wifiq8

NYT OM TABT TRÅD: Tabt Tråd er et journalistisk medie med hovedvægt på journalistiske historier.

En ny halvårsopgørelse af Tabt Tråd viser, at der i perioden fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2019 blev bragt 110 artikler. I gennemsnit svarer det til én historie om dagen på alle hverdage i perioden.

94 af disse var journalistiske nyheds- eller baggrundshistorier. Det svarer til 85 procent af alle artikler i perioden.

16 af de opgjorte artikler var mening eller analyse. Det svarer til 15 procent af alle artikler.

I henhold til god presseskik ønsker Tabt Tråd at holde en klar skillelinje mellem journalistik og holdning. Det indebærer, at artikler mærkes med ordet “KOMMENTAR” hvis dele af indholdet er diskuterende og diskutabelt.