Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

typehus

 

NYHED / UDLAND: Et voksende antal mennesker på tværs af lande føler sig syge og har symptomer som hovedpine og ubehag, som de tilskriver elektromagnetisk stråling, der blandt andet kan komme fra sendemaster i nabolaget eller el-apparater i hjemmet.

Derfor vil en gruppe af studerende ved Eindhovens Tekniske Universitet (TU/e) i Holland nu opføre et specialkonstrueret, strålingsfrit hus, som skal hjælpe patientgruppen ved at dæmpe omgivelsernes stråling med skærmende materialer.

Det skriver Innovation Origins, der er et nyhedsmagasin for teknologi, bæredygtighed og iværksætteri.

Lidelsen elektrohypersensitivitet (EHS) er et omstridt fænomen, og gruppen af patienter har både mange anerkendere og mange miskendere i det højeste lag af de forskere, som undersøger sammenhængene mellem strålingsmiljø og helbred.

Nogle topforskere på området mener, det er meget eller i nogen grad sandsynligt, at en mindre subgruppe i befolkningen reagerer særligt overfølsomt på menneskeskabte elektromagnetiske stimuli, som i stigende omfang findes i miljøet.

Andre topforskere finder det mindre eller slet ikke sandsynligt, at neurologiske plager kan skyldes mobiltelefoner og fjernsynsskærme. Det har været en vedvarende disput i årtier.

”Vi undersøger ikke, i hvilket omfang strålingen er skadelig for mennesker, det er op til medicinske specialister”, siger Kendal Varolgunes, som er arkitektstuderende ved TU/e.

Men de hæfter sig især ved, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i 2015 udtalte i et notat, at EU-komtiéen anerkender og ser bekymrende på stigningen i fænomenet.

EØSU estimerede, at mellem 3 og 5 procent af befolkningen i større eller mindre grad kunne være ramt. Det svarer til 13 millioner EU-borgere.

Det nederlandske husprojekt skal næste år færdiggøre en hustype, som kan præfabrikeres og som på længere sigt sælges som identiske byggesæt, der kan opføres hurtigt og fjernes hurtigt igen.

Det strålingsfrie typehus bliver en del af innovationsprojektet Brainport Smart District, som skal opføre en hel eksperimentby.

Idéen med projektet er at udforske fremtidens levemåder og dens muligheder og udfordringer.

 

Unaturlige niveauer

Elektromagnetisk stråling i det såkaldt ikke-ioniserende spektrum findes naturligt i miljøet og er overvejende et kosmisk bidrag, som rammer jorden fra verdensrummet.

Det menneskeskabte bidrag overgår dog med astronomiske længder det naturlige bidrag af radiofrekvent stråling på de frekvenser, der bruges til radio og tv, beredskab, mobiltelefoni og internet.

I området omkring 1 Gigahertz, hvor megen telekommunikation foregår, overstiger det menneskeskabte bidrag det naturlige bidrag med cirka 1.000.000.000.000.000.000 gange, når spidsbelastningen er højest midt i storbyer. Det er et 1-tal med 18 efterfølgende nuller.

Det kan ikke automatisk fortælle, om det menneskeskabte bidrag i miljøet udgør et problem. Kun at det menneskeskabte bidrag rent faktisk forandrer jordens fysiske levemiljø radikalt på et objektivt målbart parameter.

Oplysningen blev i december 2018 bragt i det verdensførende forskertidsskrift, The Lancet.