court

NYHED / UDLAND (opdateres løbende): En nederlandsk borgergruppe kan ikke stoppe 5G-udrulningen i Holland med et retsligt straksforbud, som skal tage hensyn til folkesundheden og miljøet.

Det er netop blevet offentliggjort ved en domsafsigelse i retten i Haag.

Borgergruppen Stop5GNL trak 4. maj i år den ansvarlige myndighed i retssalen, hvor spørgsmålet om tilstrækkeligt forsigtighedsprincip især blev vendt.

Med dommen anser den nederlandske domstol, at der ikke er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud.

 

Stoler på ICNIRP

Dommeren anførte i sin begrundelse, at de gældende regler vil blive overholdt og at gældende grænseværdier, der er anbefalet af den internationale forskerkomité, ICNIRP, ikke vil blive overskredet.

Sagsøgerne havde dog forsøgt at så tvivl om sikkerheden ved de gældende grænseværdier og anførte for retten, at der er tvivl om ICNIRP’s uafhængighed til at foretage faglige vurderinger af strålingssikkerheden.

Dommeren så dog ingen grund til at betvivle ICNIRP’s uafhængighed, og dermed anså han ikke den nederlandske stat for at have handlet uforsigtigt.

Han anførte, at staten vil skride ind, hvis det viser sig, at 5G-netværket volder folkesundheden og miljøet problemer.

“Udrulningen er derfor ikke irreversibel”, bemærkede han i sin afgørelse.

 

Venter på eksperter

Dommeren bemærkede også, at han ikke kunne tage stilling til den videnskabelige diskussion i det, der var et kortfristet søgsmål med det formål at få nedlagt straksforbud.

En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.

Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf.

Allerede i juni vil den nederlandske stat afholde en frekvensauktion, som skal sælge landets kommende 5G-frekvenser til mobiloperatører.

Stop5GNL vil onsdag drøfte afgørelsen med borgergruppens advokat.

 

(Senest opdateret mandag 25. maj kl. 20.15)