5g-tower

NYHED / UDLAND: Internettet svømmer over med tåbelige konspirationsteorier, men det er ikke tåbeligt at bekymre sig over fremtidens 5G med højfrekvente millimeterbølger, som gør indtog om få år.

Vi vil nemlig blive badet i strålingen konstant, når smarte hjem og selvkørende biler sender data med høje hastigheder på kryds og tværs. Og vi kender ikke konsekvenserne.

Sådan advarer Ernest Worthman, der er chefredaktør for det professionelle fagmedie Applied Wireless Tech Magazine.

I en ny lederartikel advarer han om de ukendte effekter og anfører, at 5G må ændre diskussionen om radiofrekvente bølger.

“Pointen er, at radiobølger uden tvivl har evnen til at ændre levende celler og DNA. De fleste undersøgelser bruger niveauer, som er langt ud over, hvad vi typisk oplever med eksisterende systemer. Men med 5G-millimeterbølger vil det ændre sig. Det er ret sandsynligt, at vi konstant vil bombarderes med den stråling, og vi har ikke god forståelse af virkningen på mennesker og dyr”, skriver han i Applied Wireless Tech Magazine.

Den amerikanske telestyrelse, FCC’s retningslinjer er fra 1996. Snart over sidste anvendelsesdato, mener Ernest Worthman.

“Tiden er inde til at stoppe med at gemme sig bag gamle data og sige, at de er gyldige for millimeterbølgefrekvenser. Det er de ikke”.

Ernest Worthman er ved hjælp af opnået merit optaget som seniormedlem i den internationale organisation for elektroingeniører, IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).

IEEE sætter standarder, der anvendes af elektroingeniører, og IEEE udgiver videnskabelige forskertidsskrifter.

 

Indblik i forskerkonflikten

Den amerikanske sundhedsstyrelse, FDA (Food & Drug Administration) offentliggjorde i år en forskningsgennemgang over radiobølgestudier fra perioden 2008-2018. Rapporten behandlede kun radiobølger på op til 6 Gigahertz og ikke fremtidens 5G-frekvenser, som foreløbig er planlagt til at skulle sende på frekvensbånd mellem 24 og 40 Gigahertz.

ICNIRP, som er den internationale forskergruppe, Danmark og EU læner sig op ad, hævder, at ICNIRP’s opdaterede 2020-retningslinjer, som er første opdatering siden 1998, også yder beskyttelse i forhold til kommende 5G-frekvenser, men ICNIRP fastholder, at komitéen ikke ser grund til at beskytte mod effekter, der opstår ved feltstyrker, som ikke skaber varmeskader. Disse efter er ikke bevist skadelige, anføres det.

ICNIRP’s retningslinjer og amerikanske myndigheder er kritiseret for at se bort fra kræftresultatet i dyreforsøg, som den amerikanske regeringsinstitution NTP publicerede i 2018 efter en fagvurdering fra 11 eksterne eksperter. Både ICNIRP og amerikanske myndigheder påpeger tvivl.

For nylig har ICNIRP og NTP-studiets oprindelige forskningschef, Ronald Melnick, ført en heftig diskussion om kræftresultatets betydning i forskertidsskriftet Health Physics, hvor ICNIRP i år publicerede sine nye retningslinjer.

I sin lederartikel betegner Ernest Worthman det amerikanske kræftfund som anerkendt videnskabelig evidens og støtter dyrestudiets eksterne ekspertvurdering.

NTP’s dyreforsøg anvendte ikke 5G-lignende signaler, men 2G- og 3G-lignende radiosignal. Forskningsinstitutionen Det Nationale Toksikologiprogram, (NTP) afviser, at resultatet umiddelbart kan overføres til fremtidige 5G-frekvenser på 24 Gigahertz og derover. Et tilsvarende 5G-eksperiment har ikke været foretaget.