Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

leder

Energistyrelsen har ønsket at give et genmæle til Tabt Tråds lederartikel. Genmælet er bragt i en artikel 23. september 2020.

KOMMENTAR / LEDER: Teleindustrien kan stole trygt på landets telemyndighed. Men kan andre?

Som om det stod hjertet nærmest, udtrykker Energistyrelsen allerøverst og med store bogstaver på sin hjemmeside om mobilstråling, at menneskers vel kommer først:

“Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed.”

Men det er rent hykleri. Det har Tabt Tråd dokumenteret igennem flere forskellige historier.

Energistyrelsen mener ikke, det udgør nogen særlig risiko, når grænseværdien, som er sat for at beskytte forbrugerne, bliver overskredet i en mobiltelefon.

Det fremgik af en mail, som Energistyrelsen sendte til Sikkerhedsstyrelsen, da Sikkerhedsstyrelsen bad om vejledning til, hvordan de skulle forholde sig til en ulovlig mobiltelefon, der overskrider grænseværdien med antennens feltstyrke.

Hvornår er nok så nok?

Det fremgik ikke, hvornår Energistyrelsen mener, at en overskridelse går for langt, hvis 3,29 Watt per kilogram (W/kg) ikke er alvorlig, når grænseværdien siger 2 W/kg.

Er det så 5 eller 7 W/kg, der er alvorligt?

Energistyrelsen anførte bare, at brud på direktivet indebærer en risiko, der er “ret lille”. Men der er tale om en akutskadegrænse, hvor den rådgivende komité har fastlagt en såkaldt usikkerhedsmargin eller sikkerhedsfaktor på 10, og til Tabt Tråd siger det fremtrædende ICNIRP-medlem, schweizeren Martin Röösli, at den er sat for at blive overholdt.

At dividere et fareniveau med 10 for at beregne en grænseværdi er bestemt ingen høj faktor inden for sundheds- og forbrugerbeskyttelse, hvor en faktor på 100 i mange sammenhænge er normen, mens telemasternes grænseværdi har en indlagt sikkerhedsfaktor på 50.

Forskellen kan begrundes med, at mobiltelefoner er tiltænkt begrænset anvendelse. Telemaster er aktive i hele døgnet.

Tabt Tråd har endnu ikke fået svar fra Energistyrelsen, som ikke selv rummer de sundhedsfaglige kompetencer til at foretage sådan en risikovurdering. Energistyrelsen oplyser selv på samme hjemmeside, at  det er Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for at vurdere de sundhedsmæssige aspekter.

Foreløbig har Sundhedsstyrelsen alene kun udstukket den officielle grænseværdi, som Razer Phone 2 overskrider.

Derudover råder Sundhedsstyrelsen til, at man bruger mobiltelefonen forsigtigt og begrænser taletiden og begrænser nærkontakten mellem menneske og mobiltelefon.

Tabt Tråd får deja-vu

I december 2018 ønskede Energistyrelsen sig brændende Sundhedsstyrelsens blå stempel over 5G-udrulningen, men da der gik over to måneder og Sundhedsstyrelsen fortsat rejste tvivl om sikkerheden, så skrev Energistyrelsen i en række brevudkast til bekymrede borgere, at Sundhedsstyrelsen havde styr på 5G-sikkerheden.

Disse breve skulle bære en underskrift fra teleområdets minister, Lars Christian Lilleholt (V) og blev stoppet, da Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige ekspert protesterede. Det viser aktindsigt, som Tabt Tråd fik udleveret.

Meget tyder derfor på, at forløjet ministerbetjening med misinformation i var årsag til, at Lars Christian Lilleholt 25. februar 2019 talte direkte usandt i radioens P1 og beroligede en P1-lytter med, at Sundhedsstyrelsen havde set på sagen.

Sundhedsstyrelsen undsagde Energistyrelsen direkte. Sundhedsstyrelsen savnede fortsat de helt basale fakta for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering.

International tendens

I USA er tendensen måske endnu mere tydelig: Den føderale telemyndighed, Federal Communications Commission (FCC), er teleindustrien i staten, når skiftende topchefer i FCC er rekrutteret direkte fra teleindustriens top.

I et spørgsmål om mobiltelefoners strålingsværdier, har FCC reageret syrligt imod den californiske universitetsby, Berkeley, som i 2016 valgte, at i deres kommune skal alle forhandlere af mobiltelefoner advare forbrugerne om, at telefonerne kan udstråle kraftigere, end grænseværdien lyder.

Det valgte Berkeley at gøre, når ingen andre gad advare folk. Men ingen skal blande sig i FCC’s arbejde, lød den fornærmede besked.

Tele- og trådløssektoren er et offentligt-privat samarbejde og et statsligt-industrielt interessekompleks.

I Frankrig har statens telemyndighed foretaget en razziaagtig gennemgang af alle markedets mobiltelefoner og kontrolleret, om de var lovlige, men det virker slet ikke sandsynligt, at telemyndigheden ville gøre det samme i Danmark.

Farver offentlighedens syn

For Energistyrelsen er ikke en regulerende myndighed, som vejer samfundets mange hensyn mod hinanden. Styrelsen er først og fremmest teleindustrien i staten.

Med rendyrket lobbyisme arbejder Energistyrelsen for at lempe vilkårene mest muligt for teleoperatører med deres lovforberedende arbejder, hvor en kommende ændring af lovkomplekset nu begærer en bid af husejeres ejendomsret, så teleindustrien kan sætte antenner op overalt og uden særlige tilladelser.

Energistyrelsen arbejder aktivt for at undertrykke sundhedsbekymringer i offentligheden.

Det er nøjagtigt derfor, Energistyrelsen med store bogstaver på hjemmesiden indleder med, at radioapparater som mobiltelefoner altid skal være sikre og sunde.

Det er intet som helst udtryk for, hvor høj prioritet, borgernes og forbrugernes sikkerhed nyder, for Energistyrelsen forsøgte at diktere, hvad Sundhedsstyrelsen skulle mene, og Energistyrelsen forsøger nu at slå hen i det ligegyldige, at grænseværdien bliver overskredet i et forbrugerprodukt.

Ordene på Energistyrelsens underside om mobilstråling er bare et fremskudt forsvar imod enhver kritik af, at noget kunne være usikkert eller usundt.

Det skulle jo nødig blive til samfundsdebat.

Energistyrelsen har ønsket at give et genmæle til Tabt Tråds lederartikel. Genmælet er bragt i en artikel 23. september 2020.