suisse

NYHED / UDLAND: Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster.

Det skete onsdag 22. april, skriver flere schweiziske og internationale medier.

De schweiziske grænseværdier er sat på et strengere niveau end de basisrestriktioner, som er udarbejdet af den internationale forskerkomité ICNIRP og som de fleste EU-lande følger.

I forvejen har de schweiziske forbundsmyndigheder stoppet for anvendelse af nye antennetyper, som følger med 5G-generationen af mobilnettet.

Baggrunden for antenneforbuddet er, at der ikke er udviklet de passende målestandarder til at måle styrkeniveauerne fra nye antennetyper.

5G-antenner med kendte sendeegenskaber har været i drift i det meste af landet siden april 2019, og Schweiz var det første land i Europa, som aktiverede sit 5G-netværk.

Flere selvstyreregioner, såkaldte kantoner, i den fransksprogede del af Schweiz, reagerede i april 2019 med at vedtage et såkaldt moratorium, som sætter al 5G-udrulning på pause. Kantonerne begrunder det med usikkerhed om de helbredsmæssige virkninger.