Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

pexels-photo-273153.jpeg
Illustration: Pixabay, Pexels.com

 

BAGGRUND / KRONOLOGI: Tre styrelser afviste i 2019 alle ansvaret for ulovlige mobiltelefoner og for overskridelser af grænseværdien, men nu deltager alle de tre  i en trepartsdrøftelse om sagen, som Tabt Tråd har rejst med sine artikler.

 

ALLE SENDTE Tabt Tråd rundt i karrusel. Først Sikkerhedsstyrelsen. Så Sundhedsstyrelsen. Og Energistyrelsen.

Men efter måneder erkendte Sikkerhedsstyrelsen over for Tabt Tråd, at den er ansvarlig, og senere erkendte Sikkerhedsstyrelsen også, at ulovlige mobiltelefoner findes hos danske forbrugere.

Tabt Tråd bringer en tidskronologi:

 

14. november 2019: Sikkerhedsstyrelsen fornægter ansvaret

Tabt Tråd antog, at Sikkerhedsstyrelsen var den ansvarlige myndighed for ulovlige mobiltelefoner og forelægger derfor Sikkerhedsstyrelsen for de franske oplysninger, der fortæller, at en lang række modeller er blevet fældet af testmålinger.

I et svar til Tabt Tråd gætter Sikkerhedsstyrelsens presseafdeling på, at den ansvarlige myndighed er Sundhedsstyrelsen og afviser selv at have det.

 

15. november 2019: Også Sundhedsstyrelsen melder hus forbi

Sundhedsstyrelsen oplyser, at selv om styrelsen er myndighed for strålebeskyttelse, har styrelsen intet med selve produktsikkerheden at gøre, og Sundhedsstyrelsen kan ikke fortælle, hvem den ansvarlige myndighed er.

 

15. november 2019: Tabt Tråd forsøger hos Energistyrelsen

Energistyrelsen er ansvarlig for teleoperatørernes overholdelse af telemasters grænseværdi for stråling, så Tabt Tråd spørger: Energistyrelsen også ansvarlig for mobiltelefoner?

21. november 2019: Energistyrelsen svarer rettidigt på henvendelsen

I et svar fra Energistyrelsen redegør en styrelsesfuldmægtig for, at langt de fleste mobiltelefoner, som den franske stat har fundet overskridelser hos, har overholdt de gældende standarder, som gjaldt, da telefonerne blev markedsført.

Ét bestemt aspekt svarer Energistyrelsen ikke på, nemlig om staten Danmark er enig med Frankrig i, 18 telefonmodeller faktisk er eller har været ulovlige i EU. I november 2018 havde Frankrig sanktioneret over for 18 forskellige telefoner. Tallet er siden vokset til 24.

Energistyrelsen skriver heller ikke, at styrelsen er den ansvarlige myndighed for produktsikkerheden på området.

 

20. maj 2020: Klar overskridelse fører omgående til forbud

Den franske telestyrelse, ANFR, skriver på sin hjemmeside, at mobiltelefonen Razer Phone 2 er blevet direkte forbudt i Frankrig på grund af en stærkt overskridende testmåling, som overskrider europæiske standarder.

Tabt Tråd følger samme dag op og skriver til Energistyrelsen, som nu formodes at være den ansvarlige myndighed, siden der blev svaret 21. november.

 

27. maj 2020: Energistyrelsen sender Tabt Tråd videre

Energistyrelsen skriver i en mail, at det er Sikkerhedsstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for markedsovervågning af radioudstyr, som markedsføres i Danmark.

 

10. juni 2020: Tabt Tråd må rykke Sikkerhedsstyrelsen for svar

Efter en henvendelse ringer Sikkerhedsstyrelsens kommunikationschef samme dag, og umiddelbart efter sender Tabt Tråd sin forelæggelse af sagen og spørgsmålene igen.

Sikkerhedsstyrelsens kommunikationschef bekræfter så endelig, at Sikkerhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed på feltet.

 

19. juni 2020: Sikkerhedsstyrelsen erkender ulovlige mobiltelefoner

I et svar skriver en civilingeniør hos Sikkerhedsstyrelsen først, at den franske telestyrelse, ANFR, har målt mobiltelefonerne og vurderet dem ud fra strengere standarder end dansk lovgivning gør ud fra fælleseuropæisk standard.

Derfor anser Sikkerhedsstyrelsen ikke telefonerne for at være ulovlige i Danmark.

Tabt Tråd svarer tilbage, at den franske telestyrelse har fundet, at 24 forskellige mobiltelefoner overskrider den gældende standard i Europa, og i et nyt svar medgiver Sikkerhedsstyrelsens civilingeniør så, at Tabt Tråds oplysning er korrekt.

 

30. juni 2020: Sikkerhedsstyrelsen søger rådgivning

Energistyrelsen har i nær fortid haft ansvaret for radioprodukters forbrugersikkerhed, og Sikkerhedsstyrelsen henvender sig for vejledning.

Energistyrelsen svarer, at den ikke anser overskridelser for at være særligt risikable.

 

10. juli 2020: Ingen grund til advarsel

Sikkerhedsstyrelsen fremsender et svar til Tabt Tråd, der afspejler Energistyrelsens råd: Razer Phone 2 skal ikke tilbagekaldes. Forbrugerne skal ikke advares.

 

14. august 2020: Sundhedsstyrelsen svarer Tabt Tråd

Strålebeskyttelsesenheden oplyser, at man fører en trepartsdrøftelse om sagen mellem Sundhedsstyrelsen, Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. Alle tre parter afviste i november 2019, at nogen af styrelserne var ansvarlige.