pexels-photo-579471.jpeg
Foto: Miguel Á. Padriñán, Pexels.com

NYHED / FORSKNING: De retningslinjer for mobilstråling, som udstikkes af den internationale strålingskomité, ICNIRP, kan ikke omfatte noget forsigtighedsprincip, som skal beskytte befolkningen mod mistænkte helbredseffekter, som ICNIRP ikke anser for at være solidt bevist.

ICNIRP kan ikke og må ikke.

Det skriver det centrale komitémedlem, schweizeren Martin Röösli, i en besked på Twitter, hvor han svarer den miljøaktivistiske Twitter-profil “Bewusstsein, Energie und Gesundheit” (“Bevidsthed, Energi og Sundhed”) fra Østrig.

Han tydeliggør i sit svar, at ICNIRP ikke sætter grænseværdier. Det har de enkelte lande selv ansvar for.

 

 

“ICNIRP’s opgave er, at definere en RETNINGSLINJE for etablerede sundhedseffekter. Hvert land afgør selv, om deres GRÆNSEVÆRDI skal være mere streng eller mere lempelig. ICNIRP kan og må ikke (red. anvende et forsigtighedsprincip). Det samme gælder støj og luftforurening med WHO’s RETNINGSLINJER”, skriver Martin Röösli.

Han fremhæver ordene RETNINGSLINJER og GRÆNSEVÆRDI med versaler for at tydeliggøre de to forskellige begreber.

ICNIRP’s opgave blev formaliseret af EU, da EU’s ministerråd 12. juli 1999 vedtog en henstilling til medlemslandene, som beskriver, at ICNIRP alene skal basere sine retningslinjer på etablerede sundhedseffekter.