Christiansborg_Slot_from_west_Copenhagen_Denmark

NYHED / INDLAND: Myndigheder med ansvar for lygtepæle, luftledninger og busskure i offentlige rum skal gøre det nemmere for teleindustrien at sætte nye 5G-antenner op.

Administrative hindringer skal fjernes, så 5G kan udrulles så gnidningsløst som muligt med nye små antenner i byrummet.

Det er formålet med en lovændring, som regeringen vil have vedtaget, inden året er omme.

28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lovændring til høringsberettigede parter, og berørte aktører har nu fået en høringsfrist på 24 dage til at komme med indsigelser.

Regeringen ønsker at få stemt en endelig vedtagelse igennem i Folketinget i oktober, og lovændringen skal træde i kraft 21. december

Tabt Tråd følger op på sagen.

 

Uddrag af høringsbrevet

Den 28. maj 2020 har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sendt et udkast til lovforslag om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love i høring.

Lovforslaget indebærer bl.a. i forhold til masteloven, at mulighederne for at udrulle digital infrastruktur fremmes, herunder ved at der gives lempeligere adgang til at etablere trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde til brug for f.eks. 5G-net.

Offentlige myndigheder, der kontrollerer fysisk infrastruktur eller gadeinventar, og andre, der kontrollerer gadeinventar, skal imødekomme rimelige anmodninger om adgang dertil fra en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der ønsker at opsætte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde.

Formålet er at udnytte eksisterende fysisk infrastruktur og gadeinventar effektivt ved i videst muligt omfang at fjerne regulatoriske hindringer for at opsætte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde.