johansen- format
Christoffer Johansen. Pressefoto: Kræftens Bekæmpelse.

NYHED / INDLAND: I en længere årrække har overlæge og kræftforsker Christoffer Johansen været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som sundhedsfaglig konsulent med speciale inden for elektromagnetiske felter.

1. juli er det slut. Sundhedsstyrelsen fyrer Christoffer Johansen som et led i en nedskæringsrunde, der reducerer antallet af styrelsens tilknyttede sagkyndige.

Det fremgår af en privat mail af mandag den 16. marts 2020, som Tabt Tråd har fået tilsendt.

I et kortfattet mailsvar til to interesseorganisationer bliver Christoffer Johansens opsigelse bekendtgjort af Sundhedsstyrelsens enhedschef på strålingsområdet, Mette Øhlenschlæger.

Christoffer Johansen har i mange år også været danske mediers foretrukne ekspert til at give sundhedsfaglige vurderinger af spørgsmål, der handler om mobiltelefoni og stråling fra antenner og apparater.

Christoffer Johansens forskning af sammenhæng mellem mobiltelefoni og hjernekræft startede i 1992, da forskere fra Kræftens Bekæmpelse fik den idé, at man med tætte danske registre kunne sammenholde mobilabonnementer med patientdata for at undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilstråling og hjernekræft.

Den store danske befolkningsundersøgelse blev i årene efter sat i gang for én million kroner, som kom fra Danmarks to største mobilselskaber, TeleDanmark og Sonfon.

Den danske storundersøgelse blev betegnet som en frikendelse af mobiltelefoni, men kritikken har været massiv.

Da WHO i 2011 klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende, lagde arbejdsgruppen i WHO’s kræftagentur, IARC, vægt på to undersøgelser, som i skarp modsætning til den danske storundersøgelse, viste kræftsammenhæng, og den danske undersøgelse blev kritiseret for at have ført ringe kontrol.

Tabt Tråd forsøger at indhente yderligere oplysninger og kommentarer om Sundhedsstyrelsens faglige bemanding på strålingsområdet.

 

90261392_3586537661372741_7159051342391017472_o