Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

pexels-photo-977601.jpeg
Modelfoto: Josh Sorenson (Pexels.com)

 

NYHED / FORSKNING: Et iransk forskerhold konkluderer, at mobiltelefoni kan øge en mekanisme, som forværrer den synshæmmende øjensygdom grøn stær.

Forskningsresultatet er i dag publiceret i det øjenvidenskabelige tidsskrift, The Middle East African Journal of Ophthalmology (MEAJO).

I 2016 deltog 83 personer i et øjenforsøg på et iransk hospital i millionbyen Mashhad i det østlige Iran.

To omtrent lige store grupper deltog i eksperimentet. En gruppe med normalt syn og en gruppe med øjensygdommen grøn stær.

Efter fem minutters mobiltelefoni, steg det såkaldte intraokulære tryk i øjnene hos forsøgspersonerne med øjenlidelsen, mens der ikke var statistisk overbevisende effekt i den såkaldte kontrolgruppe med raske personer.

Den statistiske forskel på den akutte øjeneffekt i henholdsvis syge og raske øjne var såkaldt statistisk signifikant, skriver forskergruppen i sin artikel.

Signifikans er en statistisk regnemetode, som bruges til at opklare, om en statistisk forskel er overbevisende – eller så lille, at forskellen i resultatet kan skyldes tilfældigheder.

Intraokulært tryk i øjnene kan forværre grøn stær. Derfor er der udviklet medicinske præparater, som mindsker trykket.

Trykket i øjnene, som forværrer grøn stær, giver også øjenpatienterne akut ubehag med smerter.

I Danmark er cirka 100.000 patienter i behandling for grøn stær.

 

Kommentar: Hvor stærk evidens giver resultatet?

I videnskabens verden er der tradition for, at man dels gennemgår nye forskningsresultater kritisk og dels forsøger at gentage forsøgene for at se, om resultatet gentager sig under samme forsøgsforhold.

Derfor betragter man sjældent et enkelt forsøg som overbevisende evidens for en effekt, før resultatet er forankret i nye forsøg.

Akut grøn stær har tidligere været observeret i forsøgskaniner, som var udsat for meget høje feltstyrker af mikrobølger.

Forskerholdet bag den nye rapport anfører selv, at marginal temperaturstigning i hovedet muligvis kan spille en rolle i resultatet, hvor almindelige mobiltelefoner er anvendt, men også andre årsager end opvarmning nævnes som muligheder.