Tabt Tråd er journalistisk redigeret og tilmeldt Pressenævnet med ansvar for indholdet.

parlament
Europa-Parlamentet. Foto: Wikipedia Commons.

NYHED / UDLAND:  ICNIRP vil ikke stå ved det.

Men det private forskerselskab, som sætter EU’s retningslinjer for mobilstråling på EU’s bestilling, har tydelige bånd til teleindustrien, og det påfører ICNIRP en væsentlig interessekonflikt.

Det hævder to medlemmer af Europa-Parlamentet i en ny rapport, som er udgivet i dag.

Bag rapporten står Michèle Rivasi, som er valgt til Europa-Parlamentet i Frankrig for Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne. Og Klaus Buchner, som er valgt til Europa-Parlamentet i Tyskland for ÖDP – Det Økologiske Demokratiske Parti.

Begge sidder i Europa-Parlamentets grønne gruppe, Gruppen af De Grønne/Europæiske Frie Alliance, hvor man også finder de danske parlamentarikere fra Socialistisk Folkeparti.

Gruppen af De Grønne/Europæiske Frie Alliance har også finansieret rapporten, som på  98 sider tegner en lang række portrætter af ICNIRP-tilknyttede forskere, og rapporten beskriver det, forfatterne mener er ICNIRP’s inddirekte forbindelser til teleindustrien.

 

ICNIRP har benægtet over for Tabt Tråd

Tidligere har Tabt Tråd beskrevet, hvordan ICNIRP’s mangeårige svenske islæt, Maria Feychting og Anders Ahlbom, der begge er professorer ved den medicinske læreanstalt Karolinska Institutet i Stockholm, ikke blot modtog et større millionbeløb til forskning fra Telia, Telenor og Ericsson.

Forskerne omgik også den foranstaltning, som skulle sikre forskningens uafhængighed fra industrien ved at føre direkte samtaler med den svenske mobilgigant, Ericsson.

I et svar til Tabt Tråd mente Maria Feychting ikke, at samarbejdet medførte en interessekonflikt, når pengene var modtaget af et statsligt mellemled i Sverige og givet videre til forskerne.

Også Eric van Rongen, som indtil 1. maj 2020 var formand for ICNIRP – og nu næstformand – afviste over for Tabt Tråd, at interessekonflikt var på tale.

 

Står reelt bag fælleseuropæiske grænseværdier

EU og ICNIRP har haft et formaliseret samarbejde siden 1999.

I 1999 vedtog EU’s ministerråd en henstilling, som giver ICNIRP den bundne opgave alene at fastsætte nogle såkaldte basisrestriktioner, der kun skal yde beskyttelse mod såkaldt etablerede skadeseffekter.

Mens retningslinjerne fra ICNIRP er frivillige for medlemslandene, ligger opgaven fast for ICNIRP.

ICNIRP er således bredt kritiseret for at se henover mulige sundhedsrisici som en mulig kræftrisiko, der i 2011 blev vedtaget af WHO’s canceragenturs ekspertpanel.

Med markante nye kritikere er kritikken vokset efter resultatet af et amerikansk dyreforsøg, som i 2018 viste klar evidens for kræft hos forsøgsrotter.

Blandt andre det tidligere ICNIRP.-medlem igennem 12 år, amerikanske James Lin, har reelt sagt ICNIRP midt imod og anerkendt kræftresultatet.