leder

KOMMENTAR / LEDER: 5G er frikendt af myndigheder på baggrund af ingen reel og videnskabelig 5G-forskning. Imens er hele grundfortrøstningen om radiobølger som et ufarligt fænomen faldet bort og er tilbagevist af topforskning. Tabt Tråd bringer en standpunktsleder i anledning af 5G Global Protest Day (25.-26. april), som i denne weekend markeres i en lang række lande.

MOBILTELEFONER BLEV ALDRIG testet på frivillige mennesker for at undersøge, om udstyret var usundt. Som man gør med medicinpræparater, når det er gjort efter bogen.

Det er ikke nødvendigvis odiøst. Verden flytter sig, uden alting skal endevendes først. At myndigheder holder øje med nye produkter og nye fænomener, kaldes på godt engelsk også for post-market surveillance.

På dansk: Overvågning efter markedsføring.

Man kan dog diskutere, om mobiltelefoner og basestationer blot skulle forlades til overvågning efter markedsføring, for det er en årtier lang og aldrig afsluttet kontrovers, om radiofrekvent teknologi øger sygeligheden. Kontroversen fandtes længe før, mobiltelefoner blev hvermandseje: Leger vi med ild? Eller bare med vand?

Der blev også forsket livligt i, om mobiltelefoner kunne give mennesker hjernekræft, påvist igennem statistiske patient- og befolkningsstudier. Den kontrovers fortsætter også endnu.

 

Krigen om kræft

WHO’s indkaldte ekspertpanel foretog i 2011 en ugelang, kritisk vurdering af kræftforskningen på feltet og fandt, at det store internationale Interphone-studie viste en kræftsammenhæng i det samlede resultat, mens svenske patientdata, behandlet af den svenske Hardell-gruppe, gav støttende evidens.

På ét punkt kunne teleindustriens aggressive advokatur og lobbyisme dårligt siges imod: Man havde endnu ikke set, at et stort og velkontrolleret dyreforsøg på højt forskningsniveau kunne påvise en rigtig sluteffekt. Enkelte dyrestudier viste kræftfremmende effekt

Så kom der hvid røg fra Vatikanet i 2016: Den verdensførende forskningsinstitution, Det Nationale Toksikologiprogram (NTP) kunne efter 17 års tilløb afsløre et delresultat af sit næsten 200 mio. kr. dyre kæmpeprojekt: Der var fund af kræft i grupper af hanrotter.

Det eksterne ekspertpanel af 11 topforskere evaluerede NTP-forsøget ekstraordinært i tre dage, før der var enighed om, at hanrotterne i både 2G-forsøgskammeret og i 3G-kammeret viste kræftfremkaldende effekt i overbevisende omfang. Der var klar evidens.

 

Et paradigme faldt

Det er ikke for ingenting, at slutresultatet i 2018 er kaldt en game changer. En begivenhed, der ændrer spilleregler.

For i årtier kunne mobilbekymrede forskere kun løbe hovedet imod magtarrogancens mure, når de hævdede, at der var bekymrende forskning at tage hensyn til og med forsigtighedsprincip som nødvendighed.

DNA-brud blev rapporteret i det milliondyre EU-projekt, Reflex. Kræftfremmende effekter i mus. Lækager i dyrs blod-hjerne-barrierer.

Ethvert forskningsresultat blev betvivlet. Mobilstråling er jo ikke-ioniserende, og det har samfundet jo etableret som ufarligt, så længe det er for svagt til at varme vandmolekyler op som i mikrobølgeovnen. Derfor har vi tildelt hele den trådløse udrulning et kæmpe miljøråderum, som den kan udnytte.

Grundlaget faldt, da et klart kræftresultat forelå. Ikke-ioniserende stråling under varmeniveauet var ikke ufarligt i kontrolleret forsøg. Men hvor langt skal man skrue ned, så farligheden bortfalder for alle væsner med liv i? Spørgsmålet er ikke undersøgt, ikke besvaret.

 

Fra termisk paradigme til kaos

Så nu forsvarer den trådløse udrulning en ny skanse, nu hvor den termiske skanse er rømmet: Rotterne blev bestrålet i timevis, anføres det korrekt. Strålingsniveauet var stærkere end mobiltelefoners. Det er også korrekt. Man kan ikke bruge resultatet til at sige, at det er farligt for mennesker. Hvilket også er korrekt.

Men ingen har kunnet begrunde, hvornår mennesker og dyr og planter kan være sikre, når ikke-ioniserende stråling ikke er sikkert i selv.

Den trådløse udrulning træder ud på en is, som ingen kan garantere, holder. Bevisbyrden er forblevet på miljøets side og ikke teknologiens, men sådan burde det ikke være.

Enhver moral og etik og ethvert miljøretligt princip kalder på ændrede spilleregler og en vendt bevisbyrde, hvor grundige undersøgelser må gå forud for markedsføring. Systemet har bare ikke tænkt sig at adlyde.

De officielle spilleregler hedder fortsat post-market surveillance. Overvågning efter markedsføring. I 2020 har det private forskerselskab, ICNIRP, opdateret sine retningslinjer, som i Danmark og i cirka 50 andre lande bliver til grænseværdi.

 

ICNIRP: Ja, det er som et eksperiment

ICNIRP konkluderer, at man ikke finder skadeeffekter for mennesker – heller ikke på kommende, høje 5G-frekvenser.

Men det betyder ikke, at 5G er undersøgt. Der er nærmest ikke forsket i 5G overhovedet. En meget talfattig og spredt og ikke målrettet forskningslitteratur beskriver cirka 100 undersøgelser med fremtidige, høje 5G-frekvenser. Kort sagt: Der er ingen evidens for sikkerheden, og det kunne teleindustriens repræsentanter kun bekræfte under en senatshøring i Washington i 2019.

 

 

ICNIRP har opdateret grænseværdien også for 5G på baggrund af en uacceptabelt fattig forskningslitteratur, som beskriver fremtidens frekvenser, og heller ikke litteraturen om forrige og hidtidige sendeteknologier følger de mistanker og spor til ende, som forskning peger på.

ICNIRP’s afgående formand, hollandske Eric van Rongen, leverede på det nærmeste også en blank erkendelse af omstændighederne i 2019. Ingen forskning har endevendt 5G. Reglen er fortsat overvågning efter markedsføring:

”Det (5G) er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det,” sagde han den 3. marts 2019 til den britiske avis The Telegraph.

Han har bekræftet, at citatet er hans, og senere har han uddybet det:

”Min pointe er ikke, om eksponering for medicin eller stråling er frivilligt eller ej. Pointen er, at der altid er behov for at overvåge for løbende mulige bivirkninger. Den allestedsnærværende eksponering for trådløs infrastruktur er et valg truffet af samfundet, fordi (næsten) alle mennesker ønsker at være forbundet,” skrev Eric van Rongen den 18. marts 2019 i en kommentar.

Budskabet er ret klart: ICNIRP har givet politikere og myndighederne noget, de har bedt ICNIRP om, mens de samme politikere og myndigheder peger tilbage på ICNIRP for at legitimere 5G og miljøråderummet til at udrulle 5G i.

Man henviser til ICNIRP for at sige, at 5G er sikkert. Men ICNIRP siger i grunden noget afgørende andet: ICNIRP har ikke opdaget et sundhedsproblem hos mennesker, som er overbevisende sikkert.

Kun ulykker og menneskelige og miljømæssige omkostninger, som systemet nu advares imod af et hundredtal af forskere, kan ændre spillereglerne, hvis ulykker sker og regninger kommer.

/dawe