og i testdukkens vandblanding.

Man regner absorptionsraten på 20 Watt per kilogram (W/kg) som farlig. Som en sikkerhedsfaktor eller usikkerhedsmargin (de to ord betyder det samme), er tallet divideret med 10 for at sikre forbrugerne, så grænseværdien lyder på 2 W/kg.

Hvilke overskridelser ses?

Enkelte modeller er blevet målt med værdier på over 7 W/kg, og mange kendte og populære modeller er målt med overskridelser på mere end det dobbelte af grænseværdien.

Hvorfor tillader EU afstande i testmålinger, hvis grænseværdien overskrides?

Der findes formentlig ingen grund, der er god længere, og grunden har næppe nogensinde gavnet forbrugersikkerheden.

Når man måler absorptionsraten i dukken, som efterligner kroppen, så rammer man grænseværdien i kroppen, før styrkeniveauet falder for grænseværdien i en hovedtest. Derfor er absorptionsraten for krop altid højere, end den er for hovedet.

Gamle mobiltelefoner blev kun brugt til samtale og kunne dårligt ligge i bukselommer. Den tilladte testafstand har formentlig givet mobilproducenter et lempeligt råderum, når man tillod overskridelser i kroppen. Og så har testreglerne ikke fulgt med teknologien og folks mobilvaner.

Hvorfor er det så blevet et større problem?

Mobiltelefoner bruges anderledes i dag – uden at testreglerne er fulgt med udviklingen.

Nogle bruger øresnegl, mens telefonen sidder i skjortelommen.

De bruges som små computere. Hvis bunden af en smartphone hviler på en højgravid mave, mens man streamer en tv-serie, er der mulighed for, at grænseværdien overskrides igennem længere tid.

Hvad siger eksperterne til Tabt Tråd?

Antenneprofessor Gert Frølund Pedersen (AAU) siger til Tabt Tråd, at tilladte afstande i testmålinger bør udfases nu. Telefonerne bruges anderledes, end dengang reglen blev opfundet.

Den schweiziske strålingsforsker Martin Röösli, som har medvirket til at fastsætte grænseværdien i ICNIRP, siger til Tabt Tråd, at overskridelser er uacceptable. Man bør advare forbrugerne om det.

Hvad siger myndighederne?

Sundhedsstyrelsen finder det alvorligt, at en aktuel smartphonemodel – Razer Phone 2 – også overskrider grænseværdien, selv når den testes med afstand.

Sundhedsstyrelsen vil henstille til, at Sikkerhedsstyrelsen laver et forbrugerrettet tiltag.

Sundhedsstyrelsen har også opdateret sine informationer efter Tabt Tråds afdækning og informerer nu borgerne om, at lovlige mobiltelefoner kan overskride grænseværdien.

Hvad er allerede sket?

Frankrig har pålagt, at over 20 forskellige modeller skulle opdateres med software, så telefonerne kunne gøre lovlige i EU. Disse opdateringer er også blevet sendt til danske telefonejere, som formentlig intet har vidst.

Frankrig har tilbagekaldt og advaret forbrugerne mod tre forskellige modeller, som ikke kunne lovliggøres. De overtræder fælles EU-lovgivning.

Senest blev Razer Phone 2 tilbagekaldt i maj i år.

Frankrig gennemtrumfede i 2017, at Europastandarden EN 60566 skulle strammes, så den lovlige måleafstand blev mindsket fra 25 millimeter til 5 millimeter. Det tillader fortsat, at grænseværdier overskrides.

Frankrig har også sat som mål, at tilladte testafstande helt skal afskaffes, så mobiltelefoner overholder grænseværdien i alle tilfælde.

Er overskridelserne farlige?

Det er kompliceret. Grænseværdiens margin mellem 2 og 20 W/kg skal lægge en behørig afstand til det niveau, hvor varmen laver akutte vævsskader.

Men målemetoden, der bruger en voksendukke, er kritiseret for at være forsimplet og for at mangle menneskekroppens langt finere kompleksitet. Metoden er kritiseret for at kunne undervurdere børns absorption.

Grænseværdien er i forvejen beregnet til seks minutters brug og ikke til en halv time, som et afsnit af et tv-serie kan vare i.

Når Frankrig har valgt en linje af nultolerance over for overskridelser, og når Sundhedsstyrelsen råder til, at man helt generelt bruger mobiltelefoner forsigtigt, så skyldes det, at forskningen også finder mistanker om langtidseffekter, som forskere går og diskuterer i tiden.

WHO har for eksempel klassificeret mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende, da et stort ekspertgruppeflertal fandt kræftevidens i to indbyrdes uafhængige patientundersøgelser med mobilbrugere.

Flere forskellige undersøgelser kan muligvis indikere forskellige sundhedsrisici. Flere af disse har været svangerskabsstudier.