chr f jensen
Den danske miljøadvokat, Christian F. Jensen, står også i spidsen for et kommende borgersøgsmål mod 5G.

NYHED / INDLAND: Den 5G-kritiske advokat, Christian F. Jensen fra Holte, vil reagere på regeringens nye udkast til en antennelovgivning, som skal lette udrulningen af 5G i Danmark.

Det skriver Folkebevægelsen Nej til 5G i en meddelelse.

Et lovudkast på cirka 600 sider er sendt i høring med mindre end en måneds høringsfrist, og bevægelsen af 5G-kritiske aktivister i Danmark vil derfor hyre den 5G-kritiske advokat til at udarbejde et høringssvar.

Lovudkastet lægger op til, at teleindustrien kan sætte antenner op uden at følge den eksisterende planlovs bestemmelser. I lovudkastet nævnes folkesundhed, natur og miljø ikke.

“Dette er i givet fald ulovligt og derfor er det rigtig vigtigt med et jurabaseret høringssvar”, bemærker Christian F. Jensen i meddelelsen.

I maj 2019 præsenterede Christian F. Jensen et såkaldt juridisk responsum for en forsamling af 5G-aktivister i Christiansborgs Landstingssal. Det juridiske responsum beskriver, hvorfor den sjællandske miljøadvokat betragter 5G-udrulningen som ulovlig.

Oven på offentliggørelsen blev en forening stiftet – Landsindsamlingen mod 5G – som her og nu forsøger at rejser midler til at føre en retssag mod staten for at overse miljø- og sundhedsfarerne ved 5G.

Et høringssvar fra advokaten vil dog koste 37.500 kroner, og Landsindsamlingen mod 5G  skal indsende en ny ansøgning til Indsamlingsnævnet for at få tilladelse til et nyt indsamlingsformål.