eu

NYHED / INDLAND: 5G-udrulningen skal kunne udbygges hurtigt og uden bureaukratisk bøvl, og derfor vil regeringen i år have stemt en lovændring igennem i Folketinget, som fjerner flere forhindringer for teleselskaber.

Der er dog et problem: EU-lovgivning kan spænde for ambitionen, skriver fagtidsskriftet Ingeniøren.

Regeringen ønsker, at teleselskaberne kan tiltvinge sig retten til at sætte små teleantenner op på privatejede bygninger, som er mindre end telemasternes panelantenner.

Disse såkaldte small cells kan ligne adgangspunkter til wifi-netværk og understøtter allerede 4G-netværket i blandt andet butikscentre.

Problemet med små 5G-antenner er dog, at de er såkaldt aktive antenner – som er en ny teknologisk variant af softwarestyrede antenner, der tilpasser sig omgivelsernes mobilbrug.

De nuværende EU-regler tillader ikke, at såkaldt aktive antenner betragtes som adgangspunkter med kort rækkevidde. Af den grund kan regeringens planlagte lovændring blive ubrugelig for 5G-udrulningen.

Og derfor vil den danske regering også ændre EU-reglerne. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i et komiténotat til Folketingets Europaudvalg.

 

Aktuel ballade i Schweiz

Ministeriet anfører selv i notatet på side 3, hvorfor EU-Kommissionen endnu ikke tillader såkaldte aktive antenner. Der findes ikke en standard for aktive antenner i det, der klassificeres som små celler:

“Kommissionens forklaring på, at trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde med aktive antennesystemer ikke er omfattet af gennemførelsesforordningen er, at aktive antennesystemer ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af den eksisterende relevante europæiske standard, der gælder for sådant udstyr. Den relevante standard er under videreudvikling, og Kommissionen har givet udtryk for, at når standarden i fremtiden kommer til at omfatte aktive antennesystemer, så vil Kommissionen forventeligt foretage en revision af nærværende gennemførelsesforordning.”

I Schweiz er en strid om aktive antenner her og nu årsag til, at en schweizisk forbundsmyndighed har stoppet for anvendelsen af alle nye 5G-antenner af den aktive type, og myndigheden har varslet lange udsigter. Ikke bare for små antenner men for alle aktive antenner.

Også i Schweiz, som ikke er EU-medlem, begrundes det med, at der ikke eksisterer en standard, som kan måle antennernes udstrålinger. Af samme grund har de schweiziske forbundslovgivere afvist et ønske om at løfte alpelandets grænseværdier for mobilstråling, som er mere restriktive end Danmarks.

 

Click to access 2204168.pdf