Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

Foto (CC): Wikipedia Commons.

NYHED / UDLAND: Hidtil har offentligheden blot vidst, hvem som direkte og officielt har finansieret ICNIRP – den internationale komité til beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.

Men offentligheden har ikke kendt til nogen fordelingsnøgle, der viser, hvor meget de enkelte bidragsydere betaler til komitéen, som siden 1999 har haft et formaliseret samarbejde med EU.

Nu er det klarlagt, at langt størstedelen af midlerne til komitéen kommer fra forbundsrepublikken Tyskland.

Det skriver de anerkendte specialmedie, Microwave News, som siden 1981 har dækket forskningsområdet med sit journalistisk redigerede tidsskrift.

Bor gratis hos tysk regeringsorgan

ICNIRP er kendt som komitéen, der med sine retningslinjer reelt sætter grænseværdien i Danmark og i cirka 50 andre lande.

I en aktindsigt til Microwave News oplyser det tyske ministerium for miljø, naturbevaring og atomsikkerhed, at ministeriet i de seneste tre år har bidraget med 70 til 80 procent at ICNIRP’s indkomst.

Procentandelen kan Microwave News komme frem til ved at sammenholde det tyske ministeriums bidrag med indkomstoplysninger i ICNIRP’s åbne regnskaber.

Foruden pengebidrag har ICNIRP også fri benyttelse af kontor og mødelokale hos den tyske forbundsmyndighed for strålebeskyttelse, BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i München.

Politiske penge

Andre ICNIRP-sponsorer er:

EU-organet EaSI, som er et program for “beskæftigelse og social innovation”.

IRPA, der er den internationale strålebeskyttelsesorganisation, som ICNIRP oprindelig udsprang af

ARPANSA, som er Australiens statslige strålingsagentur.

Og New Zealands sundhedsministerium.

I 2019 modtog ICNIRP cirka én million kroner i bidrag fra donorerne.

ICNIRP aflønner ikke forskerne i arbejdsgrupper og komitéer. Disse forskere vælger ICNIRP selv i en lukket selektionsproces.