Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpeg
Modelfoto: Pixabay, Pexels.com

 

NYHED / INDLAND: Det tages op til ny overvejelse, om mobiltelefoner med grænseoverskridende strålingsniveauer skal betragtes som risikable for forbrugerne. Der er groft sagt to slags grænseværdier. Og mobilstrålingens grænseværdi tilhører generelt den alvorlige slags.

 

DEN FRANSKE STAT advarer forbrugerne mod ulovlige mobiltelefoner, men det vil Sikkerhedsstyrelsen ikke i Danmark, selv om visse mobilmodeller overskrider EU’s fælles grænseværdi.

20. maj i år offentliggjorde den franske telestyrelse, ANFR, at mobiltelefonen Razer Phone 2 skulle tilbagekaldes, og forbrugere, som ejede et eksemplar, blev opfordret til at returnere den til producenten.

I et svar til Tabt Tråd afviser Sikkerhedsstyrelsen, at det er nødvendigt at skride ind med en forbrugeradvarsel også i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen søgte råd hos Energistyrelsen, som har ansvaret for, at radioudstyr overholder grænseværdien. Det viser en aktindsigt, som Tabt Tråd har fået i sagen.

I et svar fra Energistyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen, skriver en nøglemedarbejder 30. juni 2020, at risikoen for forbrugerne “er ret lille”, når EU-reglerne på området ikke overholdes, og den vurdering udtrykte Sikkerhedsstyrelsen nogle dage senere i et svar til Tabt Tråd.

Tabt Tråds har spurgt begge styrelser om, hvordan de kommer frem til den fælles vurdering, men hverken Sikkerhedsstyrelsen eller Energistyrelsen er vendt tilbage og har svaret.

 

Spørgsmålet bliver genoptaget

Tabt Tråd ville også gerne vide, hvad en farlig overskridelse er, hvis det ikke er en overskridelse af den såkaldte SAR-grænseværdi på 2 Watt per kilogram, sat af den videnskabelige komité, ICNIRP, som EU samarbejder med.

Men nu har Sundhedsstyrelsen svaret Tabt Tråd. Og Sundhedsstyrelsen har reelt også svaret på vegne af Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen.

Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige medarbejder, Anders Ravnsborg Beierholm, fortæller i et kort svar, at Sundhedsstyrelsen fører en trekantsdrøftelse med Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

“Vi er aktuelt i dialog med Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen vedrørende den pågældende sag, og vi forventer, at kunne fremsende et svar på dine henvendelser inden udgangen af næste uge”, skriver Anders Ravnsborg Beierholm.

Det er blandt andet på baggrund af et sundhedsfagligt notat fra 2019 af den franske sundhedsmyndighed, ANSES, at franske myndigheder har nultolerance over for overskridelser af mobiltelefoners grænseværdi.

I Danmark tilråder Sundhedsstyrelsen i forvejen, at mobiltelefoner anvendes begrænset og forsigtigt.

 

Konkret vurdering hver eneste gang

I Danmark skelner myndigheder mellem salgsstop, tilbagetrækning og tilbagekaldelse, når et produkt ikke overholder lovgivningen.

Ved tilbagekaldelse beder staten forbrugerne om at aflevere det købte, hvor det er købt, men både på fødevareområdet og på området for forbrugerelektronik skal produktet udgøre en risiko, før det drastiske skridt, tilbagekaldelse, bliver taget.

“Fødevarelovgivningen er langt mere restriktiv end lovgivningen om radioudstyr. Risikoen er også typisk langt højere. Derfor kan Fødevarestyrelsen i langt højere grad gå ud med advarsler. Det er altså med andre ord på grund af den højere risiko, at de oftere advarer forbrugerne”, siger Sikkerhedsstyrelsens chefkonsulent Lars Niemann til Tabt Tråd.

Betragter man Fødevarestyrelsens tilbagekaldelser i år, så har styrelsen tilbagekaldt en grydeske fra Fiskars, som overskrider grænsen for, hvor meget af stoffet PAA, som et køkkenredskab må afgive.

Man har også tilbagekaldt krydderier med for højt indhold af pyrrolizidinalkaloider, som alene er mistænkt for at kunne give kræft og leverskader på længere sigt. WHO har klassificeret to typer af pyrrolicidinalkaloider som muligvis kræftfremkaldende – lige som mobilstråling er blevet det.

 

Groft sagt: Der er to slags grænseværdier

Fødevarestyrelsens beredskabschef, Nikolas Kühn Hove, vil ikke forholde sig konkret til mobiltelefoner, som er helt uden for styrelsens vidensområde.

Men helt generelt siger han, at Fødevarestyrelsen foretager en konkret vurdering af farligheden i alle enkelte fødevaretilfælde. Man vurderer både de farlige egenskaber, og man vurderer, hvordan produktet rent faktisk anvendes af forbrugerne.

En overskredet grænseværdi er ikke i sig selv anledning til omgående tilbagekaldelse. Grænseværdien kan af politiske grunde være meget lav. Og i nogle tilfælde er en overskridelse kun fundet i et enkelt parti af frugter.

Mobiltelefonens grænseværdi skal ikke beskytte forbrugerne mod effekter, der kan opstå over længere tids brug. Den skal beskytte mod akut fare, fordi stærk strålingsintensitet kan varme menneskekroppens væv op.

Sådan en grænseværdi er generelt den mest alvorlige slags grænseværdi at overskride, siger Nikolas Kühn Hove:

“I situationer med overskridelse af en grænseværdi mod akut toksicitet, der reagerer vi oftere prompte”.

 

Tilgængelig her og nu på brugtmarkedet

Overskrider et produkt grænseværdien, er den ulovlig at sælge i alle tænkelige handelsled. Også på brugtmarkedet.

Siden Frankrig 20. maj 2020 tilbagekaldte Razer Phone 2, har Tabt Tråd observeret, at brugte eksemplarer har været til salg på flere danske salgssteder.

Flere eksemplarer har siden 20. maj 2020 været udbudt til salg på markedsplatformen DBA (Den Blå Avis).

Som en mulig indikator for, at de også er blevet solgt på DBA, er flere annoncer også blevet fjernet igen.

17. august 2020 tilbyder to aktive salgsannoncer på dba.dk, at man kan købe et eksemplar.

 

Læs også: Styrelser freder ulovlig mobiltelefon: Danske forbrugere skal ikke advares